Головна » Реферати » Реферати 1 РєСѓСЂСЃ » Регіональна економіка

Конспект з регіональної економіки та розміщення продуктивних силР—РјС–СЃС‚

Р’РЎРўРЈРџ 5
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД� ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ 6
Предмет, методи та завдання курсу 6
Передумови розміщення продуктивних сил 7
ТЕМА 2. ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТ�ВН�Х С�Л І РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК� 9
Теорії розміщення продуктивних сил і розвитку регіонів 9
Нові парадигми та концепції регіону 12
ТЕМА 3. ЗАКОНОМІРНОСТІ, ПР�НЦ�П� ТА ФАКТОР� РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТ�ВН�Х С�Л 13
Закономірності розміщення продуктивних сил 13
Принципи розміщення продуктивних сил 14
Фактори розміщення продуктивних сил 15
ТЕМА 4. ЕКОНОМІЧНЕ РАЙОНУВАННЯ І ТЕР�ТОРІАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОДУКТ�ВН�Х С�Л 18
Територіальний поділ праці 18
Територіальна організація виробництва 19
Економічне районування України 21
ТЕМА 5. НАУКОВІ МЕТОД� АНАЛІЗУ РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТ�ВН�Х С�Л І РІВНІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВ�ТКУ РЕГІОНІВ 22
Наукові методи аналізу розміщення продуктивних сил 22
Методи аналізу рівнів економічного розвитку регіонів 24
ТЕМА 6. НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРС� 26
Демографічна характеристика народонаселення. 26
Сільське і міське розселення 28
ТЕМА 7. ПР�РОДНО-РЕСУРСН�Й ПОТЕНЦІАЛ І ЙОГО ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА 30
Природно-ресурсний потенціал 30
Економічна оцінка основних видів природних ресурсів України 34
ТЕМА 8. НАУКОВО-ТЕХНІЧН�Й ПРОГРЕС, В�РОБН�Ч�Й ТА НАУКОВ�Й ПОТЕНЦІАЛ 35
Науково-технічний прогрес 35
Виробничий потенціал 36
Науковий потенціал 37
ТЕМА 9. ГОСПОДАРСЬК�Й КОМПЛЕКС УКРАЇН�, ОСОБЛ�ВОСТІ СТРУКТУР� ТА ТРАНСФОРМАЦІЯ В Р�НКОВ�Х УМОВАХ 38
Галузева структура народного господарства 38
Економічне обґрунтування галузевого розміщення виробництва 39
Форми територіальної організації промисловості 40
ТЕМА 10. МІЖГАЛУЗЕВІ КОМПЛЕКС� ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВ�ТКУ ЕКОНОМІК� УКРАЇН� 41
Металургійний комплекс 43
Машинобудування 44
Хіміко-лісовий комплекс 45
Промисловість будівельних матеріалів 47
Агропромисловий комплекс (АПК) 47
Молочна промисловість складається з маслоробної, сировинної, молочноконсервної галузі, виробництва продуктів з незбираного молока. 48
Комплекс по виробництву непродовольчих товарів народного споживання 48
Транспортний комплекс та зв’язок 49
ТЕМА 11. СУТНІСТЬ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІК� ТА ЇЇ ТЕР�ТОРІАЛЬНІ ОСОБЛ�ВОСТІ 51
Зміст та функції регіональної економіки 51
Специфіка регіональних програм сталого розвитку 52
Поняття та особливості проблемних регіонів 54
ТЕМА 12. ЕКОНОМІКА РЕГІОНІВ УКРАЇН� Й ОСОБЛ�ВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВ�ТКУ 55
Донецький економічний район 56
Придніпровський економічний район 57
Східний економічний район 58
Центральний економічний район 58
Поліський економічний район 59
Подільський економічний район 59
Карпатський економічний район 60
Причорноморський економічний район 60
ТЕМА 13. РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТ�КА УКРАЇН� ТА УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬН�М РОЗВ�ТКОМ 61
Сутність регіональної політики 61
Завдання державної регіональної економічної політики України 63
Основні підходи до стратегії економічного розвитку регіонів 64
ТЕМА 14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНІ ЗВ’ЯЗК� ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВ�ТКУ ПРОДУКТ�ВН�Х С�Л УКРАЇН� І РЕГІОНІВ 66
Форми та напрями економічних зв’язків та співробітництва 66
Спільний економічний простір та еквівалентність обміну 68
П�ТАННЯ ДО ІСП�ТУ З Д�СЦ�ПЛІН� „РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТ�ВН�Х С�Л І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА” 70
СП�СОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУР� 72

Повна інформація про роботу

конспект "Конспект з регіональної економіки та розміщення продуктивних сил" з предмету "Регіональна економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 16.09.2010 в 22:42. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3527 та скачано 251 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...


Подібні матеріали