Головна » Реферати » Реферати 3 РєСѓСЂСЃ » Міжнародна економіка

Міжнародні організаціїР—РјС–СЃС‚

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕР�СТ�КА МІЖНАРОДН�Х ОРГАНІЗАЦІЙ
1.1. Історія та еволюція МО
1.2. Класифікації, види,шознаки, принципи МО
РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 РћРћРќ
2.2 РќРђРўРћ
2.3 ЄС
2.4 РЎРћРў
РОЗДІЛ 3. УКРАЇНА І МІЖНАРОДНІ ОРГАНІЗАЦІЇ
Р’РёСЃРЅРѕРІРєРё
Список використаних джерел
ДОДАТОК А

Р’РёСЃРЅРѕРІРєРё

МО – це стабільненоб’єднання не менше трьох держав, які мають цілі, компетенцію, постійні органи управління, а також політикоорганізаційні норми (установлення,нсеред яких статут, процедура, членство, порядок прийняття рішень тощо). Цілі та діяльність МО повинні відповідати загальновизнаним принципам міжнародного права й принципам, закріпленим у статуті ООН. МО діляться на дві основні категорії – міжурядові (міждержавні) та неурядові
Міжнародні економічнінорганізації регулюють міжнародні економічні відносини на над національному рівні у різних сферах співробітництва.
Особлива роль у регулюванні МЕВ належить економічним організаціям системи ООН, які діють на загально та регіональному рівнях, а також через системи спеціальних програм і спеціалізованих установ.
Координування діяльності у різних сферах виробництва здійснюють міжгалузеві організації підприємців.
Україна за роки незалежностінстала членом багатьох міжнародних економічних організацій, перш за все системи ООН та організацій інших пріорітетів сфер міжнародного співробітництва.
Діяльність в ООН забезпечує Україні інформаційну відкритість щодо екологічних проблем, політичних і економічних подій у нашій державі.
Постійно розширюються торговельноекономічні зв’язки України з ЄЕС.
Україна є активним учасником проведення миротворчих дій ОБСЄ.

Список використаних джерел

1. Устав ООН
2. Авдокушин Е.Ф. «Международные экономические отношения»: Учебник, изд. «Юрист» 2001 г. Москва.
3. ВасильєваЧекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996 рр.): Навч. Посібн. – К.: Освіта, 2008. – 176 с.
4. Гуменюк Б. Міжнародні організації // Періодичне видання Політика і час. – 2008. №3.
5. Дюмулен �.�. Всемирная торговая организация. – М., 2007. 458 с.
6. Международные экономические отношения: Учебник. Гл. 10./ Под ред. Е.Ф.Жукова. – М., 2006. – 259 с.
6. Титаренко А..А. Международные организации системы ООН: Справочник. – М., 2005. – 152с
7. Міжнародні економічні відносини: система регулювання міжнародних економічних відносин: Підручник / А.С.Філіпенко та ін. – К., 2005. – 389 с.
8. Шреплер Х.А.. Международные Економические организации. – М., 1999.
9.http://zakon.rada.gov.ua/
10.http://www.un.org/
11.http://svit.ukrinform.ua
12.http://www.mfa.gov.ua
13.http://www.lib.zt.ua
14.http://www.grinchuk.lviv.ua
15.http://www.unic.ru/
16.http://www.readbookz.com
Повна інформація про роботу

реферат "Міжнародні організації" з предмету "Міжнародна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 10.06.2011 в 00:43. Автором даного матеріалу є Vfhbz (hlamidamonada@mail.ru). З моменту опублікування роботи її переглянуто 1451 та скачано 84 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Vfhbz...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали