Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Інші реферати

Структура дипломної роботиЗміст

1. Дипломна робота: загальна характеристика.
2. Послідовність виконання дипломної роботи.
3. Підготовчий етап роботи над дипломною роботою.
4. Заключний етап роботи над дипломною роботою.
5. Підготовка до захисту та захист дипломної роботи.
6. Керівництво дипломною роботою та її рецензуванням.
Список використаної літератури

Уривки

Дипломна робота (д/р) - це кваліфікаційне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується на завершальному етапі навчання у вищому навчальному закладі. Дипломна робота має комплексний характер і пов'язана з використанням набутих студентом знань, умінь та навичок зі спеціальних дисциплін. Студенти 5-го курсу виконують дипломну роботу. До захисту допускаються ті студенти, які захистили виробничу практику (стаціонар), подали в установлений термін дипломну роботу і позивні відгуки на неї. Керівництво здійснюється , як правило, викладачами.
Структура дипломної роботи має бути такою: титульний аркуш, зміст, перелік умовних позначень, вступ, кілька розділів, що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи, висновки, список використаної літератури, додатки.
Текст дипломної роботи можна використовувати для наступного написання та оформлення доповіді, реферату, статті, тез доповіді.

Дипломні роботи мають свою специфіку, їх необхідно узгоджувати з науковим керівником. Існує алгоритм написання дипломної роботи. Він дисциплінує виконавця, лімітує термін, відведений на вибір теми, підбір та аналіз літератури з теми дослідження, написання, оформлення і захист д/р (див. рис. 2.1).
Дипломну роботу доцільно виконувати в такій послідовності: - вибір теми - з'ясування об'єкта і предмета визначення мети; завдяки дослідження виявляється і відбір літератури з теми, її вивчення - складання попереднього плану - написання вступу -виклад теорії і методики - вивчення досвіду роботи - формулювання висновків і рекомендацій - оформлення списку використаних джерел і додатків.

Потім здійснюється літературне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист дипломної роботи. Виконання дипломної роботи організовується відповідно до графіка, затвердженого кафедрою. Процес роботи над дослідженням поділяється на три основні етапи:
- підготовчий;
- етап роботи над змістом;
- заключний етап.

Цей етап починається з вибору теми дипломної роботи, її осмислення та обґрунтування. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорій і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідження інформації. Предмет дослідження - це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню в даній роботі.
Повна інформація про роботу

реферат "Структура дипломної роботи" з предмету "Освіта". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 05.02.2010 в 15:06. Автором даного матеріалу є Петро. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1215 та скачано 68 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Петро...

невелика доповідь щодо структури дипломної роботи


Подібні матеріали