Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Аналіз заробітної платиЗміст

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти аналізу оплати праці підприємств України та її ефективності.
1.1. Економічна сутність оплати праці...
1.1.1. Форми оплати праці.
1.1.2. Види оплати праці....
1.1.3. Фактори, які впливають на організацію оплати праці.
1.2. Інформаційно-законодавча база аналізу оплати праці
1.3. Методика проведення аналізу оплати праці..
1.4. Методика проведення ефективності оплати праці.
Розділ 2. Аналіз використання оплати праці та її ефективності на ВАТ Завод „Кристал”.
2.1. Характеристика об’єкту дослідження.
2.2. Аналіз використання оплати праці та структури фонду оплати праці на ВАТ Завод „Кристал”....
2.3. Аналіз ефективності використання фонду оплати праці на ВАТ Завод „Кристал”...
Розділ 3. Основні напрямки підвищення ефективності використання фонду оплати праці на ВАТ Завод „Кристал”.
3.1. Оцінка результатів аналізу використання оплати праці та ефективності використання фонду оплати праці на ВАТ Завод „Кристал”
3.2. Основні шляхи покращення організації оплати праці на ВАТ Завод „Кристал”.
Заключення.
Список використаних джерел.
Додатки..

Вступ

При переході до ринкової економіки в України виникли кардинальні зміни в багатьох сферах економічної діяльності у тому числі і в системі оплати праці. Складаються нові відносини між державою, підприємствами, робітниками з приводу організації оплати праці. Перехід до ринкових відносин вніс зміни до форм регулювання трудових відносин. Зараз необхідною юридичною формою регулювання трудових відносин є різноманітні трудові договори. Підприємство вправі самостійно вибирати системи та форми оплати праці, виходячи з мети яку поставило перед собою підприємство.
Розглядаючи проблеми оплати праці можна зауважити, що метою підприємства завжди є зменшення рівня заробітної плати, але що стосується робітників, то вони бажають збільшувати свої доходи у вигляді збільшення заробітної плати.
Нові системи організації праці ї заробітної плати повинні забезпечити робітників матеріальними стимулами. Необхідно враховувати також, що формування і величина прибутку залежить від вибраної системи оплати праці.
Актуальність вибраної теми дослідження пояснюється залежністю величини заробітної плати від рівня життя населення будь якої країни. Для більшості населення заробітна плата є основним джерелом доходу. Тому питання пов’язані з заробітною платою (нарахуванням, утриманням і таке інше), є найбільш актуальним, як для робітників так і для роботодавців.
Метою даної роботи є викладення на прикладі окремого підприємства аналіз заробітної плати, освітлення по мірі необхідності теоретичних питань, вивчення законодавчого регулювання відповідних розрахунків з персоналом по оплаті праці.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступне коло питань:
- розкрити суть тих економічних показників, аналізу яких приділяється головне місце ( прибуток на гривню заробітної плати, показники змінної частини заробітної
плати тощо), показується їх значення в механізмі господарювання в різні періоди
розвитку економіки України;
- розкрити особливості технології й організації оплати праці та її ефективності на досліджувальному підприємстві;
- розкрити вплив різних факторів на відхилення від плану по показниках оплати праці та її ефективності на підприємстві.
Знаете ли Вы, что большинство продуктов, которые мы употребляем в пищу, подвергаются воздействию разрушения окружающей среды? Если Вы уже почувствовали их влияние, рекомендуем пройти диагностику организма в Донецке. Диагностика организма проводится на на новейшем аппарате Оберон. Индивидуальную программу выздоровления Вам составит опытный врач.
Предметом дослідження є аналіз оплати праці та її ефективності на досліджувальному підприємстві.
Об’єктом дослідження є ВАТ Завод „Кристал”.
Законодавчо-нормативна база: Закон України „ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, „Про оплату праці „ , „Про підприємства в Україні”, Кодекс законів про працю, Декрет Кабінету Міністрів України „Про оплату праці”, Конституція України тощо.
Теоретична база складається з робот таких авторів, як Свитскя Т.В., Коробов М.Л. , Лобушин Н.П.
Практична база: штатні розклади, тарифні сітки, схеми посадових окладів і тарифно-кваліфікаційні характеристики (довідники), розцінки, виробничи нормативи, форми первинних документів для визначення кількісного складу працівників та інше.
Дані про обсяг курсової роботи:
- кількість сторінок 45
- кількість додатків 8
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз заробітної плати" з предмету "Економічний аналіз". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.10.2012 в 23:03. Автором даного матеріалу є Женя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 254 та скачано 13 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Женя...

курсова, розрахункова робота на 48 сторінок, сама розраховувала


Подібні матеріали