Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Задача з управлінського облікуУмова задачі

Підприємство « Українські страви» має такі показники діяльності за звітний період, грн.:
Продажі 230000;
Пряма оплата праці 50000;
Прямі матеріальні витрати 70000
Постійні виробничі накладні витрати 30000
Змінні витрати на збут продукції 25000
Постійні адміністративні витрати 15000
Валовий прибуток 50000
Операційний прибуток ( збиток) ( 10000)
Уся вироблена продукція реалізована, залишки матеріалів не змінилися.
Необхідно скласти звіт про фінансові результат за методом повної калькуляції та маржинальним методом ( калькулювання змінних витрат), для чого визначити відсутні дані.
Розрахувати показники: критичний обсяг реалізації, запас міцності та коефіцієнт запасу міцності.

Уривок вирішення задачі

Таким чином, при обсязі реалізації в 237 500 грн чистий прибуток підприємства буде дорівнювати 0; при подальшому збільшенні продаж підприємство почне отримувати прибуток.
Різниця між запланованим і беззбитковим обсягом реалізації товарів, робіт, послуг називається "запасом фінансової стійкості (міцності, безпеки)" підприємства. Для аналізу фінансової безпеки підприємства використовуються фактичні дані про реалізацію і про обсяг реалізації, що забезпечує беззбитковість.
Запас фінансової міцності на період можна розрахувати за формулою
ЗФМ = V - Vтбз
де ЗФМ - запас фінансової міцності, виражений обсягом планової реалізації понад обсяг "точки беззбитковості";
V - обсяг реалізації.
ЗФМ = 230 000 – 237 500 = - 7 500.
Оскільки підприємство є збитковим, воно не має запасу фінансової міцності.
Запас фінансової міцності може виражатися і відносним показником, наприклад коефіцієнтом, який розраховується за формулою:

___________(формула доступна після скачування)

де КЗФМ – коефіцієнт запасу фінансової міцності, виражений у відсотках.
Для оцінки коефіцієнту запасу фінансової міцності за звітний період зіставляється обсяг запасу фінансової міцності з обсягом фактичної реалізації і виражається у відсотках.
В нашому випадку, коли підприємство отримує збиток, коефіцієнт запасу фінансової міцності, як і сам показник запасу міцності є від’ємними.

  

Повна інформація про роботу

задачник "Задача з управлінського обліку" з предмету "Управлінський облік". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.02.2012 в 18:56. Автором даного матеріалу є Андрій. З моменту опублікування роботи її переглянуто 3637 та скачано 129 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Андрій...

типова задача з управлінського обліку, виконана вірно на 100%