Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Авторське право


УВАГА! Для скачування даної роботи Вам потрібно отримати Тимчасовий доступ. Це можна зробити 3 способами (і платним, і безкоштовним). Детальніша інформація на головній сторінці
Реєстрація | Вхід

Зміст

Вступ 3
1. Поняття і джерела авторського права. 4
2. Об'єкти авторського права. 6
3. Суб'єкти авторських відносин. 8
4. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі. 12
5. Особливості і види договірних відносин у галузі реалізації результатів творчої діяльності. 19
6. Поняття і види авторських договорів. 22
7. Зміст авторських договорів. 26
Висновки 29
Список використаної літератури 30

Вступ
В Україні створюється національна система охорони авторського права і суміжних прав. Створюється не на порожньому місці. Історія захисту прав авторів на території України нараховує понад сто років. Пов’язана вона з активною суспільною, добродійною діяльністю видатних діячів національної культури, передусім літератури, музичного мистецтва, театру.
З утворенням України як самостійної держави і орієнтацією її на розвиток ринкових відносин став відчуватися недостатній рівень охорони в Україні прав авторів. Виникла потреба у зміні чинного законодавства у сфері авторського права і приведення його у відповідність з міжнародним рівнем. Система охорони авторського права може ефективно працювати за наявності нормативно-правової бази в цій сфері та відповідної структури.
Авторське право — один з інститутів цивільного права, який регулює майнові та особисті немайнові відношення, пов’язані із створенням та використанням творів літератури, науки та мистецтва. Як самостійний інститут, авторське право розв'язує конкретні завдання, які містять в себе всесвітню охорону власних та майнових прав та законних інтересів авторів; забезпечує правову охорону для творів, що були створені, а також умови для створення нових наукових та мистецьких творів. Своїми напрямками на створення нематеріальних творчих результатів авторське право зближується з аналогічними інститутами права, що охороняють результати творчої діяльності.
Як засвідчує світовий досвід, виважена й послідовна політика в галузі авторського права є важливим чинником успішного розвитку держави. Без неї немислимі ані подолання кризових явищ, ані завоювання висот в економічному, соціальному прогресі.
Становлення в Україні національної системи охорони авторського права можна розглядати як загальнонаціональне, загальнодержавне завдання. Впровадження виключно цивілізованих відносин у сфері використання інтелектуальної власності, приборкання найбільш поширених, цинічних форм ”піратства”, витіснення з внутрішнього ринку низькопробної продукції, запобігання недобросовісної конкуренції, входження у європейський і світовий інтелектуальний простір може бути досягнуто лише при постійній і неослабній увазі з боку держави до проблем авторського права, спільних, зацікавлених дій усіх гілок влади, при активній підтримці широкої громадськості.
Метою даної роботи є дослідження теорії авторського права.
Для осягнення цієї мети поставлені наступні завдання:
1. Розглянути джерела авторського права ;
2. Проаналізувати об'єкти та суб'єкти авторських відносин;
3. Розглянути сутність суб'єктивного авторського права;
4. Дослідити особливості і види договірних відносин в авторському праві.Увага! Пункт 1. Дана робота призначена виключно для ознайомлення, без цілей комерційного використання. При копіювання матеріалів повинно обов'язково бути посилання на наш сайт.
Пункт 2. Корисна інформація! Файли DOCX: як їх відкрити в MS Word 2003

Подібні реферати
Подякуйте автору - залиште коментар ( залишити відгук на форумі )

Ім`я *:
Email:
Код *: