Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Унікальні реферати

Звіт з навчальної практики з дисципліни "Економіка підприємства"Зміст

Вступ..
1. Основні поняття грошових коштів…….
2. Мета, завдання, об’єкт аудиту коштів……….....
2.1. Мета, завдання, об’єкт аудиту готівково-розрахункових операцій…..
2.2. Мета, завдання, об’єкт аудиту безготівкових розрахунків…
3. Особливості нормативної бази аудиту коштів…
3.1. Особливості нормативної бази аудиту готівково-розрахункових операцій…...
3.2.Особливості нормативної бази аудиту безготівкових розрахунків…..
4. Організація аудиту коштів……
4.1. Організація аудиту готівково-розрахункових операцій……..
4.2. Організація аудиту безготівкових розрахунків…..
5. Процес аудиту коштів
5.1. Аудит готівково-розрахункових операцій………...
5.2. Аудит безготівкових розрахунків……...
Висновок……….
Список використаної літнратери………...
Додатки……….

Висновок

Аудитором досліджені представлені замовником ТОВ “ВЕМО” документи за формою та змістом, вивчені пояснення працівників підприємства. На підставі проведеного дослідження зроблені висновки по питанням, поставленим замовником.
Аудиторська перевірка бухгалтерського обліку фінансової діяльності ТОВ “ВЕМО” за період з 01 січня 2007 року по 30 листопада 2007 року дозволяє зробити висновок, що стан бухгалтерського обліку не відповідає діючому законодавству та нормативно-правовим актам України, виявлені порушення при здійсненні валютних операцій, компенсацій витрат на відрядження, порядку здачі готівки до установ банку, порядку видачі грошових коштів під звіт перекручують данні бухгалтерського обліку.
По другому питанню – зробити висновок про достовірність бухгалтерського балансу і звітності про фінансово-господарської діяльності ТОВ “ВЕМО” за період з 01 січня 2007 року по 30 листопада 2007 року.
Аудиторська перевірка бухгалтерського балансу і звітності наданих замовником ТОВ “Райдуга” за період з 01 січня 2006 року по30 листопада 2000року не дає можливість стверджувати, що вони складені у відповідності з діючим законодавством України та нормативно-правовими актами по питанням бухгалтерського обліку і звітності підприємства, і не можуть бути підтверджені аудиторським висновком.

Пропозиції та рекомендації ТОВ “ВЕМО”

При здійсненні касових та валютних операцій дотримуватися нормативних актів про валютні операції регулювання та валютного контролю, а також ведення касових операцій в народному господарстві України. Виручку з магазинів оприбутковувати у центральній касі підприємства. Грошові кошти видавати лише на підставі касових документів типової форми, затверджених Держкомстатом України та Національним банком України, при здачі грошової виручки дотримуватися встановленого ліміту, не видавати підзвіт грошові суми особам, які не звітували перед бухгалтерією про витрату готівки по минулому авансовому звіту.
Сплату державного мита Київській митній службі здійснювати в безготівковій формі в порядку планових платежів через установи банку в валюті України. Зробити перерахунок коштів, сплачених Київській митній службі в іноземній валюті, по курсу національної валюти України і відобразити в бухгалтерському обліку.
При компенсації витрат працівникам під час службових відряджень виконувати Інструкцію про службові відрядження, затверджену Міністерством фінансів України та Міністерством праці та соціальної політики.

  

Повна інформація про роботу

звіт з практики "Звіт з навчальної практики з дисципліни "Економіка підприємства"" з предмету "Аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 04.12.2011 в 17:34. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 1422 та скачано 90 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали