Головна » Реферати » Каталог студентських рефератів » Авторські реферати

Лекції з курортологіїЗміст

Лекція 1. Предмет, цілі і завдання дисципліни «основи курортології». Структура дисципліни
Лекція 2. Рівні і принципи організації санаторно-курортної справи
Лекція 3. Фактори, особливості і закономірності cучасної організації курортної справи. Курорти і їх типи
Лекція 4. Санаторно-курортне лікування і його основні принципи
Лекція 5. Рекреаційна мережа. Установи лікувально-оздоровчого відпочинку на курортах
Лекція 6. Рекреаційні ресурси і їх оцінка.
Лекція 7. Оцінка водних ресурсів.
Лекція 8. Грунтово-рослинний покрив і його рекреаційна оцінка. Санаторно-гігієнічні і рекреаційні функції лісу. Ресурси грибних, ягідних угідь і угідь з лікарськими рослинами.
Лекція 9. Естетична оцінка ландшафту. Ландшафтно-рекреаційний потенціал і ландшафтно-рекреаційне зонування території. Біоклімат. Основні кліматоутворюючі чинники. Поняття про адаптацію. Адаптаційні навантаження.
Лекція 10. Режим сонячної радіації і його компоненти. Термічний режим. Поняття про тепловіддачу. Атмосферна циркуляція. Вітровий режим. Режим вологості і опадів. Біокліматичний потенціал і біокліматичне зонування території.
Лекція 11. Мінеральні води та їх використання в курортології.
Лекція 12. Лікувальні грязі і їх види. Дія грязей. Основні показання до грязелікування
Лекція 13. Бальнеотерапія. Основні лікувальні методи бальнеотерапії і їх дія на організм людини.
Лекція 14. Кліматотерапія і її різновиди.
Лекція 15. Методика використання курортних методів лікування. Грязелікування і електрогрязелікування. Грязьові аплікації

Уривки

І. Наука про курорти розвинулась в міру накопичення знань про цілющі природні фактори – клімат, мінеральні води, лікувальні грязі та ін. – і у зв»язку з розширенням мережі курортів і розвитком курортної справи в цілому. Курортологія — розділ медицини, що вивчає властивості клімату, мінеральних вод, лікувальних грязей і інших природних лікувальних чинників і механізми їх дії на організм людини при їх лікувально-профілактичному застосуванні, а також розробляє наукові основи організації курортної справи і санаторно-курортного лікування.
Курортологія — наука про природні лікувальні чинники, їх дію на організм, патологічний процес в нім і методах використання в лікувально-профілактичних цілях.
Сучасна курортологія — медична наукова дисципліна, що вивчає цілющі властивості природних фізичних чинників, характер їх дії на організм людини, можливості їх застосування з лікувальною і профілактичною метою на курортах і у позакурортних установах, розробляє показання і протипоказання для санаторно-курортного лікування і методи застосування курортних чинників при різних захворюваннях.
За кордоном те ж значення має поняття бальнеологія, яке в українській спеціальній літературі трактується як найважливіший розділ курортології, що вивчає лікувальні мінеральні води.
Завдання курортології:
1. Вивчення цілющих властивостей природних лікувальних чинників і особливостей і механізмів їх дії на організм людини.
2. Розробка наукових основ курортної справи і санаторно-курортного лікування.
3. Вивчення можливостей застосування курортних чинників з лікувальною і профілактичною метою на курортах і позакурортних умовах.
4. Розробка показань і протипоказань для санаторно-курортного лікування.
5. Розробка методів застосування курортних чинників при різних захворюваннях.
6. Дослідження ( пошук) курортних ресурсів.
7. Вивчення потреб населення в санаторно-курортному лікуванні.
8. Розробка принципів і нормативів курортного будівництва і впорядкування (естетика курорту і курортна архітектура).
9. Питання санітарної охорони курортів.

Основними розділами курортології є:
бальнеологія — розділ курортології, що вивчає лікувальні мінеральні води, їх походження, фізико-хімічні властивості, вплив на організм при різних захворюваннях, розробляючий показання до їх застосування на курортах і в позакурортних умовах;
♦ бальнеотерапія — методи лікування, профілактики і відновлення порушених функцій організму природними і штучно приготованими мінеральними водами на курортах і у позакурортних умовах. Як науковий розділ відноситься до бальнеології;
♦ бальнеотехніка — галузь техніки і бальнеології, що забезпечує охорону природних бальнеологічних ресурсів (мінеральних вод і лікувальних грязей) від псування, виснаження і забруднення;
♦ грязелікування — метод лікування з використанням пелоїдів — лікувальних грязей різного походження, вживаний на курортах і у позакурортних умовах;
медична кліматологія — прикладний пограничний розділ кліматології і медицини, що вивчає вплив кліматопогодніх чинників на організм людини в умовах трудової діяльності і відпочинку, методи їх використання в лікувально-профілактичних цілях;
кліматотерапія — сукупність методів лікування, що використовують дозовану дію кліматопогодніх чинників і спеціальних кліматопроцедур на організм людини. Теоретичні основи кліматотерапії розробляє медична кліматологія;
курортографія — розділ курортології, до якого відноситься опис місцеположення і природних умов курортів і курортних місцевостей з характеристикою їх лікувальних чинників, бальнеотерапевтичних, кліматотерапевтичних і інших установ для лікування і відпочинку. Самостійний розділ вивчає питання організації, планування і будівництва курортів. Курортологія використовує також досягнення і методи суміжних наукових дисциплін— загальної кліматології, фізіології, гідрогеології, гігієни, психології, економіки і інших.
Повна інформація про роботу

лекція "Лекції з курортології" з предмету "Курортологія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 11.02.2012 в 12:21. Автором даного матеріалу є Антон. З моменту опублікування роботи її переглянуто 652 та скачано 40 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Антон...

відмінний курс лекцій з курортології