Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Методика навчання проведення ТО та ТР автомобілів з карбюраторним двигуном

Зміст

Вступ
Розділ I. Особливості вивчення курсу «Технічне обслуговування» в професійно-технічних закладах освіти.
1.1 Мета і завдання дисципліни «Технічне обслуговування», її місце в навчальному процесі.
1.2 Характеристика основних видів технічного обслуговування автомобілів з карбюраторним двигуном.
Розділ ІІ. Методика викладення теми «Технічне обслуговування та технічний ремонт автомобіля з карбюраторним двигуном».
2.1 Методика проведення лабораторно-практичного заняття на прикладі теми «Технічне обслуговування та ремонт гальмівної системи автомобіля ЗІЛ-130»
2.2 Розробка лабораторно-практичного заняття за темою «Технічне обслуговування та діагностика гальмівної системи автомобіля»
Лабораторна робота
Зміст звіту
Контрольні питання
Висновки
Література

Вступ

Резиновый коврик в багажник. Купить качественный резиновый коврик в багажник по доступным ценам. Лаборатория автодекора. Интернет магазин автомобилиста.

Актуальність теми. Проблема формування професійних вмінь і навичок відноситься до числа тих актуальних проблем, які виникли в зв’язку з швидким розвитком науки, техніки, нових технологій. Нові економічні відносини в усіх галузях виробництва підвищують вимоги до кваліфікації спеціалістів, зайнятих в промисловості, будівництві, на транспорті, в сільському господарстві, до їх професійної підготовки. Вони повинні вміти планувати, програмувати, керувати, контролювати, регулювати, налагоджувати різні автоматично діючі машини, станки, агрегати; вміти своєчасно і швидко визначати, орієнтуючись на сигнали контрольних і вимірювальних приладів, причини несправностей, зупинок; вміти усувати несправності і відновлювати роботу автоматичної системи в усіх випадках її порушення.
Формування політехнічних, загально трудових, професійних вмінь і навичок є одним з головних завдань навчання і виховання молоді. Робота на сучасному механізованому і автоматизованому виробництві не тільки пов’язана з оволодінням широким колом професійних знань, вмінь і навичок, але і створює сприятливі умови для всебічного розвитку і застосування здібностей людини. Всебічний і гармонійний розвиток людини неможливий без формування професійних вмінь і навичок, які забезпечують ефективне використання знань в самих різноманітних галузях людської діяльності.
Тема дослідження: «Методика навчання проведення ТР та ТО автомобілів з карбюраторним двигуном».
Мета дослідження – виявлення основних дидактичних умов формування професійних вмінь і навичок, розробка методики їх реалізації в курсі вивчення “Технічне обслуговування” для забезпечення підготовки майбутніх молодших спеціалістів, конкурентоспроможних на ринку праці.
Об’єкт дослідження – навчально-виховний процес в коледжі.
Предмет дослідження – дидактичні умови та шляхи формування професійних вмінь і навичок в процесі лабораторних занять з предмета “Технічне обслуговування ”.
Гіпотеза дослідження – якість підготовки студентів до професійної діяльності підвищиться, якщо буде:
- виявлено дидактичні умови формування професійних вмінь і навичок в процесі проведення занять з предмета “ Технічне обслуговування ”,
- виявлено найефективніші методи викладання курсу «Технічне обслуговування» для поглибленого його вивчення.
Відповідно до предмета, мети і гіпотези дослідження ми запланували виконання таких завдань:
- аналіз психолого-педагогічної літератури з теорії і практики формування професійних вмінь і навичок;
- аналіз робочої програми з предмета «Технічне обслуговування»
- розробка плану-конспекту практичного заняття з курсу «Технічне обслуговування»

Висновки

В ході виконання курсової роботи, ми можемо зробити такі висновки:
1. Проблема формування професійних знань учнів у теорії та на практиці ще не розв’язана, недостатньо досліджені дидактичні умови формування професійних знань у процесі навчання, що призводить до серйозних недоліків у навчально-виховній роботі ПТНЗ.
2. Необхідно здійснити більш глибокий науковий аналіз можливостей формування професійних знань учнів у процесі навчання, що дасть відповідь на запитання: яким чином варто будувати навчально-виховний процес для одержання позитивних результатів?
3. Вивчення курсу «Технічне обслуговування» сприяє формуванню у студентів міцних знань про будову та принцип роботи автомобіля, підготовці студентів до продуктивної механізованої праці і дозволяє оволодіти ним професією механіка, інженера або тракториста.
4. Вивчаючи курс «Технічне обслуговування», студенти набувають спеціальних знань про технічне обслуговування основних марок тракторів та автомобілів; про ознаки і причини основних несправностей, що виникають в процесі експлуатації, їх виявленні і способах усунення; про правила безпеки праці, особистої гігієни, ви¬робничої санітарії і охорони природи при роботі на тракторах; про правила збері¬гання тракторів, керування ними, поводження з паливно-мастильними матеріалами, про правила дорожнього руху і т.п.
5. Під час розробки та проведення викладачем заняття потрібно максимально враховувати психологічні особливості даної вікової групи, орієнтуючись на виявлення студентами різних творчих здібностей, а також стимулювати їх до самовдосконалення, самоосвіти,самовиховання. Також щоб успішно формувати у учнів знання, здібності, творче мис¬лення, вчитель повинен знати суть і закономірності процесів навчання і виховання, вікові особливості дітей, психологічні і педагогічні закономірності їх розвитку.

Література

1. Алексюк А. М. Методи навчання і методи учіння. – К.:Знання, 1980. – 48 с.
2. Боровських Ю.І. Буральов Ю.В. Морозов К.А. к.: «Будова автомобілів», -к.: Вища шк., 1991р.
3. Галкин Е.В. методика лабораторно-практических занятий по тракторам и автомобилям: Метод. Пособие для сред. Сел. Проф.-тех. Училищ._М.:Высш. Школа, 1983. - 296с.
4. Губченко А. А., Перова Ж. З. Методика преподавания сельскохозяйственного труда. - М.: Просвещение, 1995 г -70 с.
5. Михайлівський Е.В.., Серебряков К.Б., Тур Е.Я. «Будова автомобілів» 0 м.: «Машинобудівництво». 1981р.
6. Румянцев С.И., Синельникове А.Ф., Шталь Ю.Л. «Технічна обслуга та ремонт автомобілів». - м: «Машинобудівництво», 1989р.р.
7. Шамова Т И. Активизация учения школьников. - М.: Педагогика, 1988 г -160 с.
8. Шестопалов К.С. «Будова і експлуація автомобіля». «Влд. ДОСААФ» 1974р.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Методика навчання проведення ТО та ТР автомобілів з карбюраторним двигуном" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: скачати курсова робота безкоштовно. Робота опублікована 22.04.2011 в 16:30 її автором (santifik). З моменту опублікування роботи її переглянуто 662 та скачано 22 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

santifik...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?