Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництвіЗміст

1. Розслідування нещасних випадків
2. Повідомлення про нещасні випадки, порядок розслідування та ведення їх обліку
3. Спеціальне розслідування нещасних випадків
4. Розслідування та порядок обліку нещасних випадків невиробничого характеру
5. Розслідування й облік хронічних професійних захворювань
6. Розслідування та облік аварій
Висновки
Список використаної літератури

ВСТУП

Хотите испытать свою удачу по-настоящему? Казино Slotinator.com Играть в игровые автоматы на деньги это действительно захватывающее ощущение, которые Вы будете чувствовать во время игры. Различные бонусы и поощрения сделают Вашу игру неожиданно приятной. Играть в игровые автоматы на деньги Вы можете уже сейчас.
Конституція України гарантує громадянам України право на належні, безпечні і здорові умови праці.
Єдиний порядок організації охорони праці в Україні визначає Закон України "Про охорону праці".
Статтею 22 цього Закону на роботодавця покладено обов’язок щодо розслідування та ведення нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.
З 1 жовтня 2004 року в Україні діє новий порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
Такий Порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві та Перелік обставин, за яких настає страховий випадок державного соціального страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання Кабінет Міністрів України визначив постановою від 25 серпня 2004 р. № 1112.
Зазначеною постановою Кабінету Міністрів України визнано такою, що втратила чинність постанову Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2001 р. N 1094, яка до 25 серпня 2004 року регулювала вказані правовідносини.
Новий Порядок уточнив процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб - підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю, а також тих, що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними внесків на державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.
Дія Порядку поширюється на власників підприємств або уповноважені ними органи; осіб, у тому числі іноземців та осіб без громадянства, які відповідно до законодавства уклали з роботодавцем трудовий договір (контракт) або фактично були допущені до роботи в інтересах підприємства, а також на осіб, які забезпечують себе роботою самостійно.
Розслідування нещасних випадків та професійних захворювань, що сталися з працівниками, які перебували у відрядженні за кордоном, проводиться згідно з цим Порядком, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Також, згідно з Порядком проводиться розслідування та ведеться облік нещасних випадків, професійних захворювань, що сталися з особами, які відповідно до законодавства про працю працюють за трудовим договором (контрактом) у військових частинах (підрозділах) або на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міноборони, МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби, Державного департаменту з питань виконання покарань, МНС.
Проте, на військовослужбовців та інших осіб, які проходять військову службу в зазначених частинах чи на підприємствах згідно із статутами військової служби, дія Порядку не поширюється.
Слід зазначити, що порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, що сталися з вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, клінічними ординаторами, аспірантами, докторантами під час навчально-виховного процесу, у тому числі під час виробничого навчання, практики на виділеній дільниці підприємства під керівництвом уповноважених представників навчального закладу, визначається МОН за погодженням з Держнаглядохоронпраці, відповідним профспілковим органом і виконавчою дирекцією Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань.
Нещасні випадки — це травми, гострі професійні захворювання та отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утеплення, ураження електричним струмом, блискавкою, ушкодження внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з тваринами, комахами та іншими представниками фауни і флори. Небезпечний виробничий фактор — це фактор, дія якого на працюючого у відповідних умовах призводить до травми або іншого раптового погіршення здоров'я.
Шкідливий виробничий фактор — це фактор, вплив якого на працівника призводить до професійного захворювання.
Залежно від рівня і тривалості дії шкідливий виробничий фактор може стати небезпечним. Патологічний стан людини, зумовлений роботою і пов'язаний з надмірним напруженням організму або несприятливою дією шкідливих виробничих факторів, називається професійним захворюванням. Професійні захворювання є наслідком багаторазової, тривалої дії на органи людини відповідних виробничих шкідливих чинників: пилу, пару, газів, шуму, вібрації, випромінювань тощо.

ВИСНОВКИ

Розслідування та облік нещасних випадків здійснюється відповідно до “Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві”, затвердженого постановою Кабміну, дія якого поширюється на підприємства всіх форм власності та громадян, які виконують роботи за трудовим договором.
Згідно з положенням нещасними випадками є такі ушкодження здоров’я як поранення, травми, гострі профзахворювання та професійні отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючими випромінюваннями і інші, що отриманні внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха, контакту з представниками флори і фауни, що призвели до втрати працездатності працівника на один робочий день чи більше. Розслідуванню й обліку підлягають нещасні випадки, що відбулися з робітниками та службовцями, які знаходяться на постійній, тимчасовій і сезонній роботі, позаштатними робітниками та працюючими за сумісництвом; членами організації орендарів, а також з особами, що займаються індивідуальною трудовою діяльністю в сільському господарстві; особами, що працюють за сімейним підрядом; на спорудженні будинків (чи інших об'єктів); студентами й учнями при проходженні практики чи виконанні роботи на підприємствах; працівниками позавідомчої охорони. Нещасні випадки зі студентами вузів розслідуються і враховуються в порядку, встановленому Законом України "Про охорону праці". Розслідуванню й обліку підлягають такі нещасні випадки: травми, гострі професійні захворювання й отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утеплення, враження блискавкою, ушкодження в результаті контакту з тваринами і комахами, а також інші ушкодження здоров'я при стихійних лихах (землетрусах, зсувах, повенях, ураганах та ін.). що відбулися: при виконанні трудових обов'язків (у тому числі під час відрядження), а також при здійсненні яких-небудь дій у туристському комплексі. По дорозі на роботу чи з роботи, на транспорті підприємства сторонньої організації, що надала його відповідно до договору (заявки); на території туристського комплексу чи в іншому місці роботи протягом робочого часу, включаючи встановлені перерви, а також протягом часу, необхідного для упорядкування знарядь виробництва, одягу тощо перед початком роботи: під час проведення суботника (недільника), незалежно від місця його проведення, надання шефської допомоги підприємствам: при аваріях на виробничих об'єктах, устаткуванні. У робочий час на громадському транспорті чи при слідуванні пішки з працівником, чия діяльність пов'язана з пересуванням між об'єктами обслуговування, а також при проходженні до місця роботи з завданням адміністрації. В робочий час на особистому легковому транспорті за наявності розпорядження адміністрації на право користування його для службових поїздок чи за дорученням адміністрації; у робочий час через нанесення тілесних ушкоджень іншою особою або навмисним убивством працівника при виконанні ним трудових обов'язків. Не підлягають обліку випадки природної смерті, самогубства, а також травми, отримані потерпілими при скоєнні ними злочинів.
До гострих професійних захворювань і гострих професійних отруєнь належать захворювання та отруєння, спричинені впливом небезпечних факторів, шкідливих речовин не більше ніж протягом однієї робочої зміни.
Гострі професійні захворювання спричиняються впливом хімічних речовин, іонізуючого та неіонізуючого випромінювання, значним фізичним навантаженням та перенапруженням окремих органів і систем людини. До них належать також інфекційні, паразитарні, алергійні захворювання.
Що стосується аварій на виробництві, то до аварій техногенного характеру належать аварії на транспорті, пожежі, вибухи, аварії з викидом сильнодіючих отруйних, радіоактивних, біологічно небезпечних та інших речовин, раптове руйнування споруд та ін.
Отже, можна зробити такі висновки, розслідування та облік нещасних випадків, це не проста справа, як може здатися на перший погляд. Тому роботодавцям важливо знати, як правильно організувати розслідування та оформити необхідні документи, щоб надати допомогу потерпілому, та правильно оформити всі зазначені документи.
Повна інформація про роботу

реферат "Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві" з предмету "Трудове право". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.01.2012 в 18:35. Автором даного матеріалу є Сосунюк Ірина. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1411 та скачано 43 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Сосунюк Ірина...

відмінний реферат з трудового права