Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Використання інформаційної системи для формування моделі транспортної системи підприємстваЗміст

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ ТА ІХ МОДЕЛЮВАННЯ
1.1 Керування транспортною системою
1.1.1.Характеристика транспорту як об'єкту керуваня
1.1.2 Моделювання транспортної системи
РОЗДІЛ 2. ТРАНСПОРТНІ ПОТОКИ, ПЛАНУВАННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЯ
2.1 Задачі планування незалежних транспортних потоків
2.2 Узагальнені задачі про потоки
2.3 Багатопродуктові потоки
2.4 Задача планування перевезень як задача оптимізації взаємозалежних потоків на мережі
2.5 Двохрівнева система моделей планувания транспортних потоків
2.6 Модель нижнього рівня - оптимізація транспортних потоків на транспортних мережах окремих видів транспорту
2.7 Основні задачі оптимізації транспортних потоків
2.8 Математичні моделі, у яких враховується взаємозв'язок потоків
РОЗДІЛ 3 МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА
3.1 Структура моделі
3.2 Математичний опис моделі
3.3 Аналіз математичної моделі
РОЗДІЛ 4 ПОБУДОВА ІМІТАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ
4.1 ОСНОВНІ ВЛАСТИВОСТІ СЕРЕДОВИЩА ПРОЕКТУВАННЯ
4.2 Побудова імітаційної моделі
4.3 Аналіз результатів прогону імітаційної моделі
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ВИСНОВКИ

В роботі проаналізовано стан досліджень в галузі транспортних систем та потоків. Приведені моделі транспортних систем різного призначення.
Проаналізовано моделі систем транспорту різного використання. Розлянуто транспортні потоки, як однопродуктові так і багатопродуктові. Проаналізовані моделі потоків. Приведені засоби оптимізації, а також звісні моделі.
Розроблено математичну модель транспортної системи підприємства з використанням теорії потенціалу. При цьому було встановлено, що:
• Має місто факт залежності розміру вантажопотоку від цінового потенціалу;
• Розміру вантажопотоку залежить від його щільності;
• Встановлено вид залежності розміру вантажопотоку від швидкості його ;
• Встановлені вирази для обчислювання залишку вантажу на кожному з рівнів.
Спроектовано імітаційну модель транспортної системі підприємства на базі програмного пакету Stratum. На основі прогону моделі получена візуалізація, яка може бути використана при оперативному керуванні підприємством.
Встановлено характер зміни і накопичення залишків на кожному з транспортно-виробничому рівнів.
Зрівняння за фактичними значеннями залишків на рівні С показали адекватність імітаційної моделі. Відхилення не перевищували 15-20% від розрахункового значення.
Проведене зрівняння розрахункових значень залишків з фактичним показало адекватність розробленої моделі.

Повна інформація про роботу

дипломна робота "Використання інформаційної системи для формування моделі транспортної системи підприємства" з предмету "Економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 01.05.2012 в 10:36. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 456 та скачано 69 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

Відмінна дипломна робота


Подібні матеріали