Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудитуУривки

Обліково-аналітичний процес завершується складанням бухгалтерської (фінансової) звітності про діяльність господарюючого суб’єкта, яка складається відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність”, а також положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансової звітності.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Звітність підприємства (господарюючого суб’єкта) – це система взаємопов’язаних економічних показників, що характеризують діяльність підприємства за певний звітний період (місяць, квартал, рік) та його фінансовий і майновий стан на конкретну дату. За видами її поділяють на бухгалтерську (фінансову), внутрішньогосподарську (управлінську), статистичну і податкову. Складається звітність за даними первинної документації, облікових регістрів, вибіркових і суцільних спостережень та інших джерел інформації.
Підприємницька діяльність (підприємництво) – це самостійна діяльність громадян та їх об’єднань, спрямована на отримання прибутку. Здійснюється вона громадянами на свій ризик під майнову відповідальність, передбачену у певних межах нормами права. В основу цієї діяльності покладено об’єднання зусиль, фінансових коштів і матеріальних ресурсів, дострокову гарантію збуту товарів, систематичне оновлення товарів, науково-виробничу, торговельну кооперацію, участь у прибутках, розподілі технічних інвестицій і комерційних ризиків.
Квартальна бухгалтерська звітність подається підприємствами не пізніше 17 числа місяця, наступного за звітним періодом, річна – не пізніше 5 лютого наступного за звітним року, а підприємствами, до складу яких входять філії, представництва, відділення, інші відоособлені підрозділи, що перебувають на окремому балансі, відповідно – до 20 числа та 20 лютого. Строки бухгалтерської звітності у зазначених межах встановлюють органи, у сфері управління (віданні) яких перебувають підприємства або засновники підприємства.
Для підприємств і організацій (крім малих підприємств, банків і бюджетних установ), що є юридичними особами і виділені на окремий баланс філіями, представництвами, відділеннями та іншими відособленими підрозділами, передбачено обсяг типових форм квартального бухгалтерського звіту у такому складі:
Баланс підприємства (форма №1);
Звіт про фінансові результати підприємства (форма №2).
Малим підприємствам, незалежно від форм власності встановлено такий обсяг типових форм квартального звіту:
Баланс (форма №1-м);
Звіт про фінансові результати (форма №2-м).

Любите гонять на мотоцикле? А знаете ли Вы, какие в Барселоне скоростные шоссе, приятный ветер и атмосфера лета? Кстати говоря, аренда мотоцикла в Барселоне вполне доступна и его можно легко забронировать заранее. Вы просто приезжаете в Барселону и забираете мотоцикл из офиса Sport Bike Tours S.L.

Висновок

КП “Казка” – одне з кращих підприємств громадського харчування і зуміло зберегти свою специфіку роботи в тяжких ринкових умовах господарювання. На сьогоднішній день – це єдине в місті дитяче кафе, яке обслуговує в основному найменших жителів Коломиї – дітей. Перспектива у підприємства непогана і аналізуючи діяльність підприємства можна сказати, що керівництво працює над вдосконаленням технології виробництва, дбає про людей, тому що покращує: полегшує роботу працівників вводячи нову техніку і технологію, добивається росту продуктивності праці та підвищення заробітної плати. У зв’язку з введенням в дію нового обладнання підприємство має можливість нарощувати об’єм виробництва.

  

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт по виробничій практиці з бухгалтерського обліку, аналізу, ревізії та аудиту" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 06.08.2011 в 11:43. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 10976 та скачано 733 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали