Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт з організаційно-економічної практики 2 курсЗміст

1.Загальна характеристика підприємства та виробниче призначення…………3
2.Виробнича структура об’єкту практики……………………………………….6
3.Виробничий процес на підприємстві………………………………………….32
4.Характеристика виробничої діяльності підприємства……………………….42
5.Забезпечення виробництва трудовими ресурсами………… . ………………45
6.Забезпечення виробництва матеріально-технічними ресурсами……………46
7.Організація виготовлення та реалізації продукції……………………………48
8.Висновки і пропозиції………………………………………………………….52
9.Список використаної літератури………………………………………………53
Додатки

Уривки

Рівненська філія Відкритого акціонерного товариства “Кредобанк”, юридична адреса: 33028, м. Рівне, вул. Кавказька, 2.

Відкрите акціонерне товариство "Кредобанк" створено у Львові та зареєстровано у Державному банку колишнього СРСР 14 травня 1990 р. У Національному Банку України Банк перереєстровано 14 жовтня 1991 року. До 2002 року Банк був відомий як АТ "Західно-Український Комерційний Банк", а з липня 2003 р. до 1.03.2006 р. – АТ "Кредит Банк (Україна)", 8 квітня 2004 р. – підписано Догововір продажу акцій АТ "Кредит банк (Україна)" між PKO BP SA (Польща) і Kredyt Bank S.A. (Польща), і 1 квітня 2006 року банк змінює свою назву на ВАТ “Кредобанк”.

Планируете продать недвижимость? Бесплатные объявления - недвижимость на rundu.pro это на сегодняшний наиболее легкий, быстрый, дешевый и доступный способ найти своего покупателя в кратчайшие сроки. Все, что Вам нужно, это подробный текст указать контактные телефоны, адреса и по возможности предоставить подробные фото.

У 2007 році Спостережна Рада банку та Правління ВАТ “Кредобанк” приймають рішення про збільшення статуного капіталу на 176 750 000,00 грн., і доведення його до 396 049469,16 грн.

До мережі Банку станом на 1 січня 2007 року входить 19 філій, 62 відділення (у т.ч. протягом 2007 року відкрито 2 філії, 12 відділень), загальна облікова чисельність працівників склала 2872 осіб.

Рівненська філія Відкритого Акціонерного Товариства «Кредобанк» створена як Рівненська філія Акціонерного товариства «Кредит Банк (Україна) №2002/02 від 16 травня 2002 р.

За рішенням загальних зборів акціонерів №2005/02 від 17 листопада 2005 р., Акціонерне товариство «Кредит Банк (Україна)», змінило назву на Відкрите Акціонерне Товариство «Кредобанк».

Філія є відокремленим структурним підрозділом ВАТ «Кредобанк» , не має статусу юридичної особи і здійснює банківську діяльність виключно від імені Банку та в межах повноважень, наданих Положенням «Про РФ ВАТ «КРЕДОБАНК»№2006/02 від 10 лютого 2006 р.»

Статут банку був затверджений (нова редакція ) Рішенням загальних зборів акціонерів банку , протокол №2006/02 від 23 травня 2006 р.

ВАТ “Кредобанк” є універсальною банківською установою, яка надає повний спектр банківських послуг корпоративним та індивідуальним клієнтам, обслуговує значну частину розрахунків суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Банк входить до групи двадцяти найбільших банків України.

Банк має банківську ліцензію Національного банку України №5 від 25 квітня 1990 року. Статутом Банку визначено, що ВАТ “Кредобанк” засновано для залучення зовнішніх і внутрішніх кредитних ресурсів в економіку України, надання та отримання кредитів, фінансування та гарантування експортно-імпортних операцій підприємств, здійснення комплексу заходів щодо фінансування інвестиційних проектів, надання банківських послуг, співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями та впровадження інших видів діяльності, здійснення інших операцій відповідно до законодавства та вимог Статуту Банку.

Діяльність філії здійснюється у відповідності до чинного законодавства, а саме:
• Закону України "Про банки і банківську діяльність";
• Закону України "Про господарське товариство";
• Закону України "Про власність";
• Нормативних актів Національного банку України;
• Статуту, його Положення та інших документів Банку.
Філія має окремий баланс, власний субкореспондентський рахунок в Розрахунковій палаті Банку, печатки,штампи зі своїм найменуванням. Печатка має круглу форму з написом по колу "Відкрите акціонерне товариство “Кредобанк”" по внутрішньому колу - назви філії. Філія не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені Банку.

На центральне відділення покладаються обов'язки:
- Організовувати рентабельну роботу відділень Банку в регіоні і нести відповідальність за їх діяльність;
- Здійснювати перевірки, ревізії та інспектування діяльності відділень, розглядати їх результати та надавати допомогу відділенням в роботі;
- Розглядати та затверджувати баланси та звіти про діяльність відділень.
- Регіональне управління забезпечує збереження грошей та цінностей в касах, організацію бухгалтерського обліку, операційної роботи, документообігу та внутрішньобанківського контролю, мобілізацію та раціональне розміщення кредитних ресурсів, своєчасне складання та подання звітності в установленому порядку, збереження банківської таємниці відповідно до Закону України "Про банки та банківську діяльність".
Центральне відділення здійснює банківські операції, передбачені Законом України "Про банки та банківську діяльність", Статутом Банку та Положенням про порядок ліцензування банків в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України № 77 від 27.03.96, при наявності ліцензії Банку та відповідно оформленої довіреності Банку на здійснення таких операцій і дозволу Рівненського обласного управління Національного банку України.

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з організаційно-економічної практики 2 курс" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.09.2010 в 19:27. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2646 та скачано 236 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали