Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Зразок договору дарування квартириДОГОВІР ДАРУВАННЯ КВАРТИРИ


Місто Луганськ, Україна, 27 березня дві тисячі одинадцятого року.

Ми, попередньо ознайомлені з вимогами чинного цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину):
Громадянин України _________Іванов Анатолій Іванович_________, податковий номер 23456789, який зареєстрований за адресою: м.Луганськ,вул.Радянська буд.25,кв. 45, надалі – «ДАРУВАЛЬНИК», та його представник за довіреністю Сидоров Петро Миколайович,з однієї сторони,та
Громадянка України _________Петрова Наталя Олександрівна_________, податковий номер 13569538, яка зареєстрована за адресою: м.Луганськ,вул.Шевченка,буд.12,кв.32, надалі – «ОБДАРОВУВАНА», з іншої сторони,,
уклали цей Договір про таке:
1. ДАРУВАЛЬНИК зобов’язується передати в дар, а ОБДАРОВУВАНА зобов’язується прийняти належну ДАРУВАЛЬНИКУ на праві власності квартиру під номером 5, що знаходиться в будинку під номером 1, який розташований по вулиці Московській у місті Луганськ.
Реєстраційний номер майна 3479.
Відчужувана квартира складається з 2 кімнат житловою площею 35 кв. м., загальна площа квартири становить 35 кв. м.
Вбиральня- 3 кв.м.
Ванна- 5 кв.м
Коридор- 6 кв.м.
Зала- 7 кв.м
Кімната- 7 кв.м.
Кухня- 7 кв.м
2. Документом, який підтверджує право власності ДАРУВАЛЬНИКА на відчужувану квартиру, є: Свідоцтво про право власності серії АН № 4532, видане Головним управлінням житлового забезпечення Виконавчого органу Луганської міської ради (Луганської міської державної адміністрації) 20 березня 2008 року на підставі Наказу Головного управління житлового забезпечення від 15 березня 2008 року за № 5739, зареєстроване в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 15 березня 2008 року та записане в реєстровій книзі під номером запису: 3487 згідно Витягу про державну реєстрацію прав, виданого Комунальним підприємством «Луганське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 2008 року за № 3421.
3. Сторони оцінюють цей дар у 29000 гривень 00 копійок.
4. Відповідно до відомостей, викладених у Витязі з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданому Комунальним підприємством «Луганське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» 2008 року за
№3487, вартість квартири становить 25000 грн. 00 коп.
5. ДАРУВАЛЬНИК гарантує, що вищезазначена квартира на момент укладення цього договору нікому іншому не продана, іншим способом не відчужена, під заставою (в тому числі податковою), забороною (арештом) не перебуває, судового спору щодо неї, а також прав у третіх осіб як в межах, так і за межами України немає, як внесок до статутного капіталу юридичних осіб не внесена.
6. Відсутність заборони (арешту) відчуження нерухомого майна, яке є предметом цього договору, підтверджується Витягом з Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, виданим Скляром О.Л., приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу 2008 року. Відсутність податкової застави перевірено за даними Державного реєстру обтяжень рухомого майна.
7. ДАРУВАЛЬНИК стверджує, що на вищевказане майно не поширюються права третіх осіб (в тому числі за договорами найму (оренди) чи шлюбним договором, інші речові права, а також в квартирі, яка є предметом цього договору, малолітні, неповнолітні діти не проживають та не зареєстровані, та внаслідок дарування квартири не буде порушено прав (в тому числі право користування квартирою) та законних інтересів неповнолітніх, малолітніх дітей та інших будь-яких осіб.
8. Ми, ДАРУВАЛЬНИК та ОБДАРОВУВАНА, підтверджуємо, що цей договір не носить характеру мнимого та удаваного правочину.
9. Квартира, яка відчужується за цим договором, є об’єктом спільної сумісної власності подружжя – Іванова Анатолія Івановича та Івановою Тетяною Петрівною. Згода на дарування вищевказаної квартири надана дружиною ДАРУВАЛЬНИКА – Івановою Тетяною Петрівною, яка викладена в заяві, справжність підпису на якій засвідчено Скляром О.Л., приватним нотаріусом Луганського міського нотаріального округу 2011 року за реєстровим № 3187.
10. ДАРУВАЛЬНИК стверджує, що дарування здійснено за доброю волею, без будь-яких погроз, примусу чи насильства, як фізичного, так і морального.
11. Цей Договір складений при ясній пам’яті та повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою, і не є приховуванням іншого правочину між ДАРУВАЛЬНИКОМ та ОБДАРОВУВАНОЮ і відповідає нашим дійсним намірам створити відповідні юридичні наслідки.
12. За згодою Сторін зміни та доповнення до договору вносяться шляхом укладання додаткового правочину, посвідченого нотаріально. Таким же шляхом договір дарування може бути розірвано. При відсутності домовленості (згоди) питання вирішуються у судовому порядку. В такому ж порядку вирішуватимуться питання, що стосуються тлумачення договору, виконання його умов, чи визнання недійсним.
13. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за договором, якщо це виконання відбулося за обставин, які виникли після укладання цього договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, які сторона не змогла ні передбачити, ні попередити вжитими заходами (повінь, пожежа, осідання ґрунту, землетрус та інші явища природи, а також військові дії та ін.), які призвели до неможливості виконання даного договору.
14. Договір набуває юридичної сили з моменту його підписання та нотаріального посвідчення.
15. Право власності на квартиру у ОБДАРОВУВАНОЇ виникає з моменту прийняття речі.
Сторони домовились про те, що моментом прийняття речі вважається передача ключів та документів від квартири, яка є предметом цього договору.
16. Витрати, пов’язані з нотаріальним оформленням цього договору, несу я, ДАРУВАЛЬНИК.
17. Зміст ст.ст. 215-236, 239, 248-250, 401-406, 657-662, 680 Цивільного кодексу України; ст. 192 Кримінального кодексу України; ст. ст. 57-74 Сімейного кодексу України; положень Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів з правочинів відчуження та придбання нерухомості; ст. 12 Закону України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»; п. п. 7, 9 Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 08 жовтня 1992 року за № 572, нам, ДАРУВАЛЬНИКУ та ОБДАРОВУВАНІЙ, нотаріусом роз’яснено.

Продовження документу доступне після скачування...

Повна інформація про роботу

інше "Зразок договору дарування квартири" з предмету "Нотаріат". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.12.2011 в 22:29. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1299 та скачано 68 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...