Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Підготовка справи до розгляду (цивільне право)

Зміст

Вступ 4
1 Мета і значення підготовки цивільних справ до судового розгляду 5
2 Зміст і порядок провадження підготовки цивільних справ до судового розгляду 7
3 Призначення справи до судового розгляду
Повідомлення і виклики суду 21
4 Деякі спірні питання процесу підготовці справи до розгляду 25
Загальні висновки 29
Використана література 30

Вступ

В умовах сучасного державотворення усе більшого значення набувають політичні, соціально-економічні й особисті права і свободи громадян, а також способи їхнього забезпечення та захисту. Правосуддя є вищою формою захисту порушених чи оскаржених суб’єктивних цивільних прав. У правовій державі, яким ми хочемо бачити Україну, одним з найважливіших засобів підтримки і забезпечення здійснення цих прав є судова система, тому що саме суд забезпечує здійснення правосуддя по цивільних справах.
В Україні на сучасному етапі її розвитку проходить вдосконалення правової бази, якою закріплено правове становище громадян і організацій і встановлені гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених Конституцією та іншими законами України. Конституційні норми, в яких закріплені ці права і інтереси, виступають основою для деталізації їх в галузевому законодавстві, регулювання всіх аспектів їх дії і для визначення юридичних гарантій реалізації, а також для встановлення процесуального порядку захисту суб’єктивних майнових та особистих немайнових (цивільних) прав, охоронюваних законом інтересів і свобод, в тому числі також засобами цивільного процесуального права.
Усяка зацікавлена особа вправі в порядку, установленому законом, звернутися в суд за захистом порушеного права, що заперечується, чи охоронюваного законом інтересу.
Задачами цивільного судочинства є охорона прав і законних інтересів фізичних, юридичних осіб, держави шляхом всебічного розгляду і вирішення цивільних справ у повній відповідності з чинним законодавством.
Важливою ланкою усього процесу судового розгляду як засобу охорони законних прав та інтересів громадян є підготовка справи до судового розгляду.
Підготовка цивільної справи до судового розгляду — друга за розвитком судочинства і обов’язкова стадія цивільного процесу. Такий висновок обґрунтовується ст. 143 ЦПК, в якій закріплено правило про те, що після прийняття позовної заяви суддя провадить підготовку справи до судового розгляду.
І від того, як суддя проведе підготовку до справи, значною мірою залежить не тільки швидкість судового розгляду, але й його обґрунтованість і законність. Це надає вивченню питання підготовки справи до розгляду актуальності та важливості.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

курсова робота "Підготовка справи до розгляду (цивільне право)" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: справи, право), (цивільне, підготовка, розгляду. Робота опублікована 24.10.2010 в 12:18 її автором (Сергій). З моменту опублікування роботи її переглянуто 530 та скачано 22 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Сергій...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...
Які ще реферати можна знайти по цій темі?