Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Ринок єврооблігацій

Вступ

Єврооблігації - міжнародні облігації, що перебувають в обігу на світовому ринку цінних паперів. Перші форми таких цінних паперів використовувалися ще в ХІХ ст., однак швидкий розвиток ринку цих фінансових інструментів почався тільки у другій половині ХХ ст. разом із зростанням ринків деривативів і депозитарних розписок. Це було пов’язано з початком процесів глобалізації, становленням загальносвітового ринку цінних паперів і підвищенням значення транснаціональних корпорацій.
Сьогодні єврооблігації є прибутковим інноваційним фінансовим інструментом, який сприяє виходу національних емітентів на міжнародні ринки цінних паперів, а їх світовий ринок динамічно зростав (до початку у 2008 р. фінансової кризи). Цим визначається актуальність описаного дослідження.
Ринок єврооблігацій є важливим сегментом світового ринку цінних паперів, а в останні десятиріччя емітенти цінних паперів все частіше розміщують облігації не тільки на внутрішньому ринку, а й на міжнародному. Тому темпи зростання заборгованості за міжнародними борговими цінними паперами (international debt securities) швидко збільшувалися - за період з 2000 до 2005 рр. ця заборгованість зросла більше ніж в 13 разів. На початку 1990-х років частка міжнародних позик в загальній структурі позик становила не більше 10 %, а в 2005 р. - 25 %. Більшість цих позик - за різними оцінками, від 50 до 80 %, - мають форму боргових цінних паперів. В 2000 р. загальний обсяг їх емісії становив 1,2 трлн. дол., і після деякого спаду в 2001-2002 рр. (до 1 трлн. дол.), в 2003 р. почалася активізація ринку міжнародних боргових цінних паперів. Загальний обсяг їх емісії становив 1,5 трлн. дол. в 2003 р., 1,6 трлн. в 2004 і 1,9 трлн. в 2005 р.
Таке активне зростання ринку міжнародних боргових цінних паперів тривало до початку у 2008 світової фінансової кризи, яка тимчасово загальмувала ці процеси і зменшила обсяги операцій.
Серед міжнародних боргових цінних паперів основними (більше 80 %) є міжнародні облігації (international bonds). Поняття “міжнародні облігації” має широке та вузьке значення. В широкому значенні – це всі боргові інструменти, які розміщені на міжнародних ринках, довготермінові (bonds) і короткотермінові (notes). У вузькому значенні – це довготермінові інструменти (bonds). Міжнародні облігації призначені для інвесторів, які хочуть уникнути обмежень національних законодавств на обіг облігацій, а основна перевага цих облігацій перед внутрішніми – диверсифікація ризиків неплатежів.

Висновки

Єврооблігації є різновидом міжнародних облігацій з високою прибутковістю. Оскільки використання єврооблігацій значно полегшує вихід емітента на міжнародні ринки цінних паперів, швидке поширення цього фінансового інструменту з 1960-х років тісно пов’язане зі становленням глобального ринку цінних паперів та процесами інтеграції національних ринків у світовий, а також із зростанням впливу транснаціональних компаній.
В Україні обіг єврооблігацій почався недавно і ринок цих фінансових інструментів розвинений недостатньо. Хоча єврооблігації мають високу прибутковість, яка зросла за умов фінансової кризи після виведення іноземними інвесторами фінансових ресурсів з України, загалом обсяги операцій з єврооблігаціями поки що відстають від обсягів у країнах з розвиненими фінансовими ринками, а значні потенційні можливості єврооблігацій, які можуть бути використані вітчизняними емітентами для виходу на міжнародні ринки цінних паперів, використовуються недостатньо. Напрямами подальших дослідження автора є аналіз тенденцій загальносвітового ринку єврооблігацій, що дасть можливість визначити передумови активізації ринку єврооблігацій в Україні та відповідні практичні рекомендації.

Література

1. Демко И. Обзор рынка украинских еврооблигаций за второй квартал 2008 года [Електронний ресурс] / И. Демко // Экономические новости. -2008.09.01. - Режим доступу: http://economic-ua.com/articles/42081.
2. Евробонды. Какие украинские предприятия ждет дефолт? // Финансов Нет. - 2009, 19 января. - http://finansistov.net/evrobondy-kakie-ukrainskie-predpriyatiya-zhdet-defolt/.
3. Лютий І.О. Ринок боргових цінних паперів в Україні: суперечності та тенденції розвитку: Монографія / І.О. Лютий, Т.В. Грищенко, О.В. Любкіна та ін. -К.: Центр учбової літератури, 2008. - 432 с.
4. Лялин С.В. Корпоративные облигации: мировой опыт и российские перспективы / С.В. Лялин. - М.: ООО “Дэкс-пресс”, 2002. - 336 с.
5. Краев А.О. Рынок долговых ценных бумаг / А.О. Краев, И.Н. Коньков, П.Ю. Малеев. - М.: Экзамен, 2002. - 512 с.
6. Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки / Б.Б. Рубцов. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. - 926 с.
7. Рынок облигаций [Пер. с англ.]. - М.: Альпина Паблишер, 2003. - 337 с.
8. Украинские еврооблигации прибыльнее европейских [Електронний ресурс] // Корреспонедент.Net. - 2008, 27 ноября. - Режим доступу: http://korrespondent.net/business/markets/660413.
9. Фабоцци Ф.Д. Рынок облигаций: Анализ и стратегии / Ф.Д. Фабоцци. -М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. - 876 с.
10. International Capital Market Association (ICMA) [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http://www.icmagroup.org/.
11. La Bruslerie, H. de. Gestion Obligataire / H. de. La Bruslerie. T. 1-2. T. 1. – P.: Economica, 2005. - 591 р.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Ринок єврооблігацій" з предмету "Міжнародна економіка" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Ринок, єврооблігацій. Робота опублікована 04.12.2011 в 17:44 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 164 та скачано 5 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...