Головна » Реферати » Реферати 1 курс » Правознавство

Кубах А.І. (2008) Право інтелектуальної власності, навчальний посібникЗміст

Вступ...6
Розділ І. Поняття права інтелектуальної власності.8
1. Інтелектуальна власність та її значення…..8
2. Місце і роль інтелектуальної власності в економічному і соціальному розвитку держави...12
Розділ ІІ. Законодавство про інтелектуальну власність16
1. Загальна характеристика законодавства України про інтелектуальну власність.…16
2. Міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності....21
Розділ ІІІ. Об’єкти права інтелектуальної власності….30
1. Види класифікацій об’єктів права інтелектуальної власності.30
2. Об’єкти авторського права і суміжних прав.....31
3. Інститут права інтелектуальної власності на результати науково-технічної творчості..…..…..34
4. Права інтелектуальної власності на комерційні позначення..37
Розділ IV. Суб’єкти права інтелектуальної власності....39
1. Класифікація суб’єктів права інтелектуальної власності….…39
2. Автори – творці об’єктів інтелектуальної власності….….41
3. Заявники, правонаступники як суб’єкти права інтелектуальної власності….…43
Розділ V. Авторське право та суміжні права: поняття, зміст, особливості….…46
1. Поняття, зміст, особливості авторського права46
2. Поняття, зміст, особливості суміжних прав.….51
Розділ VІ. Патентне право, його об’єкти і суб’єкти ..…..…..54
1. Поняття, зміст, особливості патентного права...54
2. Патент та порядок його одержання….64
3. Права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок…...71
Розділ VІІ. Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг…..…75
1. Загальна характеристика правових засобів індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг…...75
2. Право інтелектуальної власності на комерційне(фірмове) найменування …..76
3. Право інтелектуальної власності на торгівельну марку (знак для товарів і послуг)….…..80
4. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення.88
Розділ VІІІ. Договори у сфері інтелектуальної власності.…93
1. Загальна характеристика договорів щодо розпорядження майновими правами інтелектуальної власності…..….…93
2. Ліцензія на використання об’єктів права інтелектуальної власності…....94
3. Ліцензійний договір…..…...96
4. Договір про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності..…..97
5. Договір про створення за замовленням і використанням об’єктів права інтелектуальної власності….…99
6. Договір комерційної концесії (франчайзингу)…....100
Розділ ІХ. Захист права інтелектуальної власності…..106
1. Державна система правової охорони інтелектуальної власності в Україні.106
2. Поняття захисту прав інтелектуальної власності..108
3. Дії, що визнаються порушеннями прав інтелектуальної власності.…109
4. Юрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності ...111
5. Неюрисдикційна форма захисту права інтелектуальної власності….112
6. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності…..113
7. Кримінально-правовий захист прав інтелектуальної власності…..115
8. Адміністративно-правовий захист прав інтелектуальної власності…..117
Розділ Х. Економіка та управління інтелектуальною власністю.…...121
1. Поняття економіки інтелектуальної власності та інтелектуального капіталу….…121
2. Інтелектуальна власність в системі господарської діяльності…....125
3. Управління інтелектуальною власністю….…...126
4. Маркетинг інтелектуальної власності…....129
5. Інтелектуальна власність як об’єкт оцінки…....131
Цілі оцінки…..…131
Підходи до оцінки…..132
Методи оцінки....136
Послідовність оцінки….....133
6. Механізм комерціалізації прав інтелектуальної власності…...134
Розділ ХІ. Міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності…..134
1. Міжнародне співробітництво в сфері інтелектуальної власності…139
2. Загальні положення міжнародно-правова охорона права інтелектуальної власності.140
3. Міжнародно-правова охорона авторського права і суміжних прав ….….141
4. Міжнародно-правова охорона об’єктів промислової власності.....144
Список літератури..…....148
Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

електронна книга "Кубах А.І. (2008) Право інтелектуальної власності, навчальний посібник" з предмету "Правознавство". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 14.07.2010 в 12:12. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 2840 та скачано 213 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...