Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Комплектування оптимального складу МТП з розробкою операційної технології збирання кукурудзи на зерно

Зміст

ВСТУП.........4
1. Виробничо-господарська характеристика об'єкта...5
2. Розрахункова частина.......7
2.1. Обґрунтування типів тракторів і с/г машин............7
2.2. Планування механізованих робіт..............8
2.3. Аналітичний розрахунок МТП.16
2.4. Побудова графіків машиновикористання..............17
2.5. Визначення парку с/г машин.....18
2.6. Визначення потреби ПММ........19
2.7. Визначення основних показників використання МТП…...20
3. Організаційно-технологічна частина.........22
3.1. Агротехнічні вимоги....22
3.2. Вибір і обґрунтування руху машини........22
3.3. Підготовка і розрахунок агрегату.............23
3.4. Підготовка агрегату до роботи...24
3.5. Визначення продуктивності агрегату.......24
3.6. Визначення погектарної витрати палива..25
3.7. Контроль якості роботи26
4. Техніко-економічна частина..........27
4.1. Визначення затрат праці на одиницю роботи.........27
4.2. Визначення прямих експлуатаційних затрат..........27
5. Охорона праці та навколишнього середовища.......30
Література31

ВСТУП

Сучасне сільське господарство ґрунтується на механізованих технологіях, тому його ефективність значною мірою залежить від технічної оснащеності та рівня використання технічного потенціалу господарства. Складні соціальні, екологічні та економічні проблеми - продовольчої безпеки, збереження і підвищення родючості ґрунтів, збільшення виробництва білку, зниження енергоспоживання, збереження довкілля - можна вирішити лише за наявності цілеспрямованої творчої діяльності всіх фахівців аграрного профілю і зокрема інженерно-технічних кадрів. Отже, на етапі становлення ринкової економіки і нових виробничих відносин актуальними є забезпечення системної єдності техніки і технологій та природного середовища, зниження негативних наслідків використання машинних технологій, цілеспрямоване впровадження ресурсоощадних екологічно безпечних механізованих процесів.
Складність проблем, які стоять перед сільським господарством нині і передбачають в майбутньому, потребує формування рівня інженерного мислення при розробленні та впровадженні науково обґрунтованих систем машин. Також для вирішення цих проблем необхідно збільшити поставку в сільське господарство нових і модернізованих енергонасичених тракторів з відповідним комплектом машин, високопродуктивних ґрунтообробних, посівних і збиральних машин, а також іншої сільськогосподарської техніки
для підготування, внесення і захисту рослин, малогабаритної техніки для фермерських господарств,
За останні роки широкого впровадження у виробництво набули індустріальні та інтенсивні технології.
Індустріальні технології включають комплекс агротехнічних, технічних і організаційних заходів спрямованих на зниження трудових, матеріальних і енергетичних затрат і одержання високих врожаїв.
Інтенсивна технологія являє собою систему, яка характеризується високим рівнем комплексної механізації. Комплексна механізація рослинництва - це така система організації і ведення виробничих процесів, за якої всі операції (сівба, догляд, збирання, до- і післязбиральна обробка) виконуються за допомогою машин у певній послідовності, у визначений термін та за потрібної якості з проведенням мінімального числа технологічних впливів на грунт.
Курсове проектування повинно сприяти закріпленню та поглибленню знань, отриманих студентами за час навчання. Виконуючи курсові проекти студент готує себе до вирішення більш складної інженерної задачі дипломного проектування. Під час курсового проектування, студент повинен вирішити у відповідності до завдання конкретні конструктивні технологічні і організаційно-економічні задачі.

ЛІТЕРАТУРА

1. Борхаленко Ю. О., Андрусик В. С., та ін. Методичні рекомендації щодо виконання дипломного проекту з дисципліни «Машиновикористання в землеробстві». - Немішаєв: НМЦ, 2006. - 148 с.
2. Гаврилюк Г. Р. Технологічна наладка та усунення несправностей сільськогосподарських машин. - К.: Урожай, 1988. - 256 с.
3. Івашина М. Б. Машиновикористання в землеробстві. - Немішаєв: НМЦ, 2003.-160с.
4. Івашина М. Б., та ін. Машиновикористання в землеробстві. - К.: Урожай, 1989. - 320 с.
5. Ільченко В. Ю., Карасьов П. І., та ін. Експлуатація машинно-тракторного парку в аграрному виробництві. - К.: Урожай, 1993. - 288 с.
6. Ільченко В. Ю., Нагірний Ю. П., та ін. Машиновикористання в землеробстві. - К.: Урожай, 1996. - 320 с.
7. Типові норми виробітку і витрачання палива на механізовані польові роботи. Держагропром УРСР. - К.: Урожай, 1991. - 472 с.
8. Ружицький М. А., Ляшенко В. Д., та ін. Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни «Машиновикористання в землеробстві». - Немішаєв, НМЦ, 2003. - 144 с.
9. Фортуна В. Й., Миронюк С. К. Технологія механізованих сільськогосподарських робіт. - К.: Вища школа, 1991. - 316 С.
10. Ярош Ю. М., Трусов Б. А. Технологія виробництва сільськогосподарської продукції. - К.: Український Центр духовної культури, 2005. - 524 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Комплектування оптимального складу МТП з розробкою операційної технології збирання кукурудзи на зерно" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 22.04.2011 в 16:07 її автором (santifik). З моменту опублікування роботи її переглянуто 496 та скачано 29 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

santifik...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?