Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Звіти з практики

Звіт з практики ПП "Дмитрушки"Зміст

Вступ
1. Організаційно-економічна характеристика ПП «Дмитрушки»
2. Організація виробничо - технічної підсистеми
3. Організація виробництва в підприємстві
4. Фінансовий менеджмент
5. Інвестиційний, стратегічний та інноваційний менеджмент
6. Управління соціально- психологічною підсистемою
7. Охорона праці
8. Висновки і пропозиції
Список використаної літератури
Додатки

Вступ

Неодмінною умовою соціально-економічного прогресу суспільства є подальше зміцнення і підвищення ефективності промислового комплексу, повне задоволення потреб населення в сільськогосподарській продукції. Для цього необхідно завершити переведення сільського господарства на індустріальну основу, повсюдно впроваджувати наукові системи ведення господарства та інтенсивні технології, поліпшувати використання землі, підвищувати її родючість, досягати значного зростання врожайності сільськогосподарських культур і продуктивності тварин, більш раціонально використовувати сільськогосподарську техніку, вдосконалювати організацію заготівель, транспортування, зберігання, і переробки продукції сільського господарства. Науково-технічний прогрес і соціально економічна перебудова в сільському господарстві ставлять перед спеціалістами високі вимоги. Останні повинні мати досить високу професійну та економічну підготовку, навики практичної роботи, високу культуру, вміти приймати і здійснювати наукові, інженерні й організаційні рішення, керувати колективом. Проходячи виробничу практику, потрібно закріпити отримані теоретичні знання з економіки підприємства, організації виробництва, менеджменту , аналізу господарської діяльності підприємства та управління персоналом і набути професійних умінь і навичок за фактом в реальних виробничих обставинах, підготуватись до самостійної роботи на посаді менеджера на підприємствах з різними формами господарювання, які ведуть свою діяльність в умовах ринкових відносин. Адже, економіст сільськогосподарського виробництва повинен бути здібним організатором і вихователем, бачити перспективу розвитку господарства, сприяти впровадженню в практику наукових досягнень, передової техніки, прогресивних технологій і форм організації праці, орендних відносин і оренди.
4 Завдання, що стоять перед сільським господарством по розв'язанню
продовольчої проблеми, вимагають від спеціалістів економічного профілю глибоких знань і правильного застосування економічних законів, удосконалення планування й економічного стимулювання виробництва, заготівель сільськогосподарської продукції, вміння виявляти резерви найбільш ефективного використання землі і виробничих ресурсів, зниження собівартості, поліпшення якості продукції та підвищення рентабельності, зростання продуктивності праці з урахуванням регіональних умов сільського господарства.  Например, для улучшения эффективности использования топливных ресурсов существуют твердотопливные котлы на сайте ekonommarket.com.ua.
Об'єктом проходження практики є ПП «Дмитрупіки», яке знаходиться у с. Дмитрушки, Уманського району Черкаської області.
Виробнича практика з менеджменту включає такі програмні питання:
1. Організаційно-економічна характеристика 1111 «Дмитрушки».
2. Аналіз виробничо-фінансової діяльності ПП «Дмитрушки».
3. Аналіз інноваційного, стратегічного та інвестиційного менеджменту в ПП «Дмитрушки».
4. Системи менеджменту управління в ПП «Дмитрушки».
5. Управління персоналом В ПП «Дмитрушки»

Уривки

Організаційно-економічна характеристика ПП «Дмитрушки»

