Головна » Реферати » Реферати 2 курс » Філософія

100 базових філософських понять
п/пФілософське поняттяВизначення філософських
понять


 


1.Світоглядсукупність
поглядів, оцінок, принципів, знань, вірувань, ідеалів, цінностей, які
визначають діяльність людини, ставлення людини до світу, її місце у світі.


 


2.Міфологіяформа суспільної
свідомості, спосіб розуміння світу, характерний для ранніх стадій суспільного
розвитку.


 


3.Релігіяодна з форм
суспільного усвідомлення
- сукупність духовних уявлень, заснованих на вірі в існування бога або
богів у надприродні сили, а також відповідна поведінка та дії.


 


4.Філософіятеоретичний рівень
мислення, який прагне не тільки накопичувати окреме знання про світ, а і
розуміти його як цілесний і єдиний.


 


5.Методспосіб пізнання,
вивчення та дослідження явищ природи та суспільного життя.


 


6.Методологіявчення про
науковий метод пізнання.


 


7.Онтологіяфілософське вчення
про буття, його основах, принципах, структури та закономірностях.


 


8.ГносеологіяТеорія пізнання,
розділ філософії, вивчаючий можливості пізнання, досліджуючий джерела, форми
та методи пізнання, умови його достовірності та істинності.


 


9.АксіологіяТеорія цінностей узагальнені стійкі
уявлення про блага, об'єкти, які є речами бажань та прагнень людини, та яким
надано переваги самою людиною.


 


10.Праксеологіяпевна область
соціологічних досліджень, яка вивчає методику розглядання різних дій або
сукупності дій з точки зору встановлення їх ефективності.


 


11.Матеріалізмнапрям у
філософії, протилежний ідеалізму, при вирішенні питання про відношення
мислення та буття матеріалізм виходить з того, що матерія первинна відносно
до свідомості та існує незалежно від свідомості.


 


12.Ідеалізмнапрям у
філософії, який визнає первинність свідомості відносно до буття, духа відносно до матерії і намагається довести
що дух, свідомість та мислення є первинні, а природа, матерія є похідні.


 


13.Агностицизмфілософське
вчення, яке заперечує пізнання об'єктивного світу та об'єктивного значення
істини.


 


14.Монізмфілософське
вчення, яке визнає основою всього існуючого один початок: або матерію, або
дух.


 


15.Дуалізмфілософське
вчення, яке визнає дух та матерію, ідеальне та матеріальне двома самостійними
та незалежними початками.


 


16.ПлюралізмФілософське
вчення, яке затверджує, що в основі буття лежить багато незалежних початків.


 


17.ПолітеїзмБагатобожжя - релігія заснована на вірі
у багато богів.


 


18.Монотеїзмєдинобожжя - релігія, яка признає
тільки одного бога.


 


19.Буддизмодна зі світових
релігій, яка виникла в
6 ст. до н. е. в Індії, яка названа ім'ям свого легендарного засновника
Гаутами, отримавшого потім ім'я Будда, буддизм був поширений у Півд-Схід. та
Центр. Азії, а також Сер. Азії та Сибірі.


 


20.Іудаїзмрелігія, поширена
переважно серед євреїв; виникла у кінці
2-го тис. до н.е., є монотеїстичною з культом бога
Яхве.


 

Повна інформація про роботу

Характеристика роботи

словник термінів "100 базових філософських понять" з предмету "Філософія". Робота є оригінальною та абсолютно унікальною, тобто знайти її на інших ресурсах мережі Інтернет просто неможливо. Дата та час публікації: 28.08.2010 в 10:09. Автором даного матеріалу є Олег Вернадський. З моменту опублікування роботи її переглянуто 640 та скачано 56 раз(ів). Для ознайомлення з відгуками щодо роботи натисніть [перейти до коментарів]. По п'ятибальній шкалі користувачі порталу оцінили роботу в "5.0" балів.

Коментар автора роботи

Олег Вернадський...

Виконував дуже старанно, намагався детально розкрити всі пункти. Наш найвимогливіший викладач в університеті (Віктор Анатолійович) оцінив на 100 балів...