Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Аналіз ринку фінансових інвестицій в УкраїніЗміст

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ІНВСТУВАННЯ В УКРАЇНІ 4
1.1. Фінансові інвестиції: сутність, значення, особливості, класифікація 4
1.2. Форми та інструменти фінансового інвестування 6
1.3. Ринок фінансових інвестицій та його інфраструктура 8
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ЇХ ВПЛИВУ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ 10
2.1. Комплексний аналіз ринку фінансових інвестицій України 10
2.1.1. Динаміка обсягів фондового ринку України 10
2.1.2. Аналіз діяльності з торгівлі цінними паперами на ФР України 11
2.1.3. Аналіз діяльності з управління активами інституційних інвесторів на фондовому ринку України 12
2.1.4. Аналіз депозитарної діяльності на фондовому ринку України 13
2.1.5. Аналіз діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку України 14
2.1.6. Аналіз діяльності найбільших організаторів торгівлі 15
2.1.7. Аналіз фондового ринку в розрізі інструментів 16
2.2. Визначення впливу фінансових інвестицій на економічний розвиток України 17
РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ 21
ВИСНОВОК 26
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 27
ДОДАТКИ

АНОТАЦІЯ
наукової роботи під шифром "ХПО2011"

Фінансові інвестиції принципово становлять глибинну основу господарювання, визначаючи процес економічного зростання в цілому, а забезпечувати стабільне економічне зростання і є головним завданням кожної з держав. Для України проблематичність цього питання посилюється ще й тим, що ринок фінансових інвестицій в Україні з'явився відносно недавно і наша держава ще не встигла накопичити достатньо досвіду для забезпечення його ефективного функціонування. Активна увага як збоку науковців, так і держави до ринку фінансових інвестицій пояснюється ще й тим, що на ньому обертаються значні кошти, які просто необхідно ретельно контролювати.
Об’єктом дослідження є фінансові інвестиції та середовище їх існування, тобто ринок фінансових інвестицій в Україні.
Предметом дослідження є всі базові елементи фондового ринку України: інструменти фондового ринку, професійні учасники фондового ринку, депозитарна діяльність, діяльність з організації торгівлі, фондові біржі України, інфраструктура фондового ринку.
Мета роботи полягає в комплексному аналізі ринку фінансових інвестицій в Україні. Поставлена мета роботи передбачає виконання наступних завдань: дослідити теоретичні та практичні аспекти ринку фінансових інвестицій в Україні; виявити та формально перевірити вплив фінансових інвестицій на економічний розвиток України; виявити ключові проблеми та перспективи розвитку ринку фінансових інвестицій в Україні.
В роботі використані наступні методи: аналіз, синтез, узагальнення, індукція, дедукція, пояснення, систематизація, порівняння, класифікація, трендовий аналіз, аналітичного вирівнювання рядів динаміки, екстраполяція, однофакторний та багатофакторний кореляційно-регресійний аналізи.
Наукова робота викладена на 30 сторінках і складається з 3 розділів, містить 3 таблиці та 4 рисунка. Використано 40 джерел літератури. Ключові слова: фінансові інвестиції, фондовий ринок, фондова біржа.

ВИСНОВОК

Підведемо підсумки. На мою думку, сильний і ефективний ринок фінансових інвестицій - це, в першу чергу, показник сильної і ефективної економіки. Розвиток виробничої та фінансової сфери має відбуватися паралельно. Промисловий потенціал України досить великий, незважаючи на відсталу інфраструктуру і застарілі виробничі фонди, наша країна має великий промисловий потенціал. Я вражаю, що як тільки вітчизняна економіка почне нормально розвиватися, модернізуючись і залучаючи інвестиції, на повну потужність запрацює і фондовий ринок, оскільки на сьогоднішній день це найефективніший інструмент для заробітку грошей у світі.
Не успеваете с написанием курсовой? Оперативное и качественное написание курсовых работ в Минске выполняет компания VERNO.BY, которая успешно работает на рынке студенческих услуг уже более 8 лет. Все выполняемые работы являются актуальными и абсолютно уникальными, поэтому будьте уверены в том, что преподаватель будет доволен.
У даній роботі я провів комплексний аналіз фондового ринку, який передбачає дослідження базових елементів цього ринку. В цілому висновки по кожному з них будуть досить громіздкими, тому я лише окреслю деякі тенденції. Аналіз динаміки обсягів фондового ринку України показав про наявність зростаючої прискореної тенденції за останні декілька років. Проаналізувавши діяльність найбільших організаторів торгівлі в Україні, було визначено, що фондова біржа ПФТС займає провідне місце серед інших та має власний індекс ПФТС, який використовують іноземні експерти в якості індикатора фондового ринку в Україні. Загалом, інфраструктура фондового ринку створена і достатньо розвинута, щоб ефективно забезпечувати його діяльність.
Вивчаючи вплив фінансових інвестицій на економічний розвиток країни. було виявлено позитивні та негативні ефекти, впливають на суб’єктів-реципієнтів фінансових інвестицій. Методом багатофакторного кореляційно-регресійного аналізу було визначено, що кожен мільйон доларів фінансових інвестицій призведе до зростання валового внутрішнього продукту в країні на 1,2 мільйони доларів в поточному періоді, а також додаткового зростання ВВП на 1,1 млн. доларів через півроку та на 1,4 млн. доларів через рік (разом маємо 3,7 млн.дол). Хіба не вражаючі показники – отримати через рік майже в чотири рази більшу суму від інвестованого капіталу?
Повна інформація про роботу

курсова робота "Аналіз ринку фінансових інвестицій в Україні" з предмету "Інвестиційна діяльність". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.11.2012 в 16:41. Автором даного матеріалу є Сергій Хорольський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 212 та скачано 14 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сергій Хорольський...

робота зайняла 3 місце в конкурсі всейкраїнських студ. робіт; має наукову цінність