Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Актуальні реферати

Капітал акціонерного товариства і управління нимЗМІСТ

ВСТУП 3
1 СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ КАПІТАЛУ 5
1.1 Сутність капіталу як фінансової категорії 5
1.2 Сутність акціонерних компаній та формування їх капіталу 8
2 ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМ КАПІТАЛОМ 15
2.1 Операції з цінними паперами в акціонерних товариствах 15
2.2 Основні показники, що характеризують ефективність використання акціонерного капіталу 19
3 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 22
3.1 Вертикальний, горизонтальний аналіз звітності підприємства 22
3.2 Коефіцієнтний аналіз фінансового стану підприємства 25
3.3 Розрахунок операційного та операційно-фінансового циклу підприємства 33
3.4 Визначення типу фінансової стійкості підприємства за трьохкомпонентним синтетичним показником 35
3.5 Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 36
ВИСНОВКИ 40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 41
ДОДАТОК А Фінансова звітність підприємства 42

ВСТУП

У сучасному динамічному суспільстві все більш актуальними стають питання, що стосуються як окремих елементів виробничого процесу, так і організацій діяльності підприємства в цілому, у тому числі питання щодо капіталу, оскільки саме це виробниче відношення постає базовою основою здійснення будь-якої господарської діяльності.
Аналіз і дослідження цього поняття зумовлені не лише його вагомістю з суто економічної точки зору, а і безпосередньою фінансовою значимістю, яка випливає з суспільної спрямованості підприємства.
Поняття “капітал” так само поширене в економічній теорії як і інші. Проте уже понад два століття між економістами триває полеміка щодо його змісту. Різний зміст вкладають у це поняття люди в повсякденному житті.
Акціонерний капітал, або як його ще називають акціонерна власність являє собою сукупність економічних відносин з приводу використання ресурсного потенціалу підприємства. Стосовно своєї структури, то ця категорія є багатогранною, оскільки включає в себе власний, позичений капітали та нерозподілений прибуток. Характерною особливістю акціонерного капіталу є наявність випуску акцій, тобто цінних паперів, які засвідчують участь акціонерів у капіталі підприємства і дають право на отримання частини доходу, яка іменується дивідендом.
Більшою мірою акціонерний капітал зосереджується в акціонерних компаніях – спеціальних господарських структурах. Ці компанії мають давну історію розвитку, яка починається ще з XIX ст.
Формування акціонерного капіталу є складним процесом, який не обходиться без залучення додаткових джерел – внутрішніх і зовнішніх.
Сьогодні у світі існують сотні тисяч акціонерних компаній, тому вивчення поняття акціонерного капіталу, його структури, джерел формування, вміння раціонально його використовувати є дуже важливим, оскільки не знаючи, з чим маємо справу, не можна прийняти вірного рішення щодо вирішення поточних проблем, які виникають.
Метою даної роботи є вивчення і надання найбільш раціонального визначення поняттю “капітал”, дослідження його сутності і процесів управління ним, визначення показників, що характеризують ефективність його використання.
Об’єктом дослідження виступає капітал у своєму взаємозв’язку з економічними процесами, та раціональні шляхи його використання.
Предметом дослідження є сукупність фінансово-економічних відносин, що виникають на підприємстві у процесі управління акціонерним капіталом.
До завдань курсової роботи можна віднести: визначити соціально-економічний зміст капіталу; проаналізувати акціонерні компанії як форму організації і управління капіталом та визначити акціонерний капітал в системі економічних відносин; здійснити комплексний аналіз фінансового стану суб'єкта господарювання.
Нужен постоянный доступ в интернет? Попробуй беспроводной интернет харьков от djuice. Выбирай удобный для себя интернет-пакет: поиск, общение, развлечение или безлимитный интернет, и будь всегда в онлайне с помощью твоего современного смартфона или планшетного компьютера.

ВИСНОВКИ (уривки)

У курсовій роботі на тему: "Капітал акціонерного товариства і управління ним" детально досліджується проблематика, пов'язана з особливостями залучення ресурсів підприємствами під час формування акціонерного капіталу.
В Україні акціонерна форма власності останнім часом набуває все більш загального характеру, що сприяє розвитку малого підприємництва.
У розрахунковій частині курсової роботи було здійснено аналітичне дослідження фінансового стану підприємства з використанням вертикального, горизонтального, коефіцієнтного аналізу та моделей банкрутства.

Повна інформація про роботу

курсова робота "Капітал акціонерного товариства і управління ним" з предмету "Фінансовий аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.03.2013 в 12:54. Автором даного матеріалу є Женя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 4162 та скачано 3 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Женя...

відмінна курсова робота на 44 сторінки, використано 12 джерел


Подібні матеріали