Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт про економічну практику на підприємстві ТзОВ „Аквасім”Вступ

Основними завданнями економічної практики стало:
- закріплення теоретичних завдань отриманих в процесі навчального процесу;
- практичне освоєння методів фінансової роботи в умовах ТзОВ „Аквасім”;
- збирання, систематизація та аналіз первинної інформації для оформлення звіту та написання бакалаврської роботи.

Висновки та пропозиції

Питання розвитку малого підприємництва займає особливе місце в комплексі проблем, що постають перед економікою України на шляху формування і налагодження механізму ефективного функціонування ринкових відносин.
Не є таємницею, що реформування економіки супроводжується суттєвим підвищенням рівня безробіття серед усіх верств населення, падіння, виникнення значної заборгованості з виплати заробітної платні, виїздом громадян у пошуках засобів для існування за межі України і т.д. У цих умовах роль малого підприємництва надзвичайно важлива. Хоча б з таких причин, що малим підприємствам легше розкрити свої можливості, ініціативу співробітників, що має далеко не останнє значення насамперед для молоді. Тут, як правило, не існує якихось штучних бар’єрів на шляху зростання заробітної платні, що в свою чергу, сприяє формуванню активного класу в нашому суспільстві, ослаблення майнових диференціацій, створенню передумов для розширення соціальної бази економічних реформ і т.д.
Об’єктом економічної практики стало ТзОВ „Аквасім”, яке спеціалізується на виробництві напоїв для сфери громадського харчування (мінеральні води).
Виробничий процес на досліджуваному підприємстві можна описати наступним чином: ТзОВ “Аквасім” купляє сифони, заповнює їх очищеною водою і продає постійним споживачам і періодично, за потребою, їх знову заправляє. Виробничий процес – нескладний, вимагає мінімальної кількості працівників та затрат на організацію виробництва. Доцільно зауважити, що воду підприємство отримує від ЗАТ „Галвинпрод”, в якого і орендує виробничі приміщення.
ТзОВ „Аквасім” платник єдиного податку за ставкою 6 відсотків від суми виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без урахування акцизного збору у разі сплати податку на додану вартість згідно із Законом України „Про податок на додану вартість”.
На основі проведеного аналізу фінансового стану за 2003-2005 рр. зроблені наступні висновки:
- причини зменшення обсягу виробленої продукції у 2004-2005 рр. можна коротко охарактеризувати наступним чином: зростанням конкуренції; ігнорування керівництвом підприємства питань маркетингу, в т.ч.: реклами, дизайну, просувань на ринку; обмеженим асортиментом продукції та її невисокою якістю;
- валюта балансу має чітку тенденцію до зменшення, так на 31.12.2004 р. у порівнянні із 31.12.2003 р. вона зменшилася на 4,2 тис. грн., а на 31.12.2005 р. відносно 31.12.2004 р. – ще на 13,8 тис. грн., що негативно характеризує тенденції розвитку підприємства і вказує на наявність ознак занепаду;
- основну частку у складі джерел утворення майна ТзОВ „Аквасім” посідає власний капітал: на 31.12.2003 р. – 74,2%, на 31.12.2004 р. – 68,8%, на 31.12.2005 р. – 62,2%, що позитивно характеризує його фінансову стійкість;
- детальне дослідження фінансової стійкості підприємства дозволило зробити висновки, що досліджуване підприємство є фінансово стійким і в незначній мірі залежне від зовнішніх джерел фінансування;
- проведений аналіз платоспроможності та ліквідності засвідчив, що ТзОВ „Аквасім” упродовж досліджуваного періоду було здатним вчасно погасити свою заборгованість перед зовнішніми кредиторами;
- на зменшення більшості показників ділової активності у 2004-2005 рр. безперечно негативний вплив мало зменшення рівня чистої виручки від реалізації;
Ознайомлення із господарською діяльністю та проведений аналіз фінансового стану ТзОВ „Аквасім” дозволяє висловити наступні пропозиції:
- доцільно розглянути можливість віднести сифони до категорії „інвентарної тари”, яка відноситься до інших необоротних матеріальних активів і обліковується на рахунку 115. Детальне вивчення виробничого процесу, характер споживачів продукції засвідчує, що такий варіант забезпечить спрощення обліку реалізації продукції, відшкодування витрат на придбання та експлуатації сифонів, їх ремонт;
- директору підприємства та менеджеру доцільно більше уваги приділити збуту продукції, здійснити заходи по пошуку нових споживачів;
- розглянути можливість удосконалення технологічного процесу для диверсифікації асортименту продукції і налагодження виготовлення безалкогольних напоїв у РЕТ-пляшках.

  

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт про економічну практику на підприємстві ТзОВ „Аквасім”" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.10.2010 в 22:42. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 7374 та скачано 370 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали