Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Мікроекономіка

Фірма в умовах досконалої конкуренції

Зміст

Вступ

1. Предмет і метод мікроекономічного аналізу
2. Фірма в умовах досконалої конкуренції

Використана література

Вступ

        Людині для існування необхідно виробляти життєві блага: продукти харчування, одяг, взуття, житло, транспортні засоби, меблі, засоби зв'язку, ліки та ін. Для виробництва благ потрібні економічні ресурси: сировина, земля, робоча сила, обладнання, приміщення, підприємницькі здібності. Їх запаси завжди лімітовані, тому обмежені і можливості виробництва всіх благ. Крім того, потреби людини безмежні, вона бажає  покращувати своє забезпечення благами без кінця. Ці дві особливості людської поведінки вступають у гостре протиріччя між собою,  тому в людей залишається лише один вихід — економити.

Диван купить киев недорого. Купить качественный раскладной диван в Киеве. Угловые диваны по доступным ценам в Киеве.

       Отже, предметом вивчення економічної теорії є діяльність людей, пов'язана з досягненням ефективного використання обмежених ресурсів для найкращого задоволення потреб у життєвих благах. Економічні явища можна досліджувати на різних рівнях. Якщо в якості об'єкта дослідження взяти національну економіку, то такий підхід називають макроекономічним.

         Засновниками мікроекономіки вважаються вчені Жан Батіст Сей і Томас Мальтус. Теорія трьох факторів виробництва Сея та закон спадної доходності Мальтуса досі використовуються в мікроекономіці   

          У кінці XIX ст. з'явилась ціла плеяда економістів неокласичного напряму: А. Маршал, К. Менгер, Ф. Візер, Дж.Б. Кларк,

Е. Бем-Беверк та інші. Неокласики істотно модифікували теорію цін.

       Зокрема, ними були введені такі поняття, як попит, пропозиція, ціна

рівноваги та інші. Покупець займає у неокласиків важливе місце в ціноутворенні, у класичній же школі акцентувалась увага на головній ролі виробника у процесі ціноутворення. До мікроекономіки у цей період активно ввійшли математичні методи, графіки, психологія.

      У процесі вибору, що нав'язаний суспільству обмеженістю

ресурсів, люди постають перед необхідністю розв'язання трьох основних проблем, вирішити які допомагає наука мікроекономіка.    

       Мікроекономіка   розкриває   основні  закономірності 

функціонування ринкової економіки на рівні товаровиробника та споживача і показує механізм прийняття рішень господарюючими суб'єктами, які прагнуть досягти максимального задоволення потреб в умовах використання обмежених ресурсів.

       Основна проблема економічної теорії та господарської

практики — розв'язання протиріччя між бажанням індивідів

задовольнити свої безмежні потреби та обмеженістю ресурсів, які знаходяться в Їх розпорядженні .


Використана література


1. Базилевич В., Лук'янов В., Писаренко Н., Квіцинська Н. Мік-
роекономіка: Опорний конспект лекцій. — К.: Четверта хвиля, 1997. — 248 с.
2. . Задоя А.А., Петруня Ю.Е. Основи зкономики: Учеб. пособие. — К.: Вища шк., Знання, 1998. — 478 с.
3. Гальперин В.М., Игнатьев С.М., Моргунов В.И. Микрозкономика: В 2-х т. / Общая редакция В. М. Гальперина. — СПб.:
Зкономическая школа, 1999. — Т. 1. — 349 с.
4. А.В. Лісовий   Мікроекономіка  : курс лекцій , видання друге., навчальний посібник. Київ 2003. —15- 18 с.
5. Микро-макроэкономика. /под ред. Макконел К.Р., Брю С.Л./ -  «Экономикс»:– Бишкек, 1997.
6. Будаговська Н. Мікроекономіка і макроекономіка. К. 2001
7.  Джонатан Гамільтон. Методичний посібник до мікроекономіки. К.1999.
8.  Ватаманюк З., Панчишин С. Макро – мікроекономіка.К. 2001.
9. Слухай С.В. Довідник базових термінів та понять з мікроекономіки. К. 1998.Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Фірма в умовах досконалої конкуренції" з предмету "Мікроекономіка" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: фірма. Робота опублікована 24.05.2010 в 09:41 її автором (Христина). З моменту опублікування роботи її переглянуто 348 та скачано 21 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Христина...

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...