Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Інші реферати

Економічне обґрунтування ефективності впровадження біогазових установок в м. Івано-ФранківськуЗміст

Вступ….3
1. Роль та значення переробки твердих промислових відходів в Україні....4
2. Основи правового регулювання у сфері використання альтернативних паливо-енергетичних ресурсів в Україні…6
3. Характеристика ефективності використання біогазу в Європі та Україні……..11
4. Розробка проекту заходів щодо можливості використання біогазу на Івано-Франківському полігоні ТПВ..........14
Висновки……29
Перелік посилань......21

Карповые удилища Salmo. Заказать качественное карповое удилище в интернет-магазине.

ВСТУП

Внаслідок енергетичної кризи 1973 року цивілізовані країни світу були змушені до пошуку альтернативних джерел енергії, таких як: енергія вітру, сонця, геотермальних систем обігрівання, кондиціювання і нагрівання води без використання природного палива. Ці технології стали запорукою різкого зменшення використання газу та нафти в промисловості, комунальній і соціальній сферах. Так, у 1992 р. групою львівських вчених був розроблений перший в Україні проект з видобутку звалищоного біогазу, що на 40-60 % складається з метану, з львівського сміттєзвалища. Цей газ використовують для автомобілів, опалення теплиць, приміщень, або виробництва електроенергії. Втім, проект львівських вчених реалізований не був.
В ситуації, що склалася на початку 2006 року з поставками природного газу на Україну та підвищення його вартості ми черговий раз переконуємося, що ефективність використання енергоресурсів, широке використання альтернативних та відновлювальних джерел енергії дозволить зменшити залежність України від експорту енергоносіїв та забезпечить ефективне функціонування національної економіки та соціальної сфери.
Одним з напрямків зменшення обсягів використання традиційних енергоресурсів є використання в світі відновлювальної енергії біомаси. До якої відносяться:
• зернові культури (солома) річний енергетичний потенціал якої становить близько 2,2 млн. т.у.п.;
• соняшник (стебло, лузга), відповідно 2,3 млн. т.у.п:
• гній (біогаз), відповідно 1,6 млн. т.у.п.;
• відходи деревини, відповідно 1,6 млн. т.у.п.;
• газ сміттєзвалищ, відповідно 0,9 млн. т.у.п.
Метою даної роботи є економічне обгрутнування можливості впровадження біогазових установок в місті Івано-Франківську.
Об’ктом дослідження є процеси використання біогазових установок, а предметом – економічна ефективність використання таких установок.

ВИСНОВКИ

Внаслідок енергетичної кризи 1973 року цивілізовані країни світу були змушені до пошуку альтернативних джерел енергії, таких як: енергія вітру, сонця, біомаси та ін.
Ми детальніше розглянули енергію яку можна отримати із звалищоного газу. Використання такого газу має два позитивні аспекти:
1.Екологічний ─ зменшення викидів в атмосферу;
2.Економічний ─ зменшення використання природного газу.
Правові основи регулювання відносин у сфері енергозбереження закладені Законом України "Про енергозбереження", прийнятим 1 липня 1994 року. Оскільки, закон не містив механізмів прямої дії він потребував створення відповідних підзаконних нормативних актів, що конкретизують положення закону відповідно до конкретних умов господарювання. Це завдання було покладено на центральний орган виконавчої влади у сфері енергозбереження Державний комітет України з енергозбереження. Також були прийняті: Закони «Про альтернативні види рідкого та газового палива», "Про альтернативні джерела енергії", «Про комбіноване виробництво теплової й електричної енергії», «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу» та ін.
Важливе місце в даному питання відіграє Кіотський протокол, який вступив в силу 16.02.2005 року. Відповідно до цього протоколу країни учасники мають протягом 2008-2012 року зменшити свої викиди парникового газу в атмосферу до рівня 1990 року.
Сам біогаз являє собою газоподібне паливо, аналогічне природному газу. Насамперед, біогаз використовується для виробництва електричної і теплової енергії.
Потенціал звалищного газу в Україні становить приблизно 1 млрд. м3 на рік. Близько 140 звалищ в Україні - це полігони ТПВ, що можуть вважатися придатними для видобутку та використання звалищного газу.
Проаналізувавши фінансові показники проекту по збору та утилізації біогазу на Івано-Франківському полігоні ТПВ можна зробити висновок, що реалізація подібного проекту буде доцільною за умови спалювання біогазу на факелі. Прибутки отримані від продажу ОСВ можуть покрити витрати по проекту, тому технології по збору і утилізації біогазу на полігоні ТПВ найдоцільніше впроваджувати найближчим часом по системі проектів спільного впровадження згідно Кіотського протоколу.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

1. Журнал «Вісник НГСУ» №3 2005.
2. Журнал «Агросектор» №4(25) 2009.
3. Електронний журнал «ЄСКО» №5 .
4. Регіональна доповідь про стан природного навколишнього середовища в Івано-Франківській області за 2008 рік.
5. Екологічний паспорт Івано-Франківської області від 26.05.2009 року.
6. Національна стратегія поводження з твердими побутовими відходами в Україні.
7. В.О. Хрутьба, О.М. Колосовський − Вчені записки «Менеджмент та маркетинг в бізнесі ХХІ століття»
8. Андрійчук І.В., Витвицька У.Я. Альтернативні паливно-енергетичні ресурси: економічні засади − Івано-Франківськ, 2008.
9. Володимир Смик − Альтернативні Джерела Енергії України
10. PIN проекту по збору та утилізація метану на полігоні твердих побутових відходів у м. Ялта/Алушта.
11. http://www.biofuel.nas.gov.ua
12. http://www.biomass.kiev.ua
13. http://www.menr.gov.ua
14. http://www.News.if.ua
15. http://www.biomass.kiev.ua

Повна інформація про роботу

реферат "Економічне обґрунтування ефективності впровадження біогазових установок в м. Івано-Франківську" з предмету "Інші реферати". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 12.05.2011 в 16:57. Автором даного матеріалу є Мирослав. З моменту опублікування роботи її переглянуто 952 та скачано 54 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Мирослав...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали