Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Контрольна робота з дисципліни "Екологічне право"Зміст

Вступ 3
1 Особливості діяльності органів спеціальної і загальної компетенції з питань природокористування 5
2 Підстави права використання тваринного світу 15
Загальні висновки 21
Використана література 23

Вступ

У сучасних умовах, коли проблеми взаємодії людини і природи набува-ють значення загальнонаціональних пріоритетів, сформувалась і отримала своє конституційне закріплення відносно нова функція держави— екологічна, спрямована на гармонізацію відносин суспільства і природи, забезпечення оп-тимального врахування економічних та екологічних інтересів суспільства при безумовній першості екологічних.
Складність і багатогранність управління в галузі екології зумовлені тим, то, з одного боку, слід враховувати об’єктивні, стихійні процеси самоуправ-ління в природі, а з іншого — необхідне цілеспрямоване управління довкіл-лям, в інтересах суспільства.
Узагальнений економічний інтерес до відтворення господарського ком-плексу є компактною і у той же час розгалуженою системою інтересів-орієнтирів. У ній виділяють багатоступінчасту і багаторівневу структури гос-подарського інтересу. Реалізація його на практиці свідчить, що орієнтир на відтворення національного господарства містить комбінації і варіантність, обумовлені змішаним типом ринкової економіки. Досягнення такої цілі вима-гає договірної основи поступки правом господарського користування природ-ними ресурсами та встановлення правових меж фактичної поведінки суб’єктів їх експлуатації.
Актуальність проблеми правового забезпечення ефективного господарсь-кого обігу природних ресурсів як умови відтворення господарського комплек-су загострюється внаслідок набуття Україною статусу країни з ринковою еко-номікою. Дана мета має виступати індикатором сумірності господарсько-правових засобів її досягнення. Засоби утворюють зміст правового режиму використання. Тому дозволи, обов’язки, позитивні зобов’язання також підко-ряються задоволенню потреб у розширеному відтворенні природних ресурсів, що доцільно закріплювати у законодавстві.
Традиції формування цілей екологічно-господарського законодавства че-рпаються з концептуальних джерел галузі і зміцнюються не тільки правовою, а й економічною реальністю. У правотворчості це дає можливість враховувати дані реальності, коли формуються завдання і засоби галузей суміжного впли-ву. Тому дослідження у цьому ракурсі дозволяє привнести нові ідеї у процес визначення шляхів гармонізації і розвитку законодавства про господарське використання природних ресурсів.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з дисципліни "Екологічне право"" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 24.10.2010 в 16:06. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 538 та скачано 56 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали