Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Звіт з практики ( Львівський професійний ліцей)Зміст

Вступ ….….4
1. Ознайомлення з Львівським професійним ліцеєм, характеристика організаційної структури і системи управління…..6
2. Структура організації управлінського процесу та загальна характеристика побудови облікового процесу9
3. Документальне забезпечення основних господарських операцій Львівського професійного ліцею (ЛПЛ)….…20
3.1. Основні засоби..…20
3.2. Нематеріальні активи…..….26
3.3. Запаси…...…..…...30
3.4. Малоцінні швидкозношувальні предмети...…..38
3.5. Грошові розрахунки та оплата праці…..…42
3.6. Фінансування, витрати і доходи ЛПЛ…....46
3.7. Звітність установи…....49
Висновки...52
Список використаних джерел.…..54
Систематизований перелік додатків....57
Додатки.….59

ВИСНОВКИ

При проходженні виробничої практики у Львівському професійному ліцеї я почерпнула для себе багато цікавого і необхідного у моєму подальшому навчанні.
Цікавим є те, що у ліцеї облік ведеться в особливій формі – меморіально-ордерній – адже це установа, що повністю фінансується з Державного бюджету України. Установа немає на меті одержання прибутку, її основна функція надання освітніх послуг відповідного кваліфікаційного рівня. Усі студенти, що навчаються у ліцеї утримуються також за рахунок бюджету. Єдиним джерелом доходу в установі є їдальня, що знаходиться на її території.
Важливим є також те, що я змогла побачити особисто ведення великої кількості документів, їх групування, а також ведення бухгалтерського обліку автоматизованим способом (частина документів заповнюється вручну).
Особливу увагу на виробничій практиці я звернула на облік запасів і малоцінних швидкозношуваних предметів, яких в установі дуже велика кількість (форми, спецодяг, взуття і т.п.). Існують особливості щодо оцінки запасів бюджетних установ. У бухгалтерському обліку запаси, зокрема одержані та передані безоплатно в установленому чинним законодавством порядку, оцінюються за балансовою вартістю, яка поділяється на первісну, справедливу та відновлювальну
Слід зауважити, що сума податку на додану вартість щодо придбаних запасів, а також видатки на транспортування вказаних предметів, заготівлю, мито не збільшують їх первісної вартості. Вони відносяться на фактичні видатки ліцею за відповідними кодами економічної класифікації.
Також я дізналася , що під час вивчення питання документального оформлення руху (надходження, відпуску, переміщення) запасів слід користуватися наказом ДКУ від 18.12.2000 року № 130 «Про затвердження типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкції про їх складання». Згідно із цим наказом основними первинними документами є:
• акт приймання матеріалів форма № 3—1;
• акт списання форма № 3—2;
• накладна (вимога) форма № 3.3;
• забірна картка.
Запаси бюджетних установ обліковують за місцем їх відповідального зберігання (знаходження) та в бухгалтерії
Складський облік запасів та його зв’язок із обліком у бухгалтерії здійснюють у відомих регістрах (книзі чи картках складського обліку запасів форми № 3—9; 3—9а, книзі чи картках кількісно-сумарною обліку форми ).
Можна зробити висновок, що проходження виробничої практики є напевне обов’язковим при вивченні бухгалтерського обліку. Адже саме на практиці можна застосувати свої знання, накопичені за три роки.

  

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з практики ( Львівський професійний ліцей)" з предмету "Бухгалтерський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 30.03.2012 в 00:07. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 7112 та скачано 280 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

чудовий зіт з практики по бухгалтерському обліку, писав від душі


Подібні матеріали