Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Звіт з навчальної практики з дисципліни "Економіка підприємства"Зміст

Вступ….……………..3
Розділ 1 Організаційно-правова форма підприємства, місія та цілі підприємства........5
Розділ 2 Зовнішнє середовище функціонування підприємства……….7
Розділ 3 Структура та управління підприємством….11
Розділ 4 Ринок і продукція…..…….16
Розділ 5 Прогнозування та планування діяльності підприємства………24
Розділ 6 Ресурсне забезпечення підприємства……….29
Розділ 7 Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємства………46
Розділ 8 Фінансово-економічні результати підприємства….….49
Висновок………….57
Список використаних джерел……..59

ВСТУП

Економіка є найважливішою сферою суспільних відносин. Нею охоплені всі, без винятку, сторони життя, що безпосередньо пов’язані із задоволенням фізіологічних та духовних потреб людини.
Економіка – це вчення про те, як виробляються і розподіляються всі необхідні нам товари та послуги, або як наші обмежені виробничі ресурси використовуються для задоволення людських потреб і бажань. З іншого боку, економіка – це вчення про те, як змусити краще працювати систему виробництва та розподілу, тобто це економічна політика.
В умовах ринкових відносин центр економічної діяльності переміщується до основної ланки всієї економіки – підприємства. Саме на цьому рівні створюється потрібна суспільству продукція на надаються необхідні послуги. На підприємстві зосереджені висококваліфіковані кадри, на ньому вирішується питання економного витрачання ресурсів, застосування високопродуктивної техніки та технології, розробляються бізнес-плани, використовується маркетинг, здійснюється ефективне управління – менеджмент.
Все це потребує глибоких економічних знань. В умовах ринкової економіки виживе лише те підприємство, яке найбільш розумно й компетентно визначить потреби ринку, створить і організує виробництво продукції, яка користується попитом, а також забезпечить високим доходом висококваліфікованих працівників.
Вказані завдання можливо виконати лише при умові високої компетенції спеціалістів в питаннях економічної політики підприємства.
Економіка підприємства – це сукупність економічних процесів, які здійснюються на підприємстві при використанні ресурсів для задоволення матеріальних потреб у відповідності до матеріальних можливостей учасників господарської діяльності.
Основною метою будь-якого підприємства є забезпечення споживача необхідною йому продукцією або послугами в задані терміни, необхідної якості з мінімальними затратами для виробника. При вирішенні цієї проблеми в умовах ринкової економіки головним є споживач.
Основні функції підприємства:
– матеріально-технічне забезпечення;
– управління і організація праці персоналу на підприємстві;
– різносторонній розвиток і ріст обсягів виробництва на підприємстві;
– виконання обов’язкових і добровільних платежів в бюджет та інші фінансові органи;
– дотримання діючих стандартів, нормативів, державних законів;
– виробництво та продаж продукції споживачу;
– виробництво продукції виробничого і власного споживання.
Для України сільське господарство має особливе значення тому, що воно є однією з найбільших галузей народного господарства.
Сільське господарство відіграє винятково важливу роль як каталізатор розвитку ринкової економіки.
Сільськогосподарське підприємство – це юридична особа, основним видом діяльності якої є виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, виручка від реалізації якої становить не менше 50% загальної суми виручки.

ВИСНОВКИ

Державне підприємство «Дослідне господарство «Степне» Полтавського інституту АПВ імені М.І.Вавилова УААН спеціалізується на виробництві елітного насіння зернових і зернобобових культур та багаторічних трав, тут вирощують і товарне зерно. Окрім великої рогатої худоби та свинопоголів’я, у господарстві є ще й пасіка з 200 бджолосімей. До речі, вироблене м’ясо переробляється у власному ковбасно-коптильному цеху.
Аналізуючи діяльність підприємства можна зробити наступні висновки.
1. За досліджуваний період площа сільськогосподарських угідь збільшилася на 0,3 га (0,01%) і становили – 3350, у тому числі рілля – на 3267 га. У структурі сільськогосподарських угідь найбільшу питому вагу займає рілля – 97,5%, а друге місце багаторічні насадження – 2,3%.
2. У структурі основних фондів найбільшу питому вагу займають капітальні витрати на поліпшення земель – 48,3 %, друге місце – будинки, споруди та передавальні пристрої – 28,7 %, третє місце – машини та обладнання 17,6 % (8000 тис. грн.), четверте місце – робоча і продуктивна худоба - становить 2,4%, п’яте місце – транспортні засоби – 2 %.
3. Коефіцієнт обороту оборотного капіталу зменшився на 1,2 і становив 2,1. Тривалість одного обороту збільшилася на 62,3 днів і становив 171,4 дня. Матеріаловіддача зменшилася на 0,5 грн. і становила 0,5 грн. Відповідно матеріаломісткість збільшилася на 0,9 грн. і становила 1,9 грн. Зменшення матеріаловіддачі та збільшення тривалості одного обороту свідчить про зниження використання оборотного капіталу.
4. Продуктивність праці зменшилася на 1335,8 грн., за рахунок зменшення кількості днів, відпрацьованих одним працівником за рік – на 32,6 дня. Продуктивність праці зменшилася на 3675,87 грн. Продуктивність праці збільшилася на 761,1 грн., а за рахунок збільшення середньо-годинної продуктивності на (5,9%) продуктивність праці збільшилася на 1578,9 грн.
5. Джерела формування майна збільшила на 15,1% і становила 43147 тис. грн. Сума власного капіталу збільшилися на 18,5% і становили 41796,5 тис. грн. У структурі пасивів зобов’язання зменшилися на 39,7% і становили 13505 тис. грн., а поточні зобов’язання на 37,5%. Отже, збільшення суми капіталу підприємства свідчить про зміцнення ресурсного потенціалу підприємства і незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування.
6. Валова продукція рослинництва зменшилася (32,9%) і становила 2590,92 тис. грн. Валова продукція тваринництва збільшилася на 2,3%. В цілому по підприємству валова продукція зменшилася на 12,5%. Отже, спостерігається зменшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, що негативно впливає на кінцеві результати діяльності підприємства.
7. Чистий прибуток підприємства збільшився на 36 тис. грн. і становив 118 тис. грн. Відповідно рівень рентабельності збільшився на 0,3% і становив 0,9%, а норма прибутку збільшилася на 0,1% до 0,6%.
8. У ДПДГ «Степне» загальний коефіцієнт ліквідності зменшився на 3,6 і становив 5,9. Коефіцієнт абсолютної ліквідності залишився сталим 0,03. Коефіцієнт швидкої ліквідності збільшився на 0,3 і становив 0,7, відповідно коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними коштами – на 0,2. В цілому показники ліквідності та платоспроможності перевищують нормативне значення, що свідчить про ліквідність і платоспроможність підприємства.
Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з навчальної практики з дисципліни "Економіка підприємства"" з предмету "Економіка підприємства". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.12.2011 в 17:30. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2888 та скачано 102 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...