Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Акредитація закладів охорони здоров'яЗміст

ВСТУП
1. АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ
2. ОСНОВИ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОХОРОНУ ЗДОРОВ’Я
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МІСЬКОЇ ПОЛІКЛІНІКИ №8
3.1. загальна інформація про лікувально-профілактичний заклад
3.2. Організаційна структура поліклініки №5
3.3. Статут поліклініки
3.4. Питання охорони праці в лікувальному закладі
4. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ РОБОТИ ЗАКЛАДУ
4.1. Аналіз показників роботи міської поліклініки №5
4.2. Кваліфікація працівників поліклініки та заходи, щодо її підвищення
4.4. Контроль якості медичних послуг в лікувально-профілактичному закладі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

Мета практики – є дослідження питань акредитації закладів охорони здоров’я, як державного засобу регулювання і контролю якості їхньо діяльності. Завдання практики:
- вивчити характеристики лікувального закладу міської поліклініки №5 м. Горлівки.
- Ознайомитися з її організаційною структурою;
- Проаналізувати показники її діяльності;
- Розглянути кошторис видатків і оцінити його перевиконання або недовиконання, дослідити причини;
- Розглянути питання підвищення кваліфікаційного рівня працівників;
- Скласти звіт

ВИСНОВКИ

Таким чином в ході переддипломної практики мною були розглянуті питання роботи міської поліклініки №5 м. Горлівки. .
Вивчені її загальні характеристики, такі як форма власності і місце розташування. Проведене ознайомлення з організаційною структурою.
Вивчені положення статуту. Проведене ознайомлення з правилами охорони праці.
Визначені загальні показники діяльності поліклініки. Кількість працівників.
Розглянутий кадровий склад персоналу пологового будинку із встановленням кваліфікаційного рівня. Згідно з ним вищу категорію має 40% лікарів і стільки ж першу категорію.
Розглянута нормативно-правова база діяльності з охорони здоров’я.
Проаналізовані основні показники діяльності поліклініки: потужність наявна і проектна, кількість відвідувань лікарів і питома вага приймання фахівців від загальної кількості відвідувань за період 2006-2008 рр.
Розглянуті питання виконання кошторису видатків поліклініки і зроблений висновок про те, що фактичні видатки в цілому перевіщують касові на 127763 грн.
Розглянуте питання контролю якості надання медичних послуг. Цей аспект діяльності поліклініки майже не виконується. Мною був наведений приблизний перелік показників, які повинні контролюватися в поліклініці.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. "Про Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимоги щодо виконання кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та організацій" від 09.01.2000 №17;
2. "Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери" від 07.02.01 за№ 134;
3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України "Про затвердження Рекомендацій щодо раціонального використання бюджетних коштів у закладах охорони здоров'я"
від 31.10.01 №440.
4. Балабанов И. Т. Основьі финансового менеджмента. — М.: Финансьі и статистика, 1997. — 478 с.
5. Здравоохранение: зкономика, маркетинг, менеджмент: Учеб. пособие/А. А. Чухно, В. И. Крамаренко, Л. К. Дембский и др. — Симферополь: Таврида, 2001. — 340 с.
6. Павлова Л. Н. Финансовьій менеджмент. Управление денежньїм оборотом предприятия: Учебник для вузов. — М.:
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. — 400 с.
7. Решетников А. В. Финансовьій менеджмент в системе обязательного медицинского страхования // Зкономика здравоохранения. — № 10. — 2001.
8. Финансовий менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е. С. Стояновой.— М.: Перспектива, 1996.— 406 с.
9. Шамшурина М. Г. Зкономика лечебно-профилактического учреждения. — М., 2001. — 278 с.
10. ШереметА. Д., Сайфулин Р. С. Методика финансового анализа. — М.: ИНФРА-М, 1996. — 172 с.
11. Шутов М. М. Зкономические основи рыночного здравоохранения / НАН Украины, Ин-т зкон.-правовых исслед. — До
нецк: ВИК, 2002. — 294 с.
12. 10. Зкономика здравоохранения: Учеб. пособие / Под общ. ред. А. В. Решетникова. — М.: ГЗОТАР-МЕД, 2003.— 242 с.Повна інформація про роботу

звіт з практики "Акредитація закладів охорони здоров'я" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.04.2011 в 00:12. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1490 та скачано 85 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали