Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Ринок цінних паперів. Фондовий ринокЗміст

ВСТУП…………..5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.
1.1. Суть та види цінних паперів…………7
1.2. Характеристика ринку цінних паперів як елемента фінансового ринку..11
1.3. Закономірності регулювання ринку цінних паперів………...13
РОЗДІЛ 2. СТРУКТУРА ТА ІНФРАСТРУКТУРАФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ……...18
2.1. Структура ринку цінних паперів…...18
2.2. Біржові індекси - дзеркало фондового ринку…..24
2.3. Інфраструктура ринку цінних паперів…………..25
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ………..28
3.1. Розвиток ринку цінних паперів в України……...28
3.2. Перспективи розвитку фондового ринку України………….31
ВИСНОВКИ…...36
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК………...38

ВСТУП

Лучшая доска объявлений Украины Ukrboard. Найти или дать объявление о покупке и продаже товаров, об аренде, работе или трудоустройстве. Увеличьте свои шансы на то, что Ваши товары приобретут, либо воспользуются предлагаемой услугой вместе с Ukrboard.

Актуальність даної теми для перехідної економіки Україні досить велика. Перехід України від централізованої планової економіки до ринкової викликає лавиноподібну зміну відносин власності, змінює структури та механізм функціонування багатьох господарських суб'єктів. У результаті істотно змінюються форми фінансових зв'язків між різними суб'єктами, виникають нові, не використовувані плановою економікою, інститути, з якими доводиться мати справу практично всім учасникам ринку.
Відомо, що ринок є складно багатофункціональною і комплексною структурою, яка включає як ринок товарів і послуг, так і ринок фінансових ресурсів. Особливості функціонування різних секторів цих ринків визначає економічний механізм кожної країни.
В умовах ринкової економіки цінні папери займають важливе місце в платіжному обороті держави. Завдяки випуску та обігу цінних паперів забезпечуються інвестиційні процеси, автоматичний перелив коштів у найбільш ефективні галузі економіки, в першу чергу і на ринкових умовах кошти можуть отримати найбільш життєздатні і прибуткові ринкові структури (підприємства і фірми).
У фінансовій системі держави ринок цінних паперів займає важливе місце, є її складовою частиною зі своєї організаційно-функціональною специфікою, зі своєю інфраструктурою. Це повною мірою відноситься і до фінансової системи України.
Як показав досвід поки що короткого існування України як незалежної держави, найважливішим засобом відновлення і розвитку ринкових методів господарювання є цінні папери, що забезпечують на цьому етапі передачі власності з рук держави в приватні руки, що фіксують право власності на капітал у різних його формах.
Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-економічною системою, на основі якої функціонує ринкова економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, підвищенню добробуту кожної людини шляхом володіння і вільного розпорядження цінними паперами, психологічній готовності населення до ринкових відносин.
Таким чином, в результаті повороту до ринкової економіки за останні 8-10 років в економічному житті нашої країни, з'явився в економічній діяльності новий, цікавий і перспективний напрям - випуск різних цінних паперів і операцій з ними.
Ці спеціальні інструменти вимагають спеціального ринку зі своїми особливими правилами - ринку цінних паперів.
Тому, дана курсова робота присвячена такій сфері фінансів, як ринок цінних паперів.

