Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Аналіз бар’єрів та перешкод на шляху реалізації стратегії (на прикладі компаній)Зміст

Вступ
1. Зв’язок між стратегічним планування і реалізацією стратегії.
2. Характеристика бар’єрів стратегічного планування і шляхи їх подолання.
3. Перешкоди на шляху реалізації стратегії і напрямки їх вирішення.
4. Аналіз бар’єрів та перешкод впровадження стратегії на прикладі вітчизняних та зарубіжних підприємств.
Висновки
Список використаної літератури

Вступ

Зростання динамізму та невизначеності зовнішнього середовища змушують керівників українських організацій все частіше і частіше замислюватися про необхідність проведення аналізу щодо реалізації стратегії розвитку підприємства та пошук механізмів подолання бар'єрів на її шляху.
Підприємство без ясної й ефективної стратегії розвитку – це не бізнес, а набір активів, обважених зобов'язаннями. Формулювання успішної стратегії розвитку підприємства ніколи не було простим завданням, успішна його реалізація вважалась значно важчою справою.
Основні невдачі були зумовлені не існуванням поганої стратегії, а її незадовільною реалізацією Тому так актуально працювати над вирішенням цієї проблеми.

Висновок

Аналіз показує, що реалізація стратегії є вирішальним етапом у стратегічному управлінні.
На практиці підприємства досить часто стикаються із труднощами під час реалізації стратегії розвитку.
Об'єктивною причиною не втілення найбільш успішно розроблених стратегій в життя є те, що процес управління реалізації стратегії - найменш формалізований етап у загальному стратегічному процесі. І до цих пір на практиці не існує ясних і однозначних рекомендацій щодо його організації. Також варто зазначити і про існування суб'єктивного фактора, що обумовлює складність даного процесу: він полягає в тому, що вище керівництво більшою мірою концентрується тільки на перших двох етапах процесу стратегічного управління (стратегічний аналіз та розробка стратегії). Менеджери вищої ланки вважають, що їх відповідальність лежить тільки на розробці стратегії, саме тому дуже часто питання реалізації стратегії перекладаються на рівень менеджерів середньої ланки.
Наступна складність процесу управління реалізацією стратегією пов'язана з підходом топ-менеджерів до планування часу даного етапу.
Обсяг та якість інформаційного забезпечення також багато в чому визначає успішність реалізації стратегії.
Як свідчить досвід впровадження різних стратегій, найбільш критичним є процес управління реалізацією стратегією. І наскільки добре не була б розроблена стратегія, останню крапку в успіху компанії ставлять активні дії саме на стадії реалізації стратегії.

Список використаної літератури

1. Забродська Л.Д. Стратегічне управління: Реалізація стратегії / Л.Д.Забродська. - X.: Консул,2004.-208с
2. Калінеску Т.В. Стратегічний потенціал підприємства: формування та розвиток монографія / Т.В.Калінеску, Ю.Л..Романовська, О.Д.Кирилов. -Луганськ: Видавництво СНУ ім. В.Даля. 2007. - 272 с.
3. Сумцов В.Г. Стратегічне управління підприємницькою діяльністю: навч. посібник / В.Г.Сумцов, П.Ю.Петров. - Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2004. - 448 с.
4. Пешко A.B. Збалансована система показників у формуванні стратегії розвитку організацій і підприємств: монографія / А.В.Пешко. - К.: КВІЦ, 2007. - 272 с.
5. Приймак В.М. Прийняття управлінських рішень. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2008. – 240с.
6. Шершньова З.Є. Стратегічне управління : підруч. / З.Є. Шершньова – [2-ге вид.] – К. : КНЕУ, 2004. – 699с.
Повна інформація про роботу

реферат "Аналіз бар’єрів та перешкод на шляху реалізації стратегії (на прикладі компаній)" з предмету "Стратегія управління". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.11.2011 в 00:50. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 532 та скачано 27 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали