Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Конспект лекцій з логістикиПовна назва роботи: Конспект лекцій з дисципліни логістика. Автор Сахно О.В.

Зміст

Тема 1 Логістика в ринковій економіці
План
1.1 Місія, мета, об’єкт, предмет та завдання логістики
1.2 Історичні корені логістики
1.3 Принципи, правила та функції логістики

Тема 2 Класифікація форм логістичних утворень
План
2.1 Поняття про логістичний ланцюжок
2.2 Канали товароруху та їх функції
2.3 Співпраця, конфлікти та конкуренція в логістичних каналах
2.4 Логістичні системи
2.5 Інформаційні системи

Тема 3 Технологічні процеси та управління матеріальними потоками
План
3.1 Загальна характеристика технологічних процесів
3.2 Поняття матеріального потоку
3.3 Організація управління матеріальними потоками
3.4 Форми логістичних утворень за кордоном
3.5 Перспективи розвитку логістики в Україні

Тема 4 Заготівельна логістика
План
4.1 Завдання і функції закупівельної логістики
4.2 Процес придбання матеріалів
4.3 Види потреб в матеріалах
4.4 Методи визначення потреб в матеріалах
4.5 Вибір постачальника

Питання для самоконтролю знань

1. Дайте визначення закупівельної логістики.
2. Сформулюйте цілі закупівельної логістики.
3. Вкажіть основні функції логістики закупівель.
4. Розкрийте складові процесу придбання матеріалів.
5. Дайте класифікацію методів визначення потреби матеріалів.
6. У чому суть детермінованих методів розрахунку потреби в матеріалах?
7. Вкажіть переваги стохастичних методів розрахунку очікуваної потреби в матеріалах.
8. Як визначити витрати на виконання замовлень і зберігання матеріалів?
9. Як розрахувати оптимальний обсяг замовлення?

Уривки

Місія логістики — досягнення логістичної мети.
Мета логістики — доставка продукції в задане місце у визначений день і годину, у потрібній кількості й асортименті при оптимальному рівні витрат, а головне зі збереженням якості останньої.
Об'єкт логістики — матеріальні і відповідні їм фінансові й інформаційні потоки.
Предмет логістики — організація оптимальних матеріальних і відповідних їм фінансових і інформаційних потокових процесів. 14
Досить широка сфера практичного використання логістики припускає диференціювання розв'язуваних завдань на: загальну, головну,основні.
Ви музикоман? Тоді слухайте і завантажуйте музику безкоштовно mp3, дивіться відео з кращими музичними виконавцями. Крім цього, у вашому розпорядженні є унікальні блоги, де Ви зможете поділитися своєю думкою з друзями по інтересам.
Загальне завдання логістики полягає в створенні інтегрованої ефективної системи регулювання і контролю матеріальних і інформаційних потоків, яка забезпечує високу якість постачання продукції споживачам.
Головне завдання логістики полягає в досягненні з найменшими витратами максимальної пристосованості підприємства, фірми, компанії до ринкової обстановки, що змінюється, збільшення на ринку їхньої частки й одержання переваг перед конкурентами.
Основні завдання логістики вирішуються і реалізуються на операційному рівні керування підприємством, фірмою або компанією. Суть їх криється в наступному:
• зборі, акумулюванні, аналізі і передачі інформації про рух матеріальних потоків;
• плануванні, формуванні і збереженні матеріальних запасів;
• виборі й обґрунтуванні місця розташування логістичного об'єкта (проміжного складу, розподільного центру, оптової бази й ін.) на логістичному полігоні;
• керуванні процесом складської переробки матеріального потоку в необхідний споживачеві «формат»;
• упакуванню продукції відповідно до вимог на постачання і збереження якості;
• виборі типу і виду транспортних засобів для доставки вантажів клієнтам;
• організації і плануванні доставки вантажів споживачам;
• розрахунку і виборі оптимальних маршрутів доставки вантажів клієнтам.
У процесі рішення перерахованих завдань виникають проблеми різного характеру і змісту.
До значимих проблем логістики сьогоднішнього дня належать:
• забезпечення взаємної відповідності матеріальних і інформаційних потоків;
• контролювання матеріального потоку і передача даних про нього в єдиний логістичний інформаційний центр;
• визначення стратегії і технології фізичного переміщення засобів споживання і товарів;
• розробка способів керування операціями руху товарів;
• установлення форм стандартизації напівфабрикатів і упакування;
• визначення обсягу виробництва, транспортування і складування;
• розбіжність між бажаннями і можливостями закупівлі і виробництва.
Досягнення поставленої мети логістики констатується чітким і конкретним результатом. У даному випадку результатом логістики є наявність необхідної продукції в заданому місці у визначений день і час, у потрібній кількості й асортименті при оптимальному рівні витрат, а головне зі збереженням якості останньої.
Повна інформація про роботу

конспект "Конспект лекцій з логістики" з предмету "Логістика". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.11.2012 в 20:24. Автором даного матеріалу є Сахно О. В.. З моменту опублікування роботи її переглянуто 171 та скачано 11 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сахно О. В....

конспект лекцій на 30 сторінок