ВИСНОВКИ

За останні роки на фондовому ринку Україні відбулися істотні зміни, які полягають в тому, що створено основні елементи інфраструктури фондового ринку, значно розширено правове поле регулювання фондового ринку, в результаті проведення приватизації утворені десятки тисяч акціонерних товариств, створена індустрія спільного інвестування, з'явилися випуски облігацій місцевих позик і т.д.
На розвиток фондового ринку України впливали деякі фактори, які гальмували ефективний розвиток ринку:
• формування інфраструктури фондового ринку відбувалося з орієнтацією на обслуговування приватизаційних процесів, а не самого ринку;
• надмірна орієнтація держави на стратегічних інвесторів;
• відсутність єдиної концепції розвитку національного фондового ринку і т.д.
Але, ще раз необхідно зазначити, що ринок цінних паперів в Україні розвивався і формувався в першу чергу за рахунок приватизації державних підприємств. А у зв'язку з тим, що єтот процес не безкінечний, можна сміливо говорити, що в найближчому майбутньому, він вичерпає себе.
А його подальші розвиток буде залежати від готовності основного постачальника капіталу (населення) інвестувати свої заощадження в цінні папери.
Однак, на сьогоднішній день, про готовність українського населення інвестувати свої заощадження в цінні папери, говорять такі дані:
1. За даними соціологічного інституту опитування населення України службою «СОЦІС-Геллап» у березні 2002р. своє матеріальне становище населення оцінювало як:
• 44,5% - погане;
• 19,0% - дуже погана;
• 34,3% - середня;
• 2,1% - дуже хороше.
2. За даними Інституту соціології НАН та служби Геллапа, ставлення населення України до різних способів інвестування, характеризують такі дані:
• в нерухомість;
• в золото і коштовності;
• в іноземну валюту;
• у створення власного бізнесу;
• в освіту (власних дітей);
• в предмети мистецтва;
• в автомобіль;
• у створення власної бібліотеки;
• в цінні папери;
• на банківський рахунок;
• в страхування;
• в кредит іншим особам [8].
Таким чином, на сьогоднішній день, можна сказати, що після завершення процесу приватизації, існує дуже мало передумов до подальшого розвитку ринку цінних паперів в Україні.
Щоб уникнути такого стану речей, в Україні необхідно, по-перше, прийняти законодавчу базу другого покоління, тому що 10 років тому, коли приймався Закон України «Про цінні папери і фондову біржу», мало хто з депутатів взагалі розумів, що таке ринок цінних паперів. І по-друге, необхідно на загальнодержавному рівні вжити заходів з відновлення довіри населення до цінних паперів, яке було і так в зародишное стані розтоптане в процесі «кримінальної» приватизації.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК

1. Закон України «Про державне регулювання фондового ринку».
2. Закон України «Про інститути спільного інвестування».
3. Закон України «Про Цінні папери І фондову біржу (1991)» Мінфін України № 04-305 від 30.09.1991 р.
4. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок».
5. Алексєєв Ю.І. Ринок цінних паперів. Москва, 1992 г.
6. В.В.Оскольській. Фондовий ринок України. –К: УФБ - «Скарбниця», 1994 р.
7. Галанов В.А., Басов А.И., Голда З.К Ринок цінних паперів. Підручник для ВУЗів. 2-е вид.: ФиС, 2008р.
8. Калина А.В. Корнєв В.В. Ринок цінних паперів (теорія і практика): Навч. посібник. 2-е вид. К.: МАУП, 1999. - 296с.
9. Кілячков А.А., Чалдаева Л.А. Ринок цінних паперів і біржова справа. - М.: Юристь, 2001.
10. Колесник В.В. Ринок цінніх паперів І принципи правового регулювання. Київ, 1993 р.
11. Концепція розвитку фондового ринку України на 2001-2005рр.
12. Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: Курс лекцій. - К.: ВІРА-Р, 2002. - 368с.
13. Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінніх паперів в Україні. - К.: Юрінком-Інтер, 1998. - 528с.
14. Мельник В.А. Ринок цінніх паперів. Довідник керівніка підприємства. Спец. випуск. - К.: А.Л.Д. ВІРА-Р, 1998. - 560с.
15. Мендрул О.Г., Павленко І.А. Фондовий ринок: операції з ціннімі паперами: Навч. посібник. 2-ге вид. К: КНЕУ, 2000. - 156с.
16. Мозговой О.М. Фондовий ринок України. Київ, ФЕНИКС, 1997 р.
17. Опарін В. М. Фінанси. Київ, 1999 р.
18. Паперовий конструктор / / Бізнес. - 2001. - № 29.
19. Постанова Кабміну від 29.04.1994 р. № 277 «Концепція Функціонування І розвитку фондового ринку в Україні».
20. Ринок цінних паперів. 2-е вид., перероб. і доп. під ред. Галанова В.А., Басова А.І.- М.: Фінанси і статистика, 2006.
21. Рятувальний круг / / Бізнес. - 2001. - № 35.
22. Цінні папери в Україні. – К: УФБ, 1993 р.

  

Повна інформація про роботу

курсова робота "Ринок цінних паперів. Фондовий ринок" з предмету "Інвестування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.11.2011 в 00:35. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1267 та скачано 233 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...