Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Роль бюджетування в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємствЗміст

Вступ
1. Сутність бюджетування 4
2. Призначення системи бюджетування 7
3. Бюджетування як складова сучасного управління бізнесом 9
Висновки
Список використаної літератури

Уривки

Впровадження бюджетування в рамках сучасних систем управління бізнесом дали позитивні результати, про що свідчить досвід українських підприємств («Міжнародні авіалінії України», «Львівська пивоварня», «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша Ряба»), «МакДональдз Україна» та ін.).
Основний інструмент бюджетного панування — бюджет —. трактується як план діяльності підприємства і підрозділів у кількісному вираженні, як фінансовий план на певний період, узгоджений з виробничою діяльністю фірми, як вираз бажаного стану, того, що ми хочемо досягти
Рекомендується складати бюджет на три роки з розбивкою в перший рік за місяцями. Деталізовані бюджети найчастіше складаються на обмежений період, звичайно не більше ніж на рік, з поділом на більш короткі періоди: квартали, місяці або на 13 чотиритижневих періодів. Бюджет може мати велику кількість видів і форм. Його структура залежить від низки чинників: розміру організації; ступеня інтегрованості бюджету з фінансовою структурою організації; кваліфікації та досвіду розробників. Бюджет не має стандартизованих форм, яких варто дотримуватися. Це можна трактувати і як недолік, і як перевагу бюджетного планування.

Закупаете большое количество сотового поликарбоната для строительных целей? Компания Анкор с 2003 года является крупнейшим региональным продавцом сотового поликарбоната в Украине. Поликарбонат сотовый от компании Анкор отличается хорошими характеристиками, а именно - малым весом, высокой прочностью и долговечностью.
Для того, щоб пояснити весь процес розробки бюджетів і відслідковування їх виконання, необхідно поєднати етапи розробки прогнозів, складання бюджетів, відслідковування їх виконання та здійснення корегуючих дій.
На сьогоднішній день керівництво більшості підприємств, що планують упровадити систему бюджетування, недостатньо чітко і не в повному обсязі розуміють призначення та реальні можливості бюджетування. Актуальність проблеми впровадження системи бюджетування для підприємств визначається такими основними чинниками:
• необхідністю виявлення внутрішніх резервів зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції та обґрунтування оптимальних рівнів витрачання фінансових коштів;
• зростанням конкурентної боротьби між підприємствами і, як наслідок, необхідністю отримання додаткових конкурентних переваг;
• саме при створенні систем бюджетування виникає можливість ор-ганічної інтеграції сучасних управлінських та інформаційних технологій, що підвищує якість менеджменту;
• потребою в підвищенні інвестиційної привабливості фірми, адже інвестори охочіше вкладають гроші в прозорий бізнес з високим рівнем організації менеджменту;
• аналіз виявлених відхилень фактичних показників від планових дає змогу оперативно та своєчасно знаходити проблемні сфери, вузькі місця бізнесу і приймати відповідні управлінські рішення для їх подо-лання.
Слід зазначити, що, перш ніж братися за формування системи бюджетування на підприємстві, слід визначитися з технологією фінансового планування: яким видам бюджетів віддати перевагу і яку вони матимуть структуру. Система бюджетування має бути не просто набором бюджетів, а саме системою бюджетів — органічно пов'язаних один з одним. Отже, має існувати певна схема, за якою статті бюджетів нижчих рівнів будуть агреговані у статті вищих рівнів.
Повна інформація про роботу

реферат "Роль бюджетування в управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств" з предмету "Основи бюджетування". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 02.09.2012 в 20:36. Автором даного матеріалу є Женя. З моменту опублікування роботи її переглянуто 189 та скачано 22 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Женя...

кльовий реферат з основ бюджетування