Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Курсові роботи

Фізичне забруднення довкілля (екологія)

Зміст

Вступ
1. Фізичне забруднення та його види.
1.1. Фізичне забруднення поверхневих вод.
1.2. Радіаційне забруднення довкілля.
1.3. Електромагнітне забруднення.
2. Проблеми довкілля.
Висновок.
Перелік.

Вступ

Екологічний стан багатьох районів нашої країни викликає законну тривогу громадськості. У численних публікаціях показано, що в багатьох регіонах нашої країни спостерігається стійка тенденція до багаторазового, у десятки і більш раз перевищенню санітарно-гігієнічних норм по вмісту в атмосфері окислів вуглецю, азоту, пилу, токсичних з'єднань металів, амінів і інших шкідливих речовин. Маються серйозні проблеми з меліорацією земель, безконтрольним застосуванням у сільському господарстві мінеральних добрив, надмірним використанням пестицидів, гербіцидів. Відбувається забруднення стічними водами промислових і комунальних підприємств великих і малих рік, озер, прибережних морських вод. Через постійне забруднення атмосферного повітря, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, рослинності відбувається деградація екосистем, скорочення продуктивних можливостей біосфери.
Забруднення середовища проживання шкідливо відбивається на здоров'ї людей, приносить значні збитки народному господарству. Останнім часом обстановка погіршилася настільки, що багато районів оголошені районами екологічного нещастя. Загальні викиди двоокису азоту оцінюються в 6,5х108 т/рік, викиди сірки складають 2,4х108 т/рік, промисловість викидає 5,2х107 т/рік усіляких відходів. Викиди вуглекислого газу, сірчистих з'єднань в атмосферу в результаті промислової діяльності, функціонування енергетичних, металургійних підприємств ведуть до виникнення парникового ефекту і зв'язаного з ним потепління клімату. По оцінках учених глобальне потепління без уживання заходів по скороченню викидів парникових газів складе від 2-х до 5 градусів протягом наступного сторіччя, що з'явиться безпрецедентним явищем за останні десть тисяч років. Потепління клімату, збільшення рівня океану на 60-80 см до кінця наступного сторіччя приведуть до екологічної катастрофи небаченого масштабу, що загрожує деградацією людському співтовариству.[3]

Висновок
Особливо актуальними стають питання регулювання відповідальності за збиток, у тому числі за екологічний збиток при створенні в нашій країні основ правової держави, при переході до ринкових відносин в економіці. Тут важливо знайти розумні економічні важелі, правильно співвідносити вигоди і втрати, доходи і витрати на компенсацію збитку. Важливою задачею є розробка питань нормативного розмежування припустимих і неприпустимих впливів, оцінювання вартості екологічного збитку.
Розвиток автомобільного транспорту призвів до забруднення атмосфери міст і транспортних комунікацій важкими металами і токсичними вуглеводнями, а постійне зростання масштабів морських перевезень викликало майже повсюдне забруднення морів і океанів нафтою і нафтопродуктами. Масове застосування мінеральних добрив і хімічних засобів захисту рослин призвело до появи отрутохімікатів в атмосфері, ґрунтах і природних водах, забрудненню біогенними елементами водойм, водотоків і сільськогосподарської продукції (нітрати, пестициди і т.п.).

Список літератури

1. Вронский В.А. Прикладна екологія. – Ростов на Дону: Видавництво «Фенікс», 1996. – 512 с.
2. Фелленберг Г. Загрязнение окружающей среды. - М.: Мир, 1997.- 232с.
3. «Глобальные проблемы человечества» И.А.Родионова АО Аспект Пресс, Москва, 1994 – 243с.
4. «Ра» Тур Хейердал «Мысль», Москва, 1972 – 324с.
5. «Экология, окружающая среда и человек» Ю.В.Новиков Издательско-торговый дом «Гранд», Москва, 1998 – 156с.
6. Сафранов Т.А. «Екологічні основи природокористування» Львів: «Новий Світ» – 2000. 248 с.Коментар автора роботи
Косюрка Т. О....

Роботу писав самостійно, детально розкрив тему в цілому, вимогливий викладач оцінив на 100 балів. Користуйтеся...


  Скачать работу бесплатно [18.4Kb]

Характеристика роботи

курсова робота "Фізичне забруднення довкілля (екологія)" з предмету "Курсові роботи" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: Забруднення, довкілля, Фізичне, (екологія). Робота опублікована 03.02.2011 в 20:51 її автором (Косюрка Т. О.). З моменту опублікування роботи її переглянуто 937 та скачано 19 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 1 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочокЯк Ви оцінюєте роботу, прокоментуйте?

Ім`я *:
Email:
Код *: