Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Механізація МТФ на 640 голів, річний надій на корову 5200 кг з розробкою змішувача кормів (С-12, з розрахунком лопатевих валів)Реферат

Курсовий проект на тему: “Механізація МТФ на 640 голів, річний надій на корову 5200 кг з розробкою змішувача кормів (С-12, з розрахунком лопатевих валів)”. Кафедра експлуатації машинно-тракторного парку і ремонту машин. Склад, обсяг проекту: розрахунково-пояснювальна записка – 46 ст., графічна частина – 3 аркуші.
У даному курсовому проекті я розглянув і проаналізував механізацію тваринницької ферми на 640 голів. Описав народногосподарське значення галузі тваринництва, яке з розвитком сільського господарства набуло актуального значення.
Розрахував корівники для утримання худоби на прив’язі, розрахував норми годівлі для повноцінного харчування тварин і по цих даних підібрав обладнання для попередньо вибраного кормоцеху.
В конструктивні частині я розрахував лопатевий вал на кручення запарника-змішувача С-12.

Зміст

Завдання.1
Реферат...2
Зміст...3
Вступ .... 5
1. Технологічна частина ....6
1.1 Вибір технології утримання ВРХ... 6
1.2 Механізація кормоприготування і роздавання.8
1.2.1. Значення процесу та зоовимоги.8
1.2.2. Вибір раціону годівлі, розрахунок потреби в кормах8
1.2.3. Вибір типового кормоцеху та комплекту його обладнання .11
1.2.4. Обґрунтування вибору типу та розрахунок необхідної кількості кормороздавачів... .14
1.3. Механізація одержання і первинної переробки молока13
1.3.1. Значення процесу та зоовимоги13
1.3.2. Вибір засобів машинного доїння, розрахунок параметрів процесу доїння та кількості обладнання.14
1.3.3. Обґрунтування технологічних схеми лінії первинної обробки молока.16
2. Конструктивна частина ...19
2.1 Зоотехнічні вимоги до технологічного процесу, який виконується машиною, що проектується19
2.2 Порівняльна оцінка існуючих засобів механізації стосовно даного технологічного процесу..19
2.3. Конструктивно-функціональна схема змішувача С-12 ...30
2.4. Кінематична схема машини та силовий розрахунок вала ....30
2.5. Основні параметри та показники машини, що розраховуються....32
2.6. Експлуатація змішувача та його технічний огляд..33
2.7.Можливі неполадки та їх усунення.33
2.8 Вимоги техніки безпеки та виробничої санітарії при експлуатації змішувача.35
Висновки..36
Список використаної літератури . 37
Додатки.38

Вступ

Подальший розвиток тваринництва, збільшення виробництва і підвищення якості продукції безпосередньо пов'язані з комплексною механізацією та автоматизацією виробничих процесів у цій галузі сільського господарства.
У нашій країні сільськогосподарська техніка створюється на основі рекомендацій, включених до системи машин, що розробляється на певний період часу зусиллями науково-дослідних та проектно-технологічних інститутів, конструкторських бюро, а також машинобудівельних відомств з урахуванням запитів виробництва. При розробці системи машин передбачається забезпечення основних напрямів науково-технічного прогресу: дотримання технологічних вимог, істотне підвищення продуктивності праці, впровадження поточних методів виконання механізованих процесів, суміщення кількох операцій в одному агрегаті чи установці, універсалізація машин і обладнання, розробка засобів механізації на базі принципово нових технічних рішень.
Існуюча система машин включає близько 1000 найменувань різних технічних засобів, при виготовленні достатньої кількості яких можна забезпечити комплексну механізацію тваринництва та птахівництва. Загальновідомо, що комплексну механізацію більш вигідно впроваджувати на великих спеціалізованих підприємствах з добре відпрацьованою стабільною технологією виробництва. У таких випадках капіталовкладення в засоби механізації скупляються швидше і забезпечують більш високий економічний ефект. Разом з тим не менш важливою є механізація виробничих процесів і на підприємствах малих форм (підрядних, орендних, приватних), особливість яких — дефіцит робочої сили.
Одним із головних напрямків підвищення продуктивності праці е потоковий метод, при якому відбувається безперервна передача об'єкту дії від однієї машини до іншої. Такий підхід є характерним для індустріальних методів виробництва продукції тваринництва.
У значній мірі переводу на індустріальну основу, наприклад галузі птахівництва, сприяли розробка і серійний випуск комплектів техно-логічного обладнання. За останні роки проведена велика робота по створенню комплектів машин і обладнання для комплексної механізації виробничих процесів також на фермах великої рогатої худоби і свинарських. Проте ще значних зусиль потребують удосконалення системи машин для різних галузей тваринництва, розширення серійного виробництва цих машин, особливо для механізації підприємств малих типорозмірів.

Висновки

Отже в даній курсовій роботі я розглянув і проаналізував механізацію тваринницької ферми на 240 голів. Описав народногосподарське значення галузі тваринництва, яке з розвитком сільського господарства набуло актуального значення.
Врахувавши вся дані мені показники я зробив висновки, що для даної тваринницької ферми на 240 голів найдоцільніше використовувати павільйонний тип забудови, коли корівники розміщуються автономно і зважаючи на наші кліматичні умови у нашій місцевості краще утримувати худобу прив’язним способом. При утриманні на прив'язі худоба перебуває взимку у приміщеннях з обов'язковим моціоном на вигульних майданчиках, а влітку — на вигульно-кормових дворах або у літніх таборах. Цей варіант краще враховує індивідуальні особливості тварин, сприяє раціональному ви-користанню кормів і може забезпечити більшу продуктивність. Недоліком його є високі питомі затрати праці, які у значній мірі обумовлюються саме індивідуальним обслуговуванням тварин.
В конструктивні частині я розрахував лопатевий вал на кручення запарника-змішувача С-6.
Повна інформація про роботу

проект "Механізація МТФ на 640 голів, річний надій на корову 5200 кг з розробкою змішувача кормів (С-12, з розрахунком лопатевих валів)" з предмету "Твариництво". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.02.2012 в 11:24. Автором даного матеріалу є Женя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 333 та скачано 24 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Женя...

курсовий проект з тваринництва


Подібні матеріали