Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Безкоштовні реферати

Фінансова діагностика підприємстваЗміст

ВСТУП 5
1 ФІНАНСОВА ДІАГНОСТИКА ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 7
1.1 Організаційно – правова структура ВАТ «Механічний завод» 7
1.2 Діагностика ВАТ «Механічний завод» на підставі фінансової звітності 13
1.3 Діагностіка ВАТ «Механічний завод» за допомогою фінансових коєфіцієнтів 18
1.4 Оцінка впливу державної налогової політики на фінансовий стан ВАТ «Механічний завод» 22
1.5 Аналіз потоків капіталу ВАТ «Механічний завод» 24
2 УПРАВЛІННЯ ПОТОКАМИ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 38
2.1 Загальні основи управління рухом капіталу в процессі його обороту 38
2.2 Забеспечення повного і достовірного обліку потоків капіталу ВАТ «Механічний завод» 49
2.3 Оптимізація потоків капіталу ВАТ «Механічний завод» 54
2.4 Планування потоків капіталу ВАТ «Механічний завод» 62
3 ПРОГНОЗНО-АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗРОБЛЕНОЇ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ РУХОМ КАПІТАЛУ ВАТ «МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» 71
3.1 Необхідність прогнозування фінансовоїзвітності 71
3.2 Побудова прогнозних варіантів фінансової звітності 72
3.3 Аналіз прогнозних варіантів фінансової звітності 76
3.4 Система автоматизацій розрахункових операцій 80
4 ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА 83
ВИСНОВКИ 92
ПЕРЕЛІК ПОСИЛАННЬ 94
Додаток А
Додаток Б
Додаток В
Додаток Д
Додаток З
Додаток К
Додаток Л
Додаток М

ВСТУП

З переходом економіки до ринкових відносин, підвищується самостійність підприємств, їх економічна і юридична відповідальність. Різко зростає значення фінансової стійкості суб'єктів господарювання. Усе це значно збільшує роль аналізу потоків капіталу: наявності, розміщення та використання коштів.
Дослідження потоку капіталу дозволяє представити весь процес його використання на підприємстві в динаміку, що дає можливість визначити систему заходів щодо оптимізації його обороту і підвищенню ефективності використання.
Ефективне керування потоками капіталу дозволяє скоротити потреби підприємства в залученні зовнішніх джерел. Активно керуючи потоками капіталу можна забезпечити зниження запасів як грошових, так і матеріальних активів, використовуваних в операційному процесі. Це дає можливість знизити залежність розвитку підприємства в передбачених темпах від залучення капіталу з зовнішніх джерел..
Конкурентоспроможність підприємству може забезпечити тільки правильне керування рухом фінансових ресурсів і капіталу, що знаходяться в розпорядженні підприємства. У даній економічній ситуації тема «Удосконалення політики керування рухом капіталу в акціонерних товариствах» є актуальною.
Метою дипломної работи є оптимізація руху потоків капітала ВАТ «Механічний завод» за для отримання можливості підвищення прибутковості та конкурентоспроможності підприємства та аналіз запропонованих заходів.
Виходячи з мети, вирішуються задачі:
- здійснюється аналіз майна підприємства;
- аналізується фінансова стійкість підприємства;
- розраховується аналіз платоспроможності;
- аналізується ділова активність підприємства;
- вивчається теорія руху коштів;
- розглядаються грошові потоки за ряд років;
- прогнозуються грошові потоки на 2003 рік;
Джерелом для аналізу фінансових результатів є звітні данні бухгалтерської звітності за 2001 - 2002 р. р.
Джерелами для розрахунку руху коштів і складання прогнозу на майбутній період, служать «Баланс», «Звіт про фінансові результати» і «Звіт про рух грошових коштів».

