Головна » Реферати » Реферати 3 курс » Банківська справа

Контрольна робота з банківської справиЗміст

Вступ 3
1 Повноваження НБУ щодо контролю та нагляду за банківською діяльністю в Україні 5
2 Правове регулювання валютних операцій банків 14
Загальні висновки 18
Використана література 20

Вступ

Україна нині переживає нелегкий період переходу до регульованої ринкової економіки, тому становлення і розвиток національної банківської системи відбувається у складних кризових умовах.
Успіх державної політики країни в цілому великою мірою залежить від стабільності її банківської системи. В умовах переходу від жорсткої адміністративної системи управління економікою до ринкового господарства саме банківська система покликана забезпечити економічно виправданий розподіл фінансових ресурсів, стимулювати конкурентні відносини, приватизацію державного майна, перебудову ціноутворення та цінових пропорцій.
Як свідчить практика, нестабільність банківської системи, кризи банків мають тяжкі економічні наслідки. Тому для створення стабільної банківської системи і функціонує банківське регулювання.
Утворення незалежної держави, активізація міжнародних економічних відносин та загальнолюдських стосунків стали чинниками, що зумовили створення в Україні власної законодавчої бази з питань здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її невід’ємної частини — законодавства про регулювання валютних операцій. Активізація та інтенсифікація валютних відносин і валютних операцій обумовили необхідність вдосконалення їх державного регулювання і появу нормативних актів, якими врегульовано широке коло валютних відносин. Крім того, на 01.11.2006 року понад 160 банків мали банківські ліцензії та письмові дозволи на право здійснення операцій з валютними цінностями, що є одним з підтверджень того, наскільки широко валютні відносини розповсюджені у вітчизняній економіці.
Питання валютних відносин і державного управління ними — валютного регулювання — все частіше стають предметом обговорення науковців, практиків та широкої громадськості. Іноді ж вони постають досить гостро у масштабах країни та вимагають термінового вирішення і вжиття заходів екстраординарного характеру. Прикладом можуть бути події, які розгорнулись навколо втілення в Україні вимог РАТР (Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей) і привели до відчутних змін у правовому регулюванні валютних операцій у сторону посилення контролю за ними з боку держави.
Усе гостріше постає необхідність лібералізації валютного ринку України та законодавчого впорядкування відносин на ньому. Відсутність сьогодні в Україні чіткого, системного та науково обгрунтованого механізму державного регулювання валютних операцій цілком очевидна. Такий стан речей не повинен фіксуватися надовго, оскільки у разі його збереження жорсткість режиму валютного регулювання може cтати гальмом на шляху розвитку експортного та інвестиційного потенціалу вітчизняної економіки і уповільнити інтеграцію України до світового співтовариства.
Всі ці проблеми висвітлюють актуальності теоретичного дослідження питання контролю та нагляду за банківською діяльністю в Україні з боку НБУ, а також правового регулювання валютних операцій банків.

Повна інформація про роботу

контрольна робота "Контрольна робота з банківської справи" з предмету "Банківська справа". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 21.10.2010 в 17:54. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 472 та скачано 30 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...