Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Архів рефератів

Стан та напрямки удосконалення обліку надходження основних засобівУривки

Вступ

Об’єктом дослідження основних засобів є Товариство з обмеженою відповідальністю «Давидівський дар», яке має в своєму розпорядженні значну кількість основних засобів, що постійно використовуються для виробництва сільськогосподарської продукції. На основі даних по підприємству можна визначити правильність організації бухгалтерського обліку основних засобів, дотримання принципу віднесення об’єктів до складу основних засобів та шляхи і резерви збільшення корисності використання основних засобів.
Метою написання курсової роботи є вивчення правильності відображення в обліку основних засобів, їх придбання, будівництво, а також раціональне використання протягом певного строку; визначення потреб щодо поліпшення об’єктів (модернізація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо); пошук факторів, які призводять до збільшення майбутніх економічних вигод на основі даних підприємства «Давидівський дар».
Основним значенням теми є вивчення стану основних засобів та напрямів удосконалення обліку надходження основних засобів на підприємстві.

Аналіз динаміки та структури майна підприємства

Хотите приобрести или продать редкие монеты? Сегодня в основном приобретают и реализовывают монеты на особых интернет-аукционах, а также на специализированных форумах. Кроме того, для оплаты обычно используются электронные деньги. Таким образом, покупка и продажа монет с помощью интернет технологий станет для Вас быстрой и удобной.
Згідно проведених розрахунків щодо аналізу стану та динаміки зміни майна підприємства «Давидівський дар» можна зробити висновок, що в загальній структурі майна значну питому вагу займають основні засоби, оборотні виробничі фонди, фонди обігу і готова продукція. А виробничі запаси, готова продукція і товари, грошові кошти, інвестиції та поточна дебіторська заборгованість займають невеликий відсоток у загальній структурі майна.
Для того, щоб покращити на підприємстві структуру та динаміку майна потрібно збільшувати обсяги виробництва продукції, що призведе до збільшення кількості готової продукції, товарів, виробничих запасів та інших активів підприємства.

Аналіз динаміки та структури джерел формування капіталу

Згідно проведених розрахунків щодо визначення стану та динаміки зміни капіталу підприємства за три роки можна зробити висновок, що в загальній структурі формування капіталу у звітному році найбільшу питому вагу займає власний капітал 66,2 % і зобов’язання – 33,8 %, а найменше займає статутний капітал – 2,1 %, що є негативним для підприємства «Давидівський дар».
Забеспечення наступних виплат і платежів а також доходів майбутніх періодів підприємство не має. Така тенденція структури джерел формування майна зберігалася на підприємстві і протягом попередніх років.
Для того, щоб покращити структуру та динаміку джерел формування капіталу потрібно зменшувати кредиторську заборгованість або брати короткострокові кредити для зменшення зобов’зань, поповнювати власний капітал та максимально зменшувати витрати і платежі підприємства.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Стан та напрямки удосконалення обліку надходження основних засобів" з предмету "облік і аудит". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 03.08.2012 в 15:57. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 445 та скачано 17 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

аналіз на основі Товариства з обмеженою відповідальністю «Давидівський дар»


Подібні матеріали