ВИСНОВКИ

Метою написання дипломної роботу була розробка заходів щодо оптимізації потоків капіталу на підприємстві ВАТ «Механічний завод».
Після проведення аналізу фінансової звітності підприємства, можна зробити висновки відносно його фінансового стану. По-перше, треба зауважити, що неплатоспроможність підприємства викликана недоліком грошових коштів та великим рівнем негативних потоків капіталу. Так у 2002 році підприємство зазнало збитків на суму 288,9 тис.грн., збільшилася кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги та заборгованність по заробітній платні.
Показники стану і структури капіталу в 2002 році значно погіршилися. Це негативне для підприємства явище було зумовлене зменшенням власного та обігового капіталу.
У дипломній роботі були запропоновані заходи щодо поліпшення фінансового стану підприємства шляхом скорочення негативних потоків капіталу і збільшення його позитивних потоків.
Внаслідок заходів які зводяться до скорочення адміністративних витрат; зниження собівартісті продукції; одержання доходу від реалізації основних засобів; погашення кредиторської заборгованості; інкасації дебіторської заборгованості; здачі в аренду основних засобів; збільшення виручки від реалізації, підприємство може отримати прибуток та збільшити потоки капіталу.
У процесі планування потоків капыталу на 2003 рік були враховувані всі запропоновані заходи. У результаті цього, виручка від реалізації збільшилася до 552,832 тис. грн., були скорочені адміністративні витрати на 26 %, знижена собівартість на 36 % за рахунок зниження постійних, перемінних витрат і загальвиробничих витрат. Виручка від реалізації основних засобів принесла додаткові кошти у розмірі 15 тис. грн. Також, на підприємстві планується взяти короткостроковий кредит в банку у розмірі 39,57 тис. грн. під 21 % річних на купівлю сировини і матеріалів для виконання замовлень. Враховуючи всі вищезгадані аспекти, в плановому періоді чистий прибуток повинен составити 3,665 тисяч гривень не зважаючи на збиток в сумі 288,9 тисяч гривень в 2002 році.
Внаслідок отримання хоч і невеликого прибутку, показники прибутковості в плановому періоді приймають позитивні значення, це дає поштовх для подальшого розвитку діяльності підприємства, розробки нових єфективних заходів та максимізації прибутку.

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Выбираете портативный аудио микрофон? Оптимальным выбором для Вас является компактный, легкий и очень простой в управлении аудио-рекордер zoom h1. Купить zoom h1 Вы можете в интернет магазине VideoStyle.biz уже сейчас.
1. Закон України “Про підприємництво”. ВР №758 – 12 від 26.02.91, ВВР 1991, №14.
2. Закон України “Про підприємства в Україні”. ВР № 888 – 12 від 27.03.91, ВВР 1991, №24.
3. Закон України “Про господарські товарства”. ВР № 1577 – 12 від 19.09.91, ВВР 1991, № 49.
4. Балабанів И.Т. Аналіз і планування фінансів суб'єкта, що хазяює. М.: Фінанси і статистика, 1996.
5. Баканів М.И., Шеремет А.Д. Теорія економічного аналізу. М.: Фінанси і статистика, 1997. – 288 с.
6. Баришників Н.П. Організація і методика проведення загального аудита. М.: ИИД «Филинъ», 1998. – 472 с.
7. Бланк І.А. Стратегия і тактика керування фінансами. Київ: ”Итем ЛТД”, 1996. – 500с.
8. Бланк І. А., Фінансовий менеджмент, Том II, Київ 2000 – 158 с.
9. Бланк І.А. Керування капіталом, Київ 2001 – 600 с.
10. Бондарів В.В. Фінансовий аналіз, Санкт- Петербург 2001 – 220 с.
11. Ковальов В.В. Фінансовий аналіз: керування капіталом. Вибір інвестиції. Аналіз звітності. М.: Фінанси і статистика, 1999. - 432 с.
12. Нікбахт В., Гропеллі А. Фінанси/ Пер. з англ. — К.: Основи, 1993 – 450 с.
13. Олексієнко М. та ін. Кредит та кредитні правовідносини: економічна природа i практика законодавчого регулювання. — К.: Козаки, 1996 –550 с.
14.Теплова Т. В. Фінансові рішення: стратегія і тактика: Учб. посібник.
М.: ИЧП «Видавництво магістр», 1998 – 450 с.
15.Титов М.Н., Гайко Б.А. та інші. Цивільна оборона. 1990 – 335 с.
Повна інформація про роботу

курсова робота "Фінансова діагностика підприємства" з предмету "Економіка". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 08.07.2012 в 23:41. Автором даного матеріалу є Аліна. З моменту опублікування роботи її переглянуто 671 та скачано 37 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Аліна...

відмінна курсова


Подібні матеріали