Головна » Реферати » Реферати 4 курс » Податкова система

Контрольна робота з податкової системиміст

1.Дослідити вплив податкової системи на добробут фізичних осіб. 3
2.Охарактеризувати збір за спеціальне використання води за основними елементами. 7
Задача 9
Список використаної літератури 11

Список використаної літератури

1.Буряковський В .В. Фіскальна ефективність акцизного збирання в Україні /  В.В.Буряковський, СХМ. Грабчук // Вісник Дніпропетровського університету. - К. : Вид-во
"Лнбідь". - 2008. -№ 10 /1 . - С. 43-52.
2.Глухова ВХ Розвиток системи місцевих податків І зборів. [Електронний ресурс].Доступний з htpp//www.rusnauka.com/15.РNR_2007/Есоnоmісs/21905doc.htm >.
3.Голишевська.ШВ. ІЇДФО: суттсть та недоліки / Голишевська ЗІВ., Заверуха Д.Л., [Електронний ресурс]. - Доступний htpp//www.rusnauka.com /6_NITSВ_2010/ Есоnоmісs/59930. doc.htm
4.Єфимеяко ТІ Про основні напрями реформування податкової системи України: проблеми теорії І практики / Т. Єф нменко // Збірник наукових праць НДФІ. - 2003. - № 4. - С. 38-45.
5,Лебедзевич ЮЗ. Проблемні аспекти порушень в сфері оподаткування та заходи щодо їх виявлення / -Я.В. Лебедзевич // Вісник Житомирського державного технологічного університету /Економічні науки. -Житомир : Вид-во ЖДТУ, 2009. -№2(48).- С. 185-190.
6,Лук'яненко IX. Напрями реформування бюджетно-податкової системи в Україні / І.Г. Лук'яненко // Економіка, фінанси, право. - 2004. — № 6. — С. 65-78.
7,Марченко В.Б. Податкове право : навч.-метод. поабн. для самост. вивч. дисц. / В.Б. Марченко, М.Ф. Легкова, - - К. : Вид-во КНЕУ, 2004. - 225 с.
8,Мельник В.М. Домінанти податків І оподаткування та забезпечення повноти їх дії : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.08 / Державна установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2007. -31с.
9.МеркуловаТЛЗЛнституцшнІ основи оподаткування та податкового регулювання економіки : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.01.01; 08.04.01 / Державна установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - К., 2006. — 36 с.
10.Мірошниченко ОЛ. Можливість повернення прогресивної системи оподаткування доходів фізичних осіб в аспекті економічної безпеки України /О.В. Мірошниченко // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного Ін-ту, КНТЕУ. — Чернівці : Книги XXI, 2009. - Вип. IV.: Економічні науки. - С. 289-299.
11.Огонь ЦХ. Доходи бюджету України: теорія І практика : монографія / ЦР. Огонь. - К. : Вид-во КНЕУ, 2003. - 580 с.
12.Скрипник АЛЗ. Моделювання податкової політики у трансформаційній економіці : автореф. дис. на здобуття наук, ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.03.02 / Київський національний економічний ун-т. - К., 2004. - 32 с.Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з податкової системи" з предмету "Податкова система". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.05.2011 в 13:37. Автором даного матеріалу є Alay (alevtina.AIP@yandex.ua). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1156 та скачано 76 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Alay...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали