Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Сучасні реферати

Відповідальність в міжнародному правіЗміст

Вступ…..3
Розділ 1. Поняття міжнародно-правової відповідальності …5
1.1 Поняття, ознаки і класифікація міжнародних правопорушень…8
1.2.Види і форми міжнародно-правової відповідальності…13
1.3. Суб'єкти міжнародної відповідальності…….…...18
Розділ 2. Відповідальність………...22
2.1 Підстави для виникнення міжнародно-правової відповідальності….22
2.2. Реалізація відповідальності….25
2.3. Обставини, що звільняють від відповідальності……....26
Висновки….. 28
Список використаної літератури……...30

Вступ

Тема відповідальності у міжнародному праві є надзвичайно важливою, але водночас мало досліджена науковцями, а сама її сутність дуже заплутана. Міжнародно-правова відповідальність визнається одним в принципів міжнародного права, тобто є основою загального міжнародного права, тому я вважаю ,що вона є необхідною умовою й еле-ментом визнання держави суб'єктом міжнародного права, адже міжнародне товариство не могло б існувати, якби його члени не відповідали за свої дії або не передбачали можливого настання відповідальності. Додержання міжнародного права випливає з інтересів самого міжнародного товариства і як в будь-якій іншій галузі або системі права, відповідальність означає настання несприятливих наслідків при неправомірній поведінці.
В процесі дослідження цієї теми я зіткнувся з тим, що правові норми цього інституту дотепер мало кодифікують, і тому вони ґрунтуються, як правило, на застосуванні правових норм, що склалися на базі прецедентів. Але міжнародно-правова відповідальність постійно застосовується і вдосконалюється в міжнародному праві. Водночас у процесі роботи над кодифікацією норм цього інституту Комісія міжнародного права ООН констатувала бідність юридичного лексикону з питань відповідальності, можливо тому дослідники міжнародно-правової відповідальності іноді намагаються обійти характерні для неї риси і дають визначення в надто загальній формі. Певний вплив на становлення міжнародно-правових поглядів відповідальності мала наука цивільного права, звідки запозичалися основні результати тлумачення термінів «тягар виконання функції», «обов'язок», «зобов'язання», «примус» та ін. Деякі норми загального характеру, регулюючі питання відповідальності, закріплені в міжнародних договорах, а також підтверджені в резолюціях ООН і інших міжнародних організацій та в певних конвенціях.
Хочешь стать профессионалом в юридическом деле? Известно, что все великие юристы и судьи являются грамотными, начитанными людьми. Умные книги - твой единственный путь к цели. Свежую юридическую литературу можно всегда найти на http://lawbooks.in.ua. И чем быстрее ты начнешь сегодня, тем больше станут твои возможности к личному росту в будущем.
Для розгляду питання відповідальності у міжнародному праві, у своїй курсовій роботі я звернув увагу на такі питання: суб'єкти міжнародної відповідальності, види і форми міжнародно-правової відповідальності і на саме поняття міжнародно-правової відповідальності, а також приділив увагу питанню міжнародного правопорушення, як складного правового явища. При вивченні даної теми я використовував не тільки навчальну літературу, але і спеціальну юридичну літературу, таку як міжнародні договори, конвенції, а також деякі резолюції ООН. Сьогодні, враховуючи деяку нестабільність світових відносин, питання міжнародно-правової відповідальності набуває все більшої актуальності, тому за мету свого дослідження я ставлю як найповніше розкрити суть цього інститута, його важливості та оцінити погляди відомих науковців з міжнародного права у цій галузі.

Висновок

У своїй курсовій роботі я охарактеризував поняття, форми та види міжнародно – правової відповідальності і слід зазначити що погляди багатьох відомих вчених з цієї галузі не збігаються, особливо це стосується суб’єктів відповідальності. Певні неточності і розбіжності у працях відомих науковці є щодо з’ясування суті поняття цього інституту, тому я намагався узагальнити їхні погляди і сформулювати поняття, яке є найбільш адекватне для сучасного міжнародного права. В процесі дослідження своєї теми я зрозумів що одним з найважніших міжнародно – правових інструментів є принцип міжнародної відповідальності держав і інших суб’єктів міжнародного права щодо порушення ними міжнародних забов’язань. Значення міжнародно – правової відповідальності обумовлено тим фактом, що вона є необхідним юридичним засобом захисту норм міжнародного права, юридичною основою для міжнародного права і підвищення її ефективності, сприяє міжнародному правопорядку і безпеці. Адже в задачу міжнародного права входить не тільки вироблення правил поведінки для держав в тій чи іншій області діяльності, а й створення норм і принципів, які будуть гарантувати виконання цих правил.
Враховуючи ту тенденцію, що в наш час все більше і більше суб’єктів міжнародних відносин звертаються до цього інституту, не можливо не зазначити що досі немає єдиної універсальної кодифікації цієї галузі, що спричиняє певну невизначеність та не зручність для держав. Хоча потрібно зазначити, що все таки певна робота по цьому питанню проводиться.
Політика України спрямована на тісну співпрацю з міжнародним товариством, в тому числі і в області забезпечення світового правопорядку. миру і безпеки. Я думаю, що саме більш плідна співпраця між державами спроможна вдосконалити і уточнити інститут міжнародно – правової відповідальності і тим же самим зменшити її застосування, а також сприяти її кодифікації, через прийняття низки багатосторонніх договорів, внесення пропозицій, проведення міжнародних конференцій тощо.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Відповідальність в міжнародному праві" з предмету "Міжнародне право". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 29.11.2012 в 20:38. Автором даного матеріалу є Роман. З моменту опублікування роботи її переглянуто 144 та скачано 10 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Роман...

якісно оформлена курсова робота на 32 сторінки. Захищено на 98 балів