Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Інформаційні та керуючі комплекси енерговикористанняЗавдання на контрольну роботу

Варіант № 3

1. Будова та принцип дії ватметра електродинамічної системи й лічильника електроенергії індукційної та цифрової систем і схеми їхнього вмикання в електричному колі змінного струму.
2. Схеми вимірювання активної та реактивної потужності й енергії у трифазній трипроводовій електричній мережі.
3. Схеми вимірювання активної та реактивної потужності й енергії у трифазній чотирипроводовій електричній мережі.
4. Для наведеної нижче схеми електричного кола змінного струму промислової частоти (f = 50 Гц) визначити покази приладів (амперметра, вольтметра, ватметра і варметра) електродинамічної та цифрової систем з такими параметрами Есф = 230 В, Хл = 0,3 Ом, Rл = 0,1 Ом Xн = 4 Ом, Rн = 12 Ом, Xкб = 40 Ом і розрахувати баланс активної та реактивної потужностей. Розрахунок виконати за допомогою програми MathCAD 14.

Уривки

Настоящий долговечный металлопрокат - залог успешного сооружения или конструкции, не так ли? Нержавеющий, цветной или черный металлопрокат можно заказать на http://stali.com.ua. Подробное описание, предоставление всех необходимых характеристик продукции, реальные фото - именно так выставлены единицы металлопроката на сайте.
Вимірювання активної та реактивної потужності й електричної енергії є важливою задачею під час створення автоматизованих систем контролю та обліку електроенергії (АСКО) в електропостачальних системах (ЕПС).
Активна потужність вимірюється за допомогою ватметрів електродинамічної (феродинамічної), термоелектричної та цифрової систем. За конструкційним виконанням вимірювальні механізми ватметрів електродинамічної (феродинамічної) систем є електромеханічними. Вимірювальні пристрої ватметрів термоелектричної системи є комбінацією нагрівального елемента, термопари й електромеханічного вимірювача магнітоелектричної системи.
Принцип дії вимірювальних пристроїв ватметрів цифрової системи ґрунтується на перетворенні фізичних величин (струмів і напруг) в аналогові сигнали, які шляхом дискретизації за допомогою аналого–цифрового перетворювача спочатку подаються в цифровій формі з подальшим перетворенням у мікропроцесорі в кількісний результат.
Розглянемо принцип дії ватметрів активної потужності електродинамічної та феродинамічної систем. Вимірювальний механізм ватметрів цих систем складається з рухомої та нерухомої котушок. Рухома котушка може повертатися довкола осі всередині двох секцій нерухомої котушки. Нерухома котушка феродинамічного вимірювального механізму розміщена на магнетопроводі, що забезпечує значне зростання обертового моменту порівняно з механізмом електродинамічної системи й зменшення впливу зовнішніх магнетних полів.
За наявності в котушках струмів відповідно між ними виникає обертовий момент, який згідно з принципом найменшої дії повертає рухому котушку до збігання напрямів силових ліній магнітних потоків котушок.
З теорії електромагнетного поля відомо що обертовий момент, який діє на рухому котушку, визначається як похідна від енергії магнетного поля системи котушок за кутом повертання її рухомої частини.
Конструкційно ватметри виконані так, що вимірюваний струм елемента електричного кола ЕПС протікає через нерухому котушку, а на рухому котушку подається напруга, що зумовлює цей струм. Струм у рухомій котушці пропорційний напрузі й визначається за законом Ома.
Рухома частина електромеханічних вимірювальних механізмів є інерційною. Отже, відхилення рухомої частини визначається середнім значенням обертового моменту за період коливань Т змінних струмів котушок.
Кількість електричної енергії вимірюється лічильниками. У лічильниках постійного струму застосовуються вимірювальні механізми електро – та феродинамічної систем, а в лічильниках змінного струму – вимірювальні механізми індукційної та цифрової систем.
Вимірювальний механізм індукційної системи складається з рухомої та нерухомої частин. Рухома частина виконується у вигляді алюмінієвого диска, що насаджений на вісь, разом з якою він вільно обертається. На осі, крім диску закріплені черв’як і зубчате колесо, яке через вал приводить у рух лічильний механізм. Диск обертається в щілині, утвореній між полюсами магнетопроводів послідовної та паралельної вимірювальних котушок нерухомої частини. Послідовна котушка складається з невеликої кількості витків проводу великого перерізу, що відповідає номінальному струмові лічильника. Паралельна котушка має (8 .. 12) тис. витків проводу (0,08 .. 0,12) мм залежно від номінальної напруги лічильника. Для створення протидійного (гальмівного) моменту в лічильниках застосовують постійний магнет.
Кількість обертів диску N реєструє лічильний механізм, що з’єднаний із віссю обертового механізму черв’ячною передачею. Передатне число між віссю й лічильним механізмом вибирається так, щоб він безпосередньо показував кількість електроенергії в кіловат–годинах.

  

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Інформаційні та керуючі комплекси енерговикористання" з предмету "Інформаційні та керуючі комплекси енерговикористання". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 26.01.2012 в 01:16. Автором даного матеріалу є Александр. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2244 та скачано 226 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Александр...

відмінна контрольна робота інформаційних та керуючих комплексів енерговикористання


Подібні матеріали