Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Система економічного впливу на створення безпечних та нешкідливих умов праціВступ

Вивчення і рішення проблем, пов'язаних із забезпеченням здорових та безпечних умов, в яких протікає трудова діяльність людини - одна з найбільш важливих завдань в процесі розробки нових технологій і систем виробництва. Дослідження і виявлення можливих причин виробничих нещасних випадків, професійних захворювань, аварій, вибухів, пожеж, і розробка заходів та вимог, спрямованих на усунення цих причин дозволяють створити безпечні та сприятливі умови праці. Комфортні та безпечні умови праці - один з основних факторів, що впливає на продуктивність і безпеку праці, здоров'я працівників.
Державне, регіональне та галузеве управління охороною праці, численні наглядові і контрольні інспекції не забезпечать безпечне ведення робіт, якщо це не стане головною повсякденному завданням і моральним обов'язком для всіх без винятку - роботодавців, керівників, інженерно-технічних працівників, кожного працюючого. Для вирішення всіх проблем у сфері охорони праці необхідний системний підхід створення ефективної системи управління охороною праці (СУОП) на кожному підприємстві, установі, організації незалежно від форми власності та розмірів.
Нужно отпечатать чертеж, карту или схему? На http://copy.spb.ru/poligr_prod/chertezhi/ Вы можете заказать печать чертежа любого формата. сеть многопрофильных копировальных центров copy.spb.ru обеспечивают идеальное качество и высокую четкость черно-белой и полноцветной печати.
В останні роки охорона праці перебуває на етапі кардинальних перетворень. Багато підприємств виявляють зацікавленість щодо використання моделі управління охороною праці, яка передбачає взаємну соціальну та економічну відповідальність бізнесу та працівників у процесі забезпечення безпечних умов праці з метою підвищення ролі соціального партнерства у створенні здорового психологічного клімату на підприємстві і максимізації добробуту, як окремого працівника, так іорганізації в цілому.
Серед категорій, за допомогою яких прийнято характеризувати підприємство, зазвичай виділяють економічні та технологічні показники. Проте вони займають провідне становище лише у тому випадку, якщо дотримана основна умова діяльності підприємства як суб'єкта господарювання - забезпечується безпека виробничих процесів та трудової діяльності індивіда.
Дослідження соціально-економічних аспектів охорони праці та інших її характеристик були проведені такими вченими, як Д.П. Богиня і О.А. Грішнова, М.П. Гадзюк, Є.П.Желіба, В.В. Зацарний, Д.П. Тимошина, В.В. Дерпак, З.М. Яремко, О.Ф. Новикова, А.О. Соколова.
Цілком зрозуміло, що вивченню питань охорони праці приділялась серйозна увага. Вчені, інженери, лікарі, психологи, представники інших наук та фахів вивчали проблеми створення безпечних та нешкідливих умов та засобів праці. Тому історично склалось, що охорона праці як галузь науки виникла на перетині соціально – правових, технічних і медичних наук, науки про людину. Головними об’єктами її досліджень є людина в процесі праці, виробниче середовище, організація праці та виробництва, знаряддя праці. На підставі цих досліджень розробляються заходи та засоби, спрямовані на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.
За розрахунками Німецької ради підприємців наслідки нещасних випадків коштують у 10 разів дорожче, ніж вартість заходів щодо їх запобігання. В Україні, враховуючи мізерні витрати на заходи з охорони праці, ця різниця ще більша. Фахівці організації праці (МОП) підрахували, що економічні витрати, пов’язані з нещасними випадками на виробництві, складають більше 1 % світового валового внутрішнього продукту. На ці кошти, орієнтовно, можна забезпечити харчування протягом року близько 75 млн. людей.
Із вищезазначеного стає зрозумілим, що охорона праці відіграє важливу роль як соціальний чинник, оскільки, якими б вагомими не були трудові здобутки, вони не можуть компенсувати людині втраченого здоров’я, а тим більше життя – те й інше дається лише один раз. Необхідно пам’ятати, що внаслідок нещасних випадків та аварій гинуть на виробництві не просто робітники та службовці, на підготовку яких держава витратила значні кошти, але перш за все люди – годувальники сімей, батьки та матері дітей.
Окрім соціального, охорона праці має, безперечно важливе економічне значення – це й висока продуктивність праці, зниження витрат на оплату лікарняних, компенсацій за важкі та шкідливі умови праці тощо. Незадовільний ще стан охорони праці важким тягарем лягає на економіку держави. Так в Україні щорічно майже 17 тис. чоловік стають інвалідами, чисельність пенсіонерів внаслідок трудового каліцтва перевищила 150 тис. чоловік, щорічна загальна сума виплат на фінансування пільгових пенсій та пенсій з трудового каліцтва, відшкодування заподіяної шкоди потерпілим на виробництві та інших виплат, пов’язаних із незадовільними умовами праці, перевищує 1 млрд. гривень.
Загалом же на сьогодні в Україні стосовно кількості загиблих і травмованих внаслідок нещасних випадків і аварій склалася така ситуація, що створюється враження ніби у нас йде тиха прихована війна, яка за своєю суттю аморальна. Адже для мирного часу така кількість людських втрат є непомірно високою. Тому питання охорони праці та здоров’я наших громадян у процесі їх трудової та будь – якої іншої діяльності повинні стати пріоритетними та увійти до розряду питань найвищого державного рівня, оскільки люди, їх життя та здоров’я є найбільшим багатством будь – якої держави.

Повна інформація про роботу

реферат "Система економічного впливу на створення безпечних та нешкідливих умов праці" з предмету "Охорона праці". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 25.10.2012 в 21:35. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 408 та скачано 41 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

реферат на 20 сторінок


Подібні матеріали