Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Сутність і класифікація майнового страхуванняЗміст

1. Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами
2. Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків
3. Добровільне страхування майна підприємств, установ, організацій
4. Добровільне страхування будівель, що належать громадянам
5. Добровільне страхування майна, що належать громадянам

Вступ

Занимаетесь техническим дизайном? Тогда Вы знаете одного из лидеров в этой сфере - компанию Нетпик. Сотрудничая с Нетпик Вы всегда будете на шаг впереди от Ваших конкурентов.
Реформування всієї системи економічних відносин, соціальні перетворення та трансформаційні зрушення, що відбуваються в Україні, надають особливої ваги розв'язанню проблем страхового захисту, спонукають до пошуку дієвих механізмів акумуляції ресурсів страховиків і страхувальників та їх ефективного використання під час реалізації страхової події. Страхування посідає важливе місце не лише у конкурентному ринковому середовищі, а й відіграє ключову
В умовах ринкових перетворень в економіці України, розвитку підприємництва страховий захист майнових інтересів самостійних, незалежних від держави товаровиробників стає можливим тільки за допомогою страхування. Для ринкової економіки характерний вищий ступінь страхового ризику, пов'язаного з можливістю виникнення не тільки стихійного лиха, а й настанням економічних криз, спадів виробництва, інфляції, політичної нестабільності та інших явищ. Страхування забезпечує відшкодування збитків, створює механізми для зменшення та запобігання їм. Безумовно, не можливо лише при наявності чітко відпрацьованої законодавчої бази, потужних страхових компаній, широкого переліку їх послуг, сучасних технологій страхового бізнесу, гарантій своєчасної та в потрібному обсязі виплати необхідних компенсацій і зацікавленості в потенційних клієнтах.
Сьогодні майнове страхування — це галузь страхування, у якій об'єктом страхових відносин виступають майно в різних видах й майнові інтереси.
Економічним і фінансовим значенням майнового страхування являється відшкодування збитку, яке виникло внаслідок страхо¬вого випадку. Застрахованим може бути як власне майно страхувача, так і майно , яке знаходиться в його власності, користуванні й розпорядженні.
Мета реферату: визначити суттєвість майнового страхування та розглянути його класифікацію.

Висновок

Однією із практичних задач переходу до ринкової еко¬номіки в нашій державі є переосмислення ролі та місця страхування в обслуговуванні праці та капіталу. В Ук¬раїні активно йде процес формування страхових ком¬паній, які прагнуть будувати свою роботу з вирішення питань страхування, враховуючи багатий досвід індустріально розвинених країн Західної Європи, СІПЛ та Японії. Але ці прагнення наштовхуються на серйозні проблеми. Насамперед — це відсутність у спеціалістів стрункої системи знань про те, як працює страхоті й бізнес у світі і як доцільніше практично застосувати цей досвід в Україні.
Отже, впровадження та розвиток страхування потре¬бують всебічних професійних знань, висококваліфікова¬них спеціалістів, особливо в Україні, яка прагне інтегру¬ватися у світовий економічний простір, де питання страхування (організація такого процесу) в усіх галузях практично вирішені на високому рівні.
Нині в Україні функціонують понад 240 страхових компаній, низка посередницьких та інших організацій, причетних до страхової справи. Також існує спеціальний державний орган у справах нагляду за страховою діяль¬ністю Укрстрахнагляд, який здійснює державний кон¬троль за дотриманням чинного законодавства на страхо¬вому ринку. Але недосконала правова база і, головне, безапеляційна недовіра до страхування практично всіх шарів населення України — зводить нанівець працю страховиків в Україні. Дарма, що досвід багатьох країн світу показує, що добре налагоджена страхова справа ак¬тивно сприяє розвитку бізнесу взагалі, а також вирішен¬ню соціальних проблем у країні.
Даний реферат мав за мету проаналізувати види майнового страхування, розкрити його зміст, з’ясувати необхідність страхування майна.
Повна інформація про роботу

реферат "Сутність і класифікація майнового страхування" з предмету "Страхування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.10.2012 в 16:26. Автором даного матеріалу є Вадим. З моменту опублікування роботи її переглянуто 222 та скачано 30 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Вадим...

реферат на 29 сторінок, написаний в Донецьку


Подібні матеріали