Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Зобов’язальне право

Зміст

Вступ 3
1 Загальна характеристика зобов’язальних правовідносин 5
1.1 Склад зобов’язання 5
1.2 Класифікація зобов’язань 10
2. Договірні зобов’язання 12
2.1 Договір у цивільному праві 12
2.2 Система договорів в цивільному праві. Господарський (підприємницький) договір 16
3 Недоговірні зобов’язання 22
3.1 Зобов’язання, що виникають зі створення небезпеки при порушенні довкілля 23
3.2 Зобов’язаня із заподіяння шкоди 25
3.3 Зобов’язання із рятування колективного і державного майна 28
4 Виконання зобов’язань згідно чинного законодавства та ЦК України 29
5 Способи забезпечення виконання зобов’язань 34
Загальні висновки 37
Використана література 38

Вступ

В системі цивільного права України інститут зобов’язального права поряд з інститутом власності посідає важливе місце.
Зобов’язальне право — одна з найважливіших підгалузей цивільного права, норми якої регулюють широке коло відносин, головне місце серед яких належить відносинам майнового обігу. Йдеться про договірні відносини, пов’язані з передачею майна від однієї особи до іншої у власність або у користування, виконанням робіт та наданням послуг тощо. Крім договірних відносин, зобов’язальне право регулює відносини, що виникають, зокрема, і односторонніх правомірних дій, заподіяння школи, безпідставного збагачення.
При цьому згадані майнові відносини характеризуються значною різноманітністю. Кожний вид зобов’язань має свої особливості, що зумовлює їх відносну самостійність та існування окремих інститутів зобов’язального права. Разом з тим є й загальні правила, які поширюються на усі види зобов’язань. Саме вони й становлять загальні положення про зобов’язання. До них належагь положення про поняття і види зобов’язань, способи їх виконання, способи забезпечення виконання зобов’язань, відповідальність за порушення зобов’язань, підстави їх припинення.
Оскільки будь-яке зобов’язання є цивільними правовідносинами, зобов’язання складаються з тих самих елементів, що формують будь-які інші цивільні правовідносини.
Разом з тим ці елементи мають певні особливості, які відображають специфіку самих зобов’язань. У зарубіжному цивільному законодавстві, зокрема у Французькому цивільному кодексі, поняття зобов’язання іноді застосовується як синонім поняття договору. Так, ст. 1101 ФЦК визначає предмет договору і предмет зобов’язання. В подальшому в інших статтях терміни "договір" і "зобов’язання" використовуються як тотожні. Найбільшу деталізацію поняття зобов’язання дістало у французькій цивілістичній літературі. Слід зазначити, що автори, які звертаються до даного питання, розрізняють зобов’язання як родове поняття і договір як одну з підстав його виникнення. Щодо німецького цивільного права, то воно, більше ніж інші цивільні кодекси капіталістичних країн, пішло шляхом побудови загальних понять, які стосуються зобов’язань. Оскільки зобов’язання є правовідносинами майнового характеру, то і зміст їх становлять суб’єктивні права та обов’язки також майнового характеру.
Приступаючи до характеристики суттєвих положень про зобов’язання, слід зазначити, що згідно з ЦК України зобов’язанням вважаються правовідносини, внаслідок яких одна сторона (боржник) є зобов’язаною вчинити на користь іншої сторони (кредитора) певну дію, як-от передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо, або ж утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його зобов’язання.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Зобов’язальне право" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: право, Зобов’язальне. Робота опублікована 24.10.2010 в 00:37 її автором (Васьков Євген Олександрович). З моменту опублікування роботи її переглянуто 923 та скачано 33 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Васьков Євген Олександрович...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...