Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Статистичне вивчення урожайності зерновихЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ, СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ РОСЛИННИЦТВА.
1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ СТАТИСТИКИ РОСЛИННИЦТВА.
2. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИКИ Р.
РОЗДІЛ 2. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА (СО) ПОКАЗНИКІВ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ.
1. РЯДИ РОЗПОДІЛУ ВИБІРКОВОЇ СУКУПНОСТІ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
2. ВИБІРКОВА ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ.
3. СО ПОКАЗНИКІВ ГЕНЕРАЛЬНОЇ СУКУПНОСТІ
РОЗДІЛ 3. КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЙНОСТІ ЗЕРНОВИХ.
1. ПАРНА КОРЕЛЯЦІЯ.
2. МНОЖИННА КОРЕЛЯЦІЯ.
3. РАНГОВА КОРЕЛЯЦІЯ.
ВИСНОВОК
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ВСТУП

Внешнему виду Вашего сада не хватает современного газона? "Магия сада" выполняет весь комплекс работ от подготовки почвы до укладки и ухода за газоном. Компания использует рулонный газон и посевные газоны собственного производства с гарантией качества.
Зернові культури мають найвищу питому вагу в структурі посівних площ і валових зборів сільськогосподарських культур. Це пояснюється їх винятковим значенням та різнобічним використанням. Але зараз ми бачимо як різко скорочуються посівні площі. Для порівняння, в 1985 р. під посівами сільськогосподарських культур було зайнято 32656 тис. га, а в 1995 р. – лише 30963 тис. га. Також скорочуються площі з яких було зібрано урожай зернових в 1985 р. 16064 тис. га, а в 1995 р. – 13963 тис. га.
Розвиток та підвищення економічної ефективності зернового господарства є необхідна умова не тільки забезпечення населення продуктами харчування, а й підвищення ефективності виробництва інших видів продукції сільського господарства.
Концепція розвитку зернового господарства України на період до 2005 року передбачає суттєве збільшення виробництва зерна на основі неухильного підвищення урожайності зернових культур, структурної перебудови зернового господарства з метою забезпечення внутрішніх потреб у зернових та перетворення України з імпортера в експортера зерна.
Інтенсифікація сільського виробництва, яка здійснювалась головним чином шляхом хімізації, меліорації та механізації, несла значне зменшення ручної праці. Поряд з цим інтенсифікація виробництва, а з нею і великі витрати ресурсів, зумовили цілий ряд негативних явищ у землеробстві, які насамперед привели до погіршення структури земельних ресурсів, посилення ерозійних процесів, зниження родючості грунту в усіх його проявах, забруднення агрохімікатами, пестицидами, тощо. Тому сьогодні як ніколи нам потрібно бережно відноситись до землі. Вводити нові технології тільки тоді, коли ми впевнені, що не зробимо гірше. Інтенсивне і надмірне зрошення приводить до розчинення у підгрунті солей лужних металів, які внаслідок зрошення поступають у грунт і засолюють його.
Урожайність зернових культур в 1995 році знизилась на 10,8 ц/га в порівнянні з 1985 роком (35,1 ц/га), і становила 24,3 ц/га.
Основним шляхом збільшення валових зборів продукції рослинництва є підвищення врожайності сільськогосподарських культур, яке можливо досягти тільки при впровадженні інтенсивних технологій.
У зв’язку з тим, що на результат сільського господарства впливає багато факторів керівник або спеціаліст сільськогосподарського підприємства повинен вчасно виявляти та правильно аналізувати статистичну інформацію про залежність результату від факторів і є ціллю цієї роботи.
Отже метою курсового проекту показати взаємозв’язок і залежність урожайності зернових культур, від кількості внесених органічних добрив і якості грунтів. Кількісне відображення взаємозв’язку через систему показників являється завданням курсового проекту.

ВИСНОВОК

Дослідивши задану сукупність господарств за їх результативними ознаками ми можемо зробити такі висновки.
Проведені розрахунки парної кореляції показують, що урожайність залежить: на 64,9 % від внесення органічних добрив; на 20,09 % від якості грунтів; на 15,01 % від впливу інших неврахованих факторів (кліматичних умов, внесення мінеральних добрив, агротехніки, якості обробітку грунтів, інтенсивних технологій і т.д.).
Провівши розрахунки множинної кореляції ми бачимо, що врожай-ність залежить від внесення органічних добрив при умові, що якість грунтів залишається стала на 77,8 %. Вплив якості грунтів на врожайність при незмінній кількості внесених органічних добрив складає 31,81 %.
На основі проведених розрахунків можна зробити висновок, що урожайність тісно пов’язана з кількістю внесених органічних добрив і має слабкий зв’язок з якістю грунту.
Повна інформація про роботу

проект "Статистичне вивчення урожайності зернових" з предмету "статистика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.03.2012 в 00:43. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 400 та скачано 50 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

курсовий проект на тему "Статистичне вивчення урожайності зернових"