Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Договір дарування в цивільному праві УкраїниЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1: ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ..
1.1 Поняття та ознаки договору дарування….
1.2 Предмет та вимоги до оформлення договору дарування
1.3 Сторони у договорі дарування, їх права та обов’язки….
1.4 Розірвання договору дарування…
1.5 Пожертва як різновид договору дарування....
РОЗДІЛ 2: ДОГОВІР ДАРУВАННЯ ЯК БЕЗОПЛАТНИЙ ДОГОВІР.
2.1 Місце договору дарування серед інших договорів.
2.2 Презумпція оплатності та договір дарування.
ВИСНОВОК…..
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

Висновок

Проаналізувавши всі друковані джерела, що стосуються теми «договір дарування у цивільному праві України» можна зробити такі висновки:
- Інститут договору дарування є одним з найдавніших інститутів цивільного права і його витоки сягають ще давньоримських часів, та розглядався як підстава виникнення права власності;
- Договір дарування спрямований на безповоротне припинення права власності у дарувальника та виникнення права власності у обдарованої особи;
- Договір дарування є односторонньо зобов’язувальним. З його укладанням у сторін, як правило, не виникають взаємні або односторонні обов’язки. Щодо прав, то їх набуває лише обдаровуваний у вигляді повноважень власника стосовно прийнятого майна. При цьому у будь-якому випадку для укладення договору дарування необхідно не лише волевиявлення дарувальника, але й обдаровуваного, який може й відмовитися від прийняття дарунка. У такому випадку договір да¬рування вважається неукладеним, оскільки не існує жодних правових підстав, щоб змусити особу прийняти дарунок всупереч її волі.
- Договір дарування належить до безоплатних договорів, не зважаючи на презумпцію оплатності договору, бо безоплатним є такий договір, якщо у договорі це зазначено. Обовязково безвідплатність має бути передбачена у договорі, законі або однозначно випливати із суті такого договору. Зазвичай відплатним вважається договір, за яким здійснення дій майнового характеру однієї сторони зумовлює здійснення зустрічного майнового задоволення іншою стороною. Безвідплатним є договір, за яким здійснення дій майнового характеру притаманне лише одній стороні, без здійснення зустрічного майнового задоволення з боку іншої сторони.;
- Крім речей, предметом договору дарування за новим ЦК України можуть бути майнові права. Вони діляться на такі категорії: якими вже володіє дарувальник, тобто вони існують на момент укладення договору; які виникнуть у майбутньому, але здебільшого стосується об’єктів інтелектуальної власності; інші права;
- Форма вчинення даного правочину залежить від самого подарунка, від його виду, вартості. Наприклад, в усній формі укладаються договори дарування особистого користування та побутового призначення. Особливий порядок передбачений щодо дарування нерухомих речей. Такі правочини за участю фізичних осіб укладаються в письмовій формі і посвідчуються нотаріально.
Договір дарування є договором за яким одна сторона (дарувальник) передає або зобов’язується передати у майбутньому другій стороні (обдаровуваному) безоплатно майно (дорунок) у власність. Сторонами у договорі дару¬вання можуть як фізичні, так і юридичні особи, а також держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади. В свою чергу держава Україна, Автономна Республіка Крим і територіальні громади можуть виступати лише в ролі обдаровуваного, але ніяк не дарувальника. Але водночас сторонами договору можуть бути лише дієздатні громадяни. Неповнолітні від 15 до 18 років, а також обмежено дієздатні громадяни можуть бути сторонами договори лише з відома батьків, опікунів (опікунів).
Відповідно до цивільного законодавства сторони є вільними в укладанні договору, і при договорі дарування та пожертви угода укладається на взаємній згоді двох сторін, в той час як до 1917 року, договір дарування був одностороннім правочином, тому не потребував згоди обдаровуваного.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Договір дарування в цивільному праві України" з предмету "Цивільне право України". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 22.04.2012 в 03:29. Автором даного матеріалу є Катерина. З моменту опублікування роботи її переглянуто 496 та скачано 111 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Катерина...

курсова робота з цивільного права України


Подібні матеріали