Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Реферати українською

Заходи та засоби захисту здоров’я користувачів комп’ютерівУривки

Вступ

Хочешь научится уверенно работать с трехмерной графикой? Для этого тебе необходимо овладеть autodesk 3ds max и Corel Draw, которые являются полнофункциональными профессиональными системами для создания трёхмерной графики и анимации. Качественные уроки 3ds max и Corel Draw ты сможешь найти на 3dray.ru абсолютно бесплатно.
Характерною ознакою сучасного науково-технічного прогресу практично у всіх сферах діяльності людини є широке застосування комп’ютерних технологій, заснованих на використанні електронно-обчислюваних машин (ЕОМ). Сьогодення, а тим більше, майбутнє, вже важко уявити без комп’ютерів та іншої електоронної техніки. Адже завдяки їм стала можливою швидка переробка величезних обсягів інформації, проведення необхідних розрахунків, виконання різних видів робіт, пов’язаних з обробкою текстових та ілюстраційних зображень, організація оперативного отримання та передачі інформації, збереження її значних обсягів електронним способом. Стрімке впровадження комп’ютерів не тільки в сфері управління виробництвом, але також на транспорті, в банківській системі, бізнесі, системі освіти, галузі теле- та радіокомунікацій, у видавничо-поліграфічному комплексі, сфері обслуговування призвело до того, що десятки мільцонів людей у всьому світі виявились втягнутими у взаємодію людини з комп’ютером. Природно виникає запитання: наскільки безпечною є ця взаємодія людини? Адже відома аксіома про те, що будь-яка взаємодія людини та засобів праці двостороння. Людина впливає на удосконалення засобів праці, а останні – на працюючу людину.
Отже, навіть сучасній технології та техніка, до яких безперечно належать комп’ютерні технології та ЕОМ несуть у собі певні потенційні небезпеки та шкідливості. У зв’язку з цим набуває актуальності вивчення фізіологічних, психологічних, соціальних та виробничих наслідків взаємодії у системі «людина - комп’ютер» та розробка і впровадження заходів щодо нормалізації праці та збереження здоров’я працівників на комп’ютеризованих робочих місцях.
Також, необхідно сказати, що у сучасній літературі з питань, що розглядаються частіше зустрічається термін «комп’ютер» (комп’ютерні технології, комп’ютерна мережа, персональний комп’ютер та ін.), а термін «ЕОМ» - все рідше. Очевидно, це пов’язано з тим, що у більності людей термін «ЕОМ» асоціюється з великими та громіздкими електронно-обчислювальними машинами, які займали значні виробничі площі, а іноді цілі приміщення. Тому термін «комп’ютер» вважається більш сучаснішим, хоча в загальному, обслуговувальні терміни – тотожні.
І ще одне. Для взаємодії в антропотехнічній системі «людина- комп’ютер», як і в будь-якій іншій, що складається з елементів, які відрізняються своєю природою, формою сприйняття та обробкою інформації необхідно мати пристрій, за допомогою якого елементи системи «розуміють»один одного. В комп’ютерному світі найбільш універсальним «пристроєм сполучення» є відеодисплей термінал(ВДТ), хоча це, по суті, клавіатура та дисплей, які відповідно до ДСТУ 2938-94, є периферійними пристроями комп’ютера.
Якщо більш уточнено підходити до цього питання, то під ВДТ розуміють пристрій для введення інформації в комп’ютер, забезпечення діалогового режиму, виведення інформації та візуалізації у зручній для користувача формі. До складу ВДТ входить дисплей (екран), допоміжна пам’ять для організації обміну інформацією між внутрішньою та зовнішньою пам’яттю, засоби формування та коректування зображення, клавіатура керування та введення даних.
На закінчення хочу сказати, що комп’ютерна промисловість нині бурхливо розвивається, тому важко відслідковувати всі етапи розвитку, тим більше, що інтервали між ними досить малі.

Висновок

Сучасне життя неможливо уявити без комп'ютерів. Вони стали невід'ємною частиною нашого повсякденного життя. Але виникає питання: наскільки безпечно може почуватися людина за комп'ютером? Як впливає комп'ютер на наше здоров'я, на нашу психіку, зір? Саме по цій темі йдуть численні дискусії. В даній роботі представлені певні заходи, які дозволять мінімізувати вплив комп’ютерних технологній, адже повністю позбутися електричного випромінювання неможливо. Отже, культура застосування нових інформаційних технологій потрібна зараз практично усім. Роботи по вдосконаленню та дослідженню захисних засобів у всіх напрямках продовжуються і сьогодні. Поєднання слів "людина" і "комп'ютер" стало звичним для нашого сприйняття. Хотілося б додати до цих слів ще одне: "людина" - "комп'ютер" -"безпека". Як швидко поєднання цих слів стане звичним, залежить від кожного з нас. Обладнуючи комп'ютеризовані місця в офісі або встановлюючи комп'ютер вдома - задумаймося про це.

Список використаної літератури

1. Бедрій Я.І., Джигирей В.С, Кидисюк А.І. та ін. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1997 – 275 с.
2. Гапонов в. працюючим з комп’ютером / Охорона праці. – 1999 – 49с.
3. Гогіташвілі Г. Г. Охорона праці на підприємствах промисловості будівельних матеріалів: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1993. -252с.
4. Даценко І. І., Габович Р. Д., Йонда М. Є. Умови праці з комп’ютером і їх оптимізація. – Львів: ЛДМУ, 1998. -252 с.
5. Джигирей В. С., Жидецький В. Ц. Безпека життєдіяльності. – Львів: Афіша, 1999. – 254 с.
Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

реферат "Заходи та засоби захисту здоров’я користувачів комп’ютерів" з предмету "БЖД". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.02.2012 в 00:09. Автором даного матеріалу є Аркадій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 405 та скачано 30 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Аркадій...

відмінна робота про захист користувачів комп*ютерів, дуже актуально