Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Організаційні форми міжнародного бізнесу: українська практикаКлючові слова

міжнародний бізнес, міжнародний стратегічний альянс, міжнародні корпорації, міжнародні фірми, інтеграція, глобалізація, суб'єкти.

Анотація

Турчін В.С. Організаційні форми міжнародного бізнесу: українська практика. ДВНЗ УАБС НБУ. – Суми, 2011. Робота присвячена досвіду застосування різноманітних організаційно-правових форм вітчизняними суб’єктами господарювання при реалізації міжнародної бізнесової діяльності.

Вступ

Сучасний етап розвиткурозвиток міжнародного бізнесу характеризується значними змінами в всій його системі. Суттєвою його особливыстю стає глобалізація, яка передбачає посилення взаємозалежності (взаємовпливу) різних сфер діяльності в галузі міжнародного бізнесу. У зв'язку з процесом глобалізації жодне явище в суспільстві, незалежно від того, якого воно характеру - політичного, економічного, юридичного - не можна розглядати ізольовано.
Розвиток конкуренції та глобалізація міжнародного бізнесу зумовили необхідність пошуку нових форм міжнародного співробітництва для досягнення конкурентних переваг. Тому в 80-і та особливо в 90-і роки минулого сторіччя між фірмами різних країн почали створюватися різного роду інтегровані структури, аби досягти того, що стало майже неможливим для окремо взятої фірми. Різні форми міжнародного співробітництва та інтеграції є основою для досягнення цілей міжнародних фірм, а саме: зниження ризику; економія, раціоналізація виробництва; обмін технологіями; пом’якшення конкуренції в інтересах партнера; подолання державних торгівельних та інвестиційних перешкод; сприяння міжнародній експансії фірм, які не мають достатнього досвіду; використання переваг вертикальної інтеграції та інше.
За результатами опитування вітчизняних міжнародних менеджерів були визначені основні цілі та потреби створення міжнародних фірм: потреби проникнення на ринки; потреби у фінансових ресурсах, сировині, комплектуючих, виробничих потужностях, будовах, спорудах; потреби в знаннях; потреби в персоналі; потреби у виконанні вимог державного регулювання, зниженні політичного ризику, отриманні пільг.
Аналіз вищеподаних потреб, цілей, дає змогу сформулювати та виділити основні мотиви створення міжнародних інтегрованих структур:
1. Доступ на закордонні ринки, що в свою чергу забезпечує: зниження ризику через встановлення співпраці з іншими фірмами та поділ ризику з ними; прискорення освоєння нових ринків, щоб формування партнерських відносин між іноземними та місцевими організаціями забезпечувало успіх в освоєнні ринків; покращення умов для експорту; досягнення переваг від розширення сфери діяльності; кращий доступ на місцевий ринок товарів та послуг; отримання регіональних економічних переваг; задоволення вимог уряду до іноземного капіталу.
2. Доступ до ресурсів та підвищення ефективності. Досягнення ефективності зумовлює аналіз витрат та виділення “слабкої ланки” у цьому ланцюгу (НДДКР, постачання, виробництво, дистриб’юція, просування).
3. Підвищення компетенції – залежить в значній мірі від уміння, здібностей, здатності сприймати нові знання, навички в сфері виробництва та управління. Організації починають взаємодіяти з конкурентами, щоб розподілити знання та створити нові форми знань. Особливо важливою є інформація про досвід, вимоги, потреби споживачів.
Повна інформація про роботу

практична робота "Організаційні форми міжнародного бізнесу: українська практика" з предмету "інтелектуальна власність". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 13.03.2012 в 02:01. Автором даного матеріалу є Турчін В.С.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 490 та скачано 43 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Турчін В.С....

науково дослідна робота з інтелектуальної власності