Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Адміністративно-територіальна реформа і структура фінансової системи УкраїниЗміст

ВСТУП
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА РОБОТИ
Розділ 1. Основні засади адміністративно-територіальної реформи в Україні.
1.1. Мета адміністративно-територіальної реформи.
1.2.Харакеристика сучасного стану адміністративного устрою та місцевого самоврядування.
1.3. Втілення адміністративно-територіальної реформи в Україні.
Розділ 2. Поняття фінансової системи України, її складові
1.1. Теоретичні основи функціонування фінансової системи
1.2. Структура фінансової системи України
1.3. Теоретико-методологічні аспекти механізму функціонування фінансової системи України
Розділ 3.
РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА РОБОТИ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТКИ

Вступ (частково)

Основні завдання виконання курсової роботи полягають в:
1) набутті вмінь практичного застосування методичних підходів щодо визначення фінансових результатів діяльності підприємства, оцінки його рентабельності;
2) формуванні навичок щодо економічної інтерпретації отриманих фінансових показників, читання фінансової звітності;
3) розробці заходів щодо підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства, зокрема, зростання прибутку підприємства, обґрунтування найбільш ефективного варіанта фінансування реальних інвестицій.
Предметом курсової роботи є проблеми підвищення ефективності формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства.
Об’єктом дослідження в даній курсовій роботі виступає відкрите акціонерне товариство «Домашній текстиль».
Індивідуальний коефіцієнт для коригування базових вихідних даних.

Висновок

Результатом курсової роботи є визначення фінансових результатів та оцінка ефективності господарської діяльності ВАТ «Домашній текстиль», що спеціалізується на випуску подушок та ковдр.
На основі аналізу фінансових результатів підприємства ВАТ „Домашній текстиль”, можна сказати, що підприємство динамічно розвивається. Це підтверджує збільшення чистого прибутку на 32,1 тис. грн. або на 20,73%. На це вплинуло збільшення прибутку від операційної діяльності на 41,33 тис. грн. або на 20,42% за рахунок збільшення валового прибутку на 90,29 тис. грн. або на 21,58%. Також збільшився прибуток від звичайної діяльності на 32,1 тис. грн. або на 20,73%. При цьому збільшились витрати підприємства – собівартість реалізованої продукції – на 245,59 тис. грн. або на 11,34%, адміністративні витрати – на 20,23 тис. грн. або на 18,34%, витрати на збут – на 8,78 тис. грн. або на 8,31%. Збільшення фінансових результатів свідчить про ефективне використання фінансових ресурсів.
У звітньому році також спостерігається покращення показників рентабельності. Це свідчить про те, що підприємство порівняно ефективно працює та використовує свої ресурси. Загальна рентабельність продажу продукції становить 17,42%. При цьому виробництво ковдр є більш рентабельним, тому що при їх виробництві підприємство отримує більше валового доходу (30 коп.) з 1 грн. їх собівартості та вони мають більшу рентабельність продаж (23,32%). Рентабельність всіх активів складає 8,5% і показує, що з кожної одиниці коштів, вкладених у підприємство незалежно від джерела залучення цих коштів підприємство отримує 8,5 одиниць прибутку за рік. І це свідчить про низьку ефективність використання активів підприємства. Рентабельність власного капіталу складає 15,5%, тобто з кожної грошової одиниці, вкладеної власниками, підприємство отримує 15,5 грошових одиниць чистого прибутку. Це свідчить про те, що підприємство в основному фінансується за рахунок власних коштів.
Знаешь ли ты, что единственный способ владеть английским как вторым родным языком - выучить его в родной стране? Компания «Эсперанто Тревел» предлагает не только изучать английский за границей, но и пройти языковые курсы в специальных учебных центрах. США, Великобритании, Франции или Канады - выбирать тебе.
Зростання розміру чистого прибутку дозволяє збільшити дивіденди, здійснити поповнення резервного фонду, який використовується на випадок різкого погіршення фінансового становища в результаті тимчасової зміни ринкової кон’юнктури, стихійних лих тощо. Також зростання прибутку дозволяє зберегти кошти у формі нерозподіленого прибутку, який свідчить про фінансову стійкість підприємства та наявність джерела для подальшого розвитку.
Аналізуючи агрегований пасив балансу підприємства, слід відзначити, що у поточному році відбулося збільшення власного капіталу на 130,88 тис. грн.. Це обумовлено поповненням резервного капіталу на 9,35 тис. грн. та збільшенням нерозподіленого прибутку на 121,53 тис. грн.. Збільшення власного капіталу сприяє росту фінансової стійкості підприємства. Також у поточному періоді відбулося зростання як довгострокових, так і короткострокових зобов’язань підприємства. Це свідчить про погіршення ліквідності активів ВАТ „Домашній текстиль”.
Щоб зменшити ризики за старіння товарів, зниження попиту на них, і, як результат – зниження прибутку і рентабельності виробництва, керівництвом підприємства було прийнято рішення про придбання у майбутньому році нового устаткування. Даний інвестиційний проект є вигідним. Порівнявши два варіанта виплати кредиту (основний борг рівними частинами та загальний борг рівними частинами) більш вигідним виявився другий варіант, тому що проект має більший чистий приведений дохід (297,01 тис. грн.), забезпечує більш вищій індекс рентабельності інвестицій (3,97%) та гарантує запас фінансової міцності на рівні 79,6% при нормі доходності інвестицій на рівні 105%.
Для підвищення продуктивності виробництва підприємству необхідно провести модифікацію основних засобів та переоснащення виробництва. Також такі дії можуть сприяти скороченню витрат на електроенергію, паливо, обтиральні та мастильні матеріали, зменшенню видатків на малоцінні швидкозношувані активи.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Адміністративно-територіальна реформа і структура фінансової системи України" з предмету "Фінанси". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.11.2012 в 00:27. Автором даного матеріалу є Світлана. З моменту опублікування роботи її переглянуто 179 та скачано 19 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Світлана...

відмінна курсова з фінансів на 50 сторінок, використано 22 джерела, додатки....