Головна » Реферати » Реферати 5 курс » Магазин українських рефератів

Товарний знак у комерційній діяльності

Зміст

ВСТУП 5
І. ТОВАРНИЙ ЗНАК У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
1.1. Визначення товарного знаку 6
1.2. Значення та функції товарного знаку 7
1.3. Поняття фірмового стилю 9
1.4. Різновиди фірмових марок 10
ІІ. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТОВАРНИХ ЗНАКІВ У КОМЕРЦІЙНІЙ РОБОТІ
2.1. Суб’єкти прав на знаки для товарів і послуг 14
2.2. Реєстрація товарного знаку 19
2.3. Права та обов’язки, що випливають із свідоцтва на знак (марку) 20
ІІІ. ОХОРОНА ПРАЦІ 25
ВИСНОВКИ 28
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29

ВСТУП

Одне з рішень комерсанта, яке потрібно прийняти, - це рішення про те, чи буде торгова фірма працювати під товарним знаком. У минулому більшість торгових фірм обходилася без товарних знаків. Зараз наша країна будує ринкові відносини, входить в міжнародний ринок і питання про товарні знаки має велике значення.
Товарний знак — один з видів промислової власності, закріплених Паризькою конвенцією 1883 р; позначення, здатні відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних і фізичних осіб. У сполученні з комерційною рекламою він являє собою важливий засіб конкуренції. Крім зазначеної конвенції, охорона прав на товарний знак передбачається Мадридською конвенцією про міжнародну реєстрацію товарного знаку 1981 р. У ряді країн право на товарний знак здобувається в силу пріоритету реєстрації, в інших — пріоритету використання.
Товарний знак захищає виняткові права продавця на користування марочною назвою або марочним знаком (емблемою).
Товарний знак може бути зареєстрований на ім’я юридичної або фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність. На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, яке засвідчує пріоритет товарного знаку, виняткове право власника на товарний знак відносно товарів, вказаних у свідоцтві.

ВИСНОВКИ

Товарні знаки виступають в ролі своєрідних покажчиків, що допомагають споживачам вибирати ті або інші товари і користуватися послугами тих або інших торгових фірм. Товарний знак є обличчям фірми, сприяє її упізнаванню.
Правова охорона товарного знаку надається на основі його державної реєстрації в порядку, встановленому названим Законом про товарні знаки або внаслідок міжнародних договорів. Право на товарний знак охороняється законом.
Товарний знак може бути зареєстрований на ім’я юридичної особи або фізичної особи, що здійснює підприємницьку діяльність. На зареєстрований товарний знак видається свідоцтво, яке засвідчує пріоритет товарного знаку, виняткове право власника на товарний знак відносно товарів, вказаних у свідоцтві.
Власник товарного знаку має виняткове право користуватися і розпоряджатися товарним знаком, а також забороняти його використання іншими особами.
В Україні товарні знаки до останнього часу практично були відсутні, хоча і створювалися, щоправда, у недостатніх кількостях у зв'язку з зовнішньоекономічною діяльністю. Разом з тим, у міру переходу до цивілізованого внутрішнього ринку і розвитку на ньому конкурентних відносин, потреба в марочних товарах буде зростати, що зажадає розширеного застосування товарних знаків і значної активізації всієї роботи, пов'язаної з їх конструюванням, використанням і юридичним захистом.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. Положення про Державний реєстр свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 року № 10.
2. Економічний словник-довідник. / За ред. Мочерного С.В. – К.: Феміна, 1999. – 368 с.
3. Кардаш В.Я. та ін. Товарна інноваційна політика. – К.: КНЕУ, 2002. – 266с.
4. Мороз О.В., Пащенко О.В. Теорія сучасного брендінгу: Монографія / Вінниця, держ. техн. ун-т.: Універсам – Вінниця, 2003. – 103 с.
5. Прауде В.Р., Білий О.Б. Маркетинг: Навч. Посібник.- К.:Вища школа., 2001.- 256с.
6. Право інтелектуальної власності України: Навчальний посібник для студентів юр. вузів і фак-тів ун-тів / О.А. Підопригора, О.О. Підопригора. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 336 с.

Інформація про реферат

Повна інформація про роботу

реферат "Товарний знак у комерційній діяльності" з предмету "маркетинг" можна скачати безкоштовно. Теги роботи: комерційній, Товарний, діяльності, знак. Робота опублікована 10.09.2011 в 19:07 її автором (Наталія). З моменту опублікування роботи її переглянуто 355 та скачано 24 раз(ів). Коментарі щодо роботи залишили 0 відвідувачів. Для того, щоб оцінити роботу, натисніть на відповідну кількість зірочок

Коментар автора роботи

Наталія...

реферат написано з усіма вимогами до написання рефератів, захищено на п'ятірку
Які ще реферати можна знайти по цій темі?