Місцем проходження практики обрано сільськогосподарське приватне підприємство «Дмитрушки», Уманського району Черкаської області. Садиба господарства знаходиться в с. Дмитрушки. ПП «Дмитрушки» створено в результаті реорганізації колгоспу «Дмитрушки».
На даний час підприємство знаходиться на території сільської ради с. Дмитрушки. Станом на 1. 01. 2010 р. в господарстві налічується 1384 га ріллі, 52 га сінокосів, пасовищ, зрошувальних, осушених земель немає.
ПП «Дмитрушки» розташоване у південній частині лісостепу. Господарство межує: на півночі - із землями ПП «Умань - Агро»;на сході -ПП «Лани»; на заході з землями дослідного господарства «Нива».
Господарство має вигідне адміністративно географічне положення, відповідно шляхів сполучення та місць збуту продукції. Відстань від сільськогосподарського підприємства до районного центру становить 3 км., де знаходяться пункти здачі продукції:
За кліматичними умовами ПП «Дмитрушки» відноситься до Уманського ґрунтового району, який характеризується широко хвилястим долинно-балковим водно ерозійним рельєфом. Середньорічна сума опадів становить 520 мм., з яких за вегетаційний період (квітень жовтень) випадає 390 мм. опадів. Найбільше опадів реєструється у червні місяці (80мм.) та липні (70 мм.). Даний ґрунтовий район відноситься до помірно теплих. Середньорічна температура повітря за даними Уманської дослідницької станції становить 7,2° С. Сніговий покрив нестійкий і протягом зими, під час відлиг, сходить. Орні землі господарства об'єднані у дві восьмимильні сівозміни. Основну частину орних земель становить темно сірі - 35,5 та сірі опідзолені ґрунти -12%. Чорноземи опідзолені займають - 20%, чорноземи слабо та сильно реградовані - 30%, темно сірі реградовані - 10%.
Господарство обслуговується двома тракторними бригадами, в яких нараховується 30 тракторів, в тому числі 10 потужних, 11 комбайнів, з яких 6 - зернових, 3 - бурякових, 2 - кормо збиральних. Автопарк має 25 вантажних та 5 легкових автомобілів, які повністю здатні вирішити транспортні проблеми.
Підприємство зв'язане автомобільною дорогою з асфальтованим покриттям із обласним центром, відстань до якого 196 км. Підприємство також сполучене автомобільними шляхами із такими районними центрами як Умань, Христинівка та Жашків. По відношенню до основних місць збуту і покупців с/г продукції господарство розташоване досить непогано.
Директор ПП «Дмитрушки» здійснює контроль за діяльністю підприємства в рамках своєї компетенції, діє одноосібно, виконує функції і обов'язки з організації і забезпеченню діяльності даного підприємства. Директор самостійно визначає структуру адміністративно-управлінського апарату підприємства, назначає і звільняє з посади працівників.
До складу господарства входять такі виробничі підрозділи: галузь рослинництва, тваринництва, допоміжні і промислові виробництва, управлінський апарат та соціальний сектор. До складу рослинництва відносять вирощування зернових, кормових культур, овочів. До тваринництва - вирощування ВРХ, свиней, до допоміжних виробництв відносять машинно - тракторний парк, зернопереробний цех, рільнича бригада, олійня, ковбасний цех, хлібопекарнях. До соціальної сфери відносять дитячий садок, їдальня, магазин.
У рослинництві ПП «Дмитрушки» спеціалізується на вирощуванні зернових, зернофуражних,соняшнику; в тваринництві переважає племінне молочне скотарство та товарне свинарство. Щороку тут виробляється в середньому 12 тис. ц. зернових, понад 2 тис. ц. соняшника, 1,3 тис. ц. молока, близько 0,3 тис. ц. м'яса в т. ч. понад 0,17 тис. ц. яловичини.
Сільськогосподарське виробництво здійснюється при поєднанні земельних та трудових ресурсів, основних і оборотних фондів. Земля є головним засобом виробництва продукції рослинництва. Вона є одночасно і предметом, і засобом праці; визначає темпи розвитку і рівень ефективностіПовна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з практики ПП "Дмитрушки"" з предмету "Звіти з практики". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 17.04.2011 в 17:27. Автором даного матеріалу є Олександр. З моменту опублікування роботи її переглянуто 5151 та скачано 456 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олександр